Мобильная версия | RSS
Счастливый Вы человек, Гость!
Вход | Регистрация
Меню сайта
Разделы
Разное [15]
Медицинская документация [6]
Записи в дневниках
Народный опрос
Опасно ли детям учиться в одном классе с ВИЧ-инфицированным ребенком?
Всего ответов: 4568
Форма входа
Неофициальный сайт студентов
НМУ имени А. А. Богомольца
Главная » Файлы » Законодательство » Разное

Про розвиток та удосконалення патологоанатомічної служби України (-, он-лайн)

[ · Скачать с другого сайта ] 28.02.2010, 15:50

Міністерство охорони здоров'я України

НАКАЗ № 81 від 12 травня 1992 р.


(Текст додатків дивіться за посиланням)

У час перебудови всіх розділів медицини заслуговує великої уваги подальше удосконалення патологоанатомічної служби та підвищення ефективності її діяльності, що сприятиме удосконаленню охорони здоров'я в Україні.

Сучасні діагностичні методи патологоанатомічного дослідження широко застосовуються не тільки в кадрових та науково-дослідних інститутах, але й у великих, добре оснащених патологоанатомічних бюро /Хмельницьке, Чернігівське, Полтавське, Одеське та інші/. Створення цих бюро, що обслуговують обласні, міські та сільські лікарні, сприяє подальшому удосконаленню організаційних основ патологоанатомічної служби України.

Переведення галузі на нові умови господарювання вимагає ширшого використання результатів палогоанатомічних досліджень як об'єктивного критерію оцінки кінцевих результатів діяльності лікувально-профілактичних закладів. Разом з тим потребує перегляду система оплати праці медичного персоналу патологоанатомічної служби в залежності від обсягу роботи, складності та відповідальності за проведені дослідження.

З метою подальшого вдосконалення та розвитку патологоанатомічної служби в Україні:

ЗАТВЕРДЖУЮ:

1. Штатні нормативи медичного персоналу патологоанатомічних відділень лікувально-профілактичних закладів, патологоанатомічних бюро /додаток 1/.

2. Положення про патологоанатомічне бюро /додаток 2/.

3. Положення при патологоанатомічне відділення /централізоване патологоанатомічне відділення/ лікувально-профілактичного закладу /додаток 3/.

4. Положення про посадові обов'язки медичного персоналу патологоанатомічного бюро та централізованого патологоанатомічного відділення лікувально-профілактичного закладу /додаток 4/.

5. Положення про начальника патологоанатомічного бюро /додаток 5/.

6. Положення про порядок розтину трупів у лікувально-профілактичних закладах /додаток 6/.

7. Положення про порядок розтину викиднів масою тіла від 500.0 г і більше в строках від 22 тижнів вагітності незалежно від живо- або мертвонародженості, мертвонароджених та новонароджених померлих в перинатальному періоді /додаток 7/.

8. Положення про порядок організації та проведення клініко-патологоанатомічних конференцій в лікувально-профілактичних закладах /додаток 8/.

9. Тимчасове положення про впровадження нових умов господарювання а патологоанатомічному бюро /додаток 9/.

10. Тимчасові методичні рекомендації по розрахунку витрат на патологоанатомічне дослідження на 01.01.1992 р. /додаток 10/.

11. Положення про проведення анатомічного аналізу смертельних наслідків /додаток 11/.

12. Положення про порядок дослідження біопсійного та операційного матеріалів /патогістологічні дослідження/ /додаток 12/.

13. Положення про патологоанатомічне дослідження померлих /додаток 13/.

14. Інструкцію про особливості та порядок розтинів трупів дітей раннього віку, новонароджених, мертвонароджених, викиднів та плацент /додаток 14/.

15. Інструкцію про особливості та порядок патологоанатомічного дослідження трупів, що містять радіоактивні речовини /додаток 15/.

16. Тимчасову інструкцію про заходи запобігання зараженню персоналу патологоанатомічних бюро /відділень/ при патологоанатомічних розтинах та морфологічних дослідженнях органів та тканин інфекційних хворих, заражених вірусом імунодефіциту людини /додаток 16/.

17. Інструкцію по взяттю матеріалу від трупа для бактеріологічного та вірусологічного досліджень /додаток 17/.

18. Інструкцію по взяттю трупної крові та спинномозкової рідини для біохімічних та біофізичних досліджень /додаток 18/,

19. Інструкцію про порядок та строки зберігання патологоанатомічних документів та матеріалів патологоанатомічного дослідження /додаток 19/.

20. Інструкцію про прийом, зберігання та видачу трупів в лікувальних закладах /додаток 20/.

21. Основні вимоги до приміщень та по охороні пращ, техніці безпеки при роботі в патологоанатомічних бюро. патологоанатомічних відділеннях /додаток 21/.

НАКАЗУЮ:

Вважати патологоанатомічу службу важливою частиною практичної охорони здоров'я, що забезпечує діагностику захворювань, підвищення кваліфікації лікарів та науково-практичний контроль лікарняної справи.

1. Керівникам органів охорони здоров'я, закладів охорони здоров'я республіканського підпорядкування, які мають патологоанатомічні служби:

1.1. Розглянути на колегіях та медичних радах стан патологоанатомічної служби, розробити заходи подальшого розвитку та удосконалення патологоанатомічної служби.

1.2. З урахуванням місцевих умов /приміщення, кадри/ продовжувати створення патологоанатомічних бюро, в тому числі по дитячій патології.

1.3. Продовжити:

— будівництво нових та реконструкцію діючих патологоанатомічних корпусів, оснащення обладнанням /перш за все холодильними камерами для зберігання трупів, мікроскопами, секційними столами, каталками тощо/, а також необхідними реактивами;

— забезпечення патологоанатомічних бюро спеціально закріпленим автотранспортом для доставки біопсійного матеріалу, результатів патологоанатомічних розтинів та даних біопсійних досліджень у прикріплені лікувально-профілактичні заклади, виїздів лікарів-патологоанатомів для дослідження термінових біопсій, а при необхідності для проведення розтинів, клініко-анатомічних конференцій, консультативної роботи.

1.4. Організувати роботу патологоанатомічних бюро, централізованих патологоанатомічних відділень, в тому числі дитячих, в суворій відповідності з Положенням про патологоанатомічне бюро та про патологоанатомічне відділення /централізоване патологоанатомічне відділення/ лікувально-профілактичного закладу /додаток 2, З/ та Положенням про посадові обов’язки медичного персоналу патологоанатомічного бюро, патологоанатомічного відділення лікувально-профілактичного закладу /додаток 4/, Положенням про начальника патологоанатомічного бюро /додаток 5/.

1.5. Звернути особливу увагу на широке використання біопсійного дослідження для прижиттєвої діагностики захворювань. Встановити, що гістологічне дослідження всього операційного та біопсійного матеріалу, в тому числі плацент, зіскобів при абортах є обов'язковими.

1.6. Забезпечити виконання керівниками лікувально-профілактичних закладів, клінік науково-дослідних та медичних інститутів: Положення про порядок розтину трупів у лікувально-профілактичних закладах /додаток 6/, Положення про порядок розтину викидні в масою тіла від 500.0 г і більше в строках від 22 тижнів вагітності незалежно від живо- або мертвонародженості, мертвонароджених та новонароджених померлих в перинатальному періоді /додаток 7/. Притягувати до суворої дисциплінарної відповідальності головних лікарів лікувально-профілактичних закладів та клінік при встановленні фактів необгрунтованої видачі трупів померлих без розтину.

1.7. З метою удосконалення лікувально-діагностичного процесу забезпечити систематичне проведення в лікувально-профілактичних закладах клініко-патологоанатомічних конференцій у відповідності з Положенням та Інструкцією про них /додаток 8/. За результатами конференцій головним лікарям лікувально-профілактичних закладів, керівникам органів охорони здоров'я вживати необхідні заходи до усунення виявлених недоліків, поліпшення організації та якості надання медичної допомоги хворим.

1.8. Протягом 1992 р. вирішити питання про використання виключно за призначенням приміщень патологоанатомічних корпусів. Категорично заборонити розміщення в патологоанатомічних корпусах відділень бюро судово-медичної експертизи або структурних підрозділів лікарень, що не належать до патологоанатомічної служби.

1.9. До 1993 р. вирішити питання про підготовку лікарів-патологоанатомів шляхом послідовного навчання в субординатурі, інтернатурі, клінічній ординатурі, на кафедрах медичних інститутів та патологоанатомічних відділах клінічних НДІ або патологоанатомічних бюро з подальшим удосконаленням та атестацією в установленому порядку.

1.10. Вжити заходів щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази патологоанатомічної служби шляхом будівництва нових патологоанатомічних корпусів за новими типовими проектами для розміщення патологоанатомічних бюро та централізованих відділень.

1.11. Вважати за доцільне створення в обласних центрах учбово-виробничих об'єднань на договірній основі, що об'єднують кафедри патологічної анатомії медичних інститутів, патологоанатомічні лабораторії та відділи НДІ, патологоанатомічні бюро, відділення.

1.12. З метою удосконалення контролю за якістю діагностики та лікування хворих амбулаторної мережі протягом 1992 року організувати підготовчу роботу по проведенню патологоанатомічних розтинів померлих вдома у відповідності з Положенням про розтин померлих /додаток 6/ та з урахуванням місцевих умов.

1.13. Переводячи галузь на нові умови господарювання у відповідності з тимчасовим положенням /додаток 9/ про впровадження нових умов господарювання в патологоанатомічних бюро та приблизних розрахунків вартості патологоанатомічних досліджень /додаток 10/, провести перегляд оплати праці медичного персоналу патологоанатомічної служби в залежності від складності, відповідальності та кількості проведених морфологічних досліджень.

2. Вважати такими, що втратили чинність на території України, накази МОЗ СРСР від 23 жовтня 1981 р. № 1095 "Про штатні нормативи медичного персоналу патологоанатомічних відділень /прозекторських/"; від 4 квітня 1983 р. № 375 "Про подальше удосконалення патологоанатомічної служби в країні"; від 11 березня 1988 р. № 203 "Про організацію патологоанатомічних бюро"; ''Правила по обладнанню та експлуатації приміщень патологоанатомічних відділень", затверджені МОЗ СРСР 20 березня 1964 р.

Міністр Ю. Спіженко
Насколько материал оказался Вам полезным?
Текущий рейтинг: 1.0/2 голосов

Добавил(а): nmu | 28.02.2010 | Просмотров: 3185 | Загрузок: 1344
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Объявления на сайте
Продажа литературы на сайте
Медицинские выставки 2017
Яндекс.Метрика
Главная страница Информация о сайте Гостевая книга Обратная связь