Мобильная версия | RSS
Счастливый Вы человек, Гость!
Вход | Регистрация
Меню сайта
Разделы
Разное [15]
Медицинская документация [6]
Записи в дневниках
Народный опрос
Опасно ли детям учиться в одном классе с ВИЧ-инфицированным ребенком?
Всего ответов: 4568
Форма входа
Неофициальный сайт студентов
НМУ имени А. А. Богомольца
Главная » Файлы » Законодательство » Разное

Про затвердження Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівня акредита (-, он-лайн)

[ · Скачать с другого сайта ] 24.11.2008, 22:02

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Наказ N 291 від 19.09.96


Положення
про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих
медичних і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівнів
акредитації медичних факультетів університетів
 
[фрагмент! Дивіться посилання!]
 
I. Загальні положення
 
  1.1. Спеціалізація (інтернатура) є обов'язковою формою післядипломної підготовки випускників всіх факультетів медичних і фармацевтичних вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів незалежно від підпорядкування та форми власності, після закінчення якої їм присвоюється кваліфікація лікаря(провізора)-спеціаліста певного фаху.
  1.2. Основним завданням інтернатури є підвищення рівня практичної підготовки випускників вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів, їх професійної готовності до самостійної лікарської (провізорської) діяльності.
  1.3. Від проходження інтернатури звільняються випускники, які зараховані в аспірантуру вищих закладів освіти і науково-дослідних інститутів з спеціальностей, що не відносяться до напряму "Медицина" ("Фармація"), або направлені на науково-дослідну роботу в ці ж установи чи на роботу в інші заклади (установи) на посади, що не відносяться до переліку лікарських (провізорських) посад.
  1.4. Інтернатура проводиться в очно-заочній формі навчання на кафедрах медичних (фармацевтичних) вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів і закладів медичної (фармацевтичної) післядипломної освіти (надалі - вищих закладів освіти) та стажування в базових установах і закладах охорони здоров'я.
  1.5. Під час навчання в інтернатурі лікарі (провізори)-інтерни можуть одночасно навчатися в магістратурі з такої ж спеціальності, як і спеціальність інтернатури. Навчання в магістратурі проводиться на тій же кафедрі вищого закладу освіти, на якій лікар(провізор)-інтерн проходить очну форму навчання в інтернатурі. Вступ до магістратури та навчання в ній регламентуються Тимчасовим положенням про порядок підготовки магістрів медицини (фармації) у вищому медичному (фармацевтичному) закладі освіти IV рівня акредитації, яке затверджується Міністерством охорони здоров'я України за погодженням з Міністерством освіти України.
 
II. Зарахування до інтернатури
 
  2.1. В інтернатуру зараховуються випускники медичних і фармацевтичних вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів після складання державних іспитів та присвоєння кваліфікації лікаря(провізора) і отримання диплому з певної лікарської (провізорської) спеціальності.
  2.2. Зарахування молодих спеціалістів в інтернатуру здійснюється наказом Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, обласного, міст Києва та Севастополя ВО "Фармація", обласної, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічної станції. Зарахування проводиться на посади лікарів(провізорів)-інтернів. У наказі про зарахування в інтернатуру вказується спеціальність інтернатури, заклад освіти, в якому проводитиметься очна частина навчання та базова установа чи заклад (підприємство), де проводитиметься стажування.
  2.3. Підставою для зарахування в інтернатуру є диплом лікаря (провізора) з певної лікарської (провізорської) спеціальності, посвідчення про направлення на роботу за персональним розподілом або довідка про право самостійного працевлаштування.
  2.4. Випускники вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів, які направлені на роботу в системи інших міністерств та відомств, зараховуються в інтернатуру наказами цих міністерств і відомств після погодження з Головним управлінням закладів освіти Міністерства охорони здоров'я України, в яких саме вищих закладах освіти та на яких умовах проводитиметься очна частина навчання та проходитиме стажування.
  2.5. Випускники вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти, які з поважних причин не можуть своєчасно, 1 серпня поточного року, приступити до навчання в інтернатурі, зобов'язані до 15 серпня повідомити про це Головне управління державної служби та медичних кадрів Міністерства охорони здоров'я України, Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, обласне, міст Києва та Севастополя ВО "Фармація", обласну, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічну станцію відповідно.
  2.6. Випускники вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти, які прибули на навчання в інтернатуру із запізненням, подають Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінню охорони здоров'я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, обласному, міст Києва та Севастополя ВО "Фармація", обласній, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічній станції документи, що пояснюють причину запізнення. За результатами їх розгляду приймається рішення про допуск до навчання в інтернатурі.
  Якщо випускник без поважних причин не приступив до навчання в інтернатурі до 1 вересня, то він не допускається до проходження інтернатури. У цьому випадку він за поданням Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, обласного, міст Києва та Севастополя ВО "Фармація", обласної, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічної станції може бути зарахований до інтернатури з початку наступного навчального року з дозволу Головного управління державної служби та медичних кадрів Міністерства охорони здоров'я України.
  У разі запізнення на навчання в інтернатуру з поважних причин (хвороба, несвоєчасне укладання трудового договору випускником, який мав право самостійного працевлаштування), йому може бути продовжений термін навчання на строк запізнення. У цьому випадку він направляється до Головного управління державної служби і медичних кадрів Міністерства охорони здоров'я України для вирішення питання.
 
III. Організація навчального процесу
 
  3.1. Підготовка лікарів і провізорів в інтернатурі проводиться за індивідуальними навчальними планами, розробленими на підставі типових навчальних планів і програм післядипломної підготовки, у відповідності з Кваліфікаційними характеристиками фахівців з лікарських спеціальностей та провізорів.
 
  3.2. Початок навчання в інтернатурі з 1 серпня.
  3.2.1. Тривалість навчання в інтернатурі 1-2 роки.
  Випускники медичних факультетів (спеціальність "лікувальна справа") та лікувальних факультетів навчаються в інтернатурі 2 роки з спеціальності "загальна практика - сімейна медицина".
  Випускники медичних факультетів (спеціальність "лікувальна справа") та лікувальних факультетів навчаються в інтернатурі 1,5 роки з спеціальностей хірургічного профілю, "акушерство і гінекологія", "медицина невідкладних станів".
  Випускники медичних факультетів (спеціальність "педіатрія") та педіатричних факультетів навчаються в інтернатурі 1,5 роки із спеціальностей "дитяча хірургія", "дитяча анестезіологія".
  Випускники стоматологічних факультетів навчаються в інтернатурі 1,5 роки з спеціальностей "стоматологія", "стоматологія ортопедична", "ортодонтія".
  Термін навчання в інтернатурі з інших спеціальностей - 1 рік.
  3.2.2. Тривалість очної частини навчання в інтернатурі на кафедрах вищих закладів освіти та стажування в базових закладах та установах охорони здоров'я регламентується наказом Міністерства охорони здоров'я України від 6.03.96 р. N 50 ( z0134-96 ) "Про затвердження Переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів" навчальними планами та програмами інтернатури. Для лікарів(провізорів)-інтернів, які одночасно навчаються в магістратурі, тривалість очної частини інтернатури на кафедрах вищих закладів освіти подовжується на 3 місяці за рахунок відповідного скорочення тривалості стажування в базових закладах та установах охорони здоров'я.
  3.2.3. Організація, загальне керівництво навчальним процесом в інтернатурі та контроль за його проведенням покладається на Головне управління закладів освіти Міністерства охорони здоров'я України, вищі заклади освіти та на Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської, Севастопольської міської держадміністрацій, головних державних санітарних лікарів областей, міст Києва та Севастополя, обласні, міст Києва, м.Севастополя ВО "Фармація".
 
  3.3. Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації, обласне, міст Києва та Севастополя ВО "Фармація", обласна, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічна станція:
  3.3.1. Визначає перспективну потребу підвідомчих закладів у лікарях-спеціалістах (провізорах) і направляє щорічно до 1 травня до Головного управління державної служби і медичних кадрів Міністерства охорони здоров'я України заявки на підготовку лікарів (провізорів) різних спеціальностей.
  3.3.2. Разом з деканатом (відділом) інтернатури вищого закладу освіти здійснює добір і затверджує перелік баз стажування і персональний склад керівників лікарів(провізорів)-інтернів на базах стажування, а також визначає допустиму кількість лікарів(провізорів)-інтернів, яка може навчатись на конкретній базі стажування з певної спеціальності.
  3.3.3. Розподіляє випускників вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти за підпорядкованими закладами (установами) охорони здоров'я, закладами (підприємствами) ВО "Фармація" і наказом направляє їх для зарахування на посади лікарів(провізорів)-інтернів на бази стажування.
  Не допускається направлення на базу стажування більшого числа лікарів(провізорів)-інтернів, ніж це передбачено спільним наказом Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, обласного, міст Києва та Севастополя ВО "Фармація", обласної, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічної станції та вищого закладу освіти.
  3.3.4. Після розподілу випускників вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти на бази стажування і їх зарахування закладами (установами) охорони здоров'я на посади лікарів(провізорів)-інтернів інформує відповідні закріплені вищі заклади освіти про кількість лікарів(провізорів) із зазначенням спеціальності, що проходитимуть підготовку в інтернатурі в поточному навчальному році.
  3.3.5. Планує заходи щодо удосконалення рівня підготовки спеціалістів в інтернатурі на навчальний рік і контролює їх виконання.
  3.3.6. Тиражує і направляє на бази стажування навчальні плани і програми, навчально-методичні матеріали та необхідну документацію (бланки індивідуальних навчальних планів, щоденників тощо) для лікарів(провізорів)-інтернів і їх керівників на базах стажування, розроблену Міністерством охорони здоров'я України або вищим закладом освіти.
  3.3.7. Проводить разом з вищим закладом освіти навчально-методичні і науково-практичні конференції для лікарів(провізорів)-інтернів і їх керівників на базах стажування.
  3.3.8. Бере участь у проведенні підсумкового контролю та атестації лікарів(провізорів)-інтернів на визначення знань і практичних навиків з присвоєнням звання лікаря (провізора)- спеціаліста.
  3.3.9. Щороку заслуховує на засіданнях колегії результати атестації лікарів(провізорів)-інтернів, звіти головних спеціалістів, керівників та головних лікарів установ та закладів охорони здоров'я, які є базами стажування, керівників інтернатури про їх роботу щодо удосконалення практичної підготовки випускників вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти і підвищення ефективності інтернатури.
  3.3.10. Готує і подає щороку, протягом місяця після атестації лікарів(провізорів)-інтернів, Головному управлінню закладів освіти Міністерства охорони здоров'я України звіт про підготовку спеціалістів в інтернатурі.
  3.3.11. Для здійснення організаційних заходів та керівництва і контролю підготовки в інтернатурі призначає відповідального за інтернатуру по області, місту Київ та Севастополь.
 
  3.4. Головний спеціаліст Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації, головний лікар обласної, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічної станції, керівник обласного, міст Києва та Севастополя ВО "Фармація":
  3.4.1. Бере участь у розробці та реалізації організаційних заходів по підготовці лікарів(провізорів)-інтернів відповідної спеціальності на базах стажування.
  3.4.2. Бере участь у доборі баз стажування, керівників лікарів(провізорів)-інтернів на базах стажування, розподілі лікарів(провізорів)-інтернів за базами стажування, визначає порядок проходження стажування в спеціалізованих установах та закладах (підприємствах).
  3.4.3. Разом з профільними кафедрами вищого закладу освіти проводить регулярні перевірки баз стажування, заходи щодо усунення виявлених у підготовці лікарів(провізорів)-інтернів недоліків, вносить пропозиції з удосконалення інтернатури.
  3.4.4. Бере участь у проведенні піврічного підсумкового контролю та атестації лікарів(провізорів)-інтернів.
  3.4.5. Бере участь у плануванні підвищення кваліфікації і удосконалення професійних знань та умінь керівників лікарів(провізорів)-інтернів на базах стажування.
 
  3.5. Бази стажування лікарів(провізорів)-інтернів:
  3.5.1. Бази стажування лікарів(провізорів)-інтернів - це базові установи та заклади охорони здоров'я, які використовуються з метою первинної спеціалізації випускників вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти. Це можуть бути обласні, міські і центральні районні лікарні, міські та обласні дитячі лікарні, пологові будинки, диспансери, лікарні, підпорядковані іншим відомствам, клініки науково-дослідних інститутів, діагностичні центри, бюро судово-медичної експертизи, установи і заклади санітарно-епідеміологічної служби, аптечні заклади тощо, що мають у своєму складі структурні підрозділи, підготовка в яких передбачена навчальним планом та програмою інтернатури з відповідної спеціальності.
  3.5.2. Бази стажування лікарів(провізорів)-інтернів повинні відповідати таким вимогам:
  - мати у своєму складі лікувально-діагностичні відділення, лабораторні та діагностичні кабінети, інші виробничі підрозділи, навчання інтернів в яких передбачене навчальним планом і програмою інтернатури з певної спеціальності;
  - бути забезпечені медичним (фармацевтичним) обладнанням, апаратурою та інструментарієм, необхідними для здійснення діагностичної, лікувальної, санітарно-профілактичної (протиепідемічної), провізорської роботи на сучасному рівні і відповідно до завдань даного закладу чи установи (підприємства);
  - мати можливість надати лікарям(провізорам)-інтернам робочі місця і обсяг роботи відповідно до вимог навчальних планів та програм інтернатури з певної спеціальності;
  - мати навчальні приміщення для лікарів(провізорів)-інтернів, обладнані необхідними навчально-методичними посібниками, таблицями, макетами, стендами, сучасними технічними засобами навчання тощо;
  - мати можливість забезпечення лікарів(провізорів)-інтернів гуртожитком.
 
  3.6. Головний лікар базової установи (закладу) охорони здоров'я, керівник закладу (підприємства) ВО "Фармація":
  3.6.1. Вживає заходів до підвищення рівня діагностичної, лікувальної (санітарно-профілактичної, протиепідемічної, провізорської) роботи у базовій установі чи закладі охорони здоров'я, забезпечення їх всім необхідним згідно з вимогами до бази стажування лікарів(провізорів)-інтернів.
  3.6.2. На підставі наказу Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, обласної, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічної станції, обласного, міст Києва та Севастополя ВО "Фармація" про направлення на навчання в інтернатурі випускників вищих медичних (фармацевтичних) закладів на базу стажування видає наказ про їх зарахування на посади лікарів(провізорів)-інтернів з певної спеціальності.
  3.6.3. Забезпечує знайомство лікарів(провізорів)-інтернів з напрямками діяльності базового закладу (установи, підприємства), районом обслуговування населення, правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами охорони праці і техніки безпеки, правами та обов'язками лікарів(провізорів)-інтернів тощо.
  3.6.4. Разом із завідуючим профільною кафедрою затверджує індивідуальні навчальні плани підготовки лікарів (провізорів) в інтернатурі, розроблені на основі типових навчальних планів та програм.
  3.6.5. Забезпечує залучення лікарів(провізорів)-інтернів до участі в культурно-масовій, спортивній і санітарно-освітній роботі.
  3.6.6. Щорічно на засіданні медичної ради (трудового колективу) проводить обговорення стану стажування лікарів(провізорів)-інтернів і виконання завдань Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, обласного, міст Києва та Севастополя ВО "Фармація", обласної, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічної станції та рекомендацій вищого закладу освіти щодо удосконалення роботи бази стажування лікарів (провізорів)-інтернів.
  3.6.7. На підставі наказу Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, обласного, міст Києва та Севастополя ВО "Фармація", обласної, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічної станції та путівки вищого закладу освіти відряджає лікарів(провізорів)-інтернів у відповідний вищий заклад освіти на очну частину навчання.
  3.6.8. Для планування та здійснення організаційно-методичних заходів, поточного контролю за їх виконанням може призначити відповідального за загальне керівництво лікарями(провізорами)-інтернами на базі стажування.
 
  3.7. Відповідальний за інтернатуру на базі стажування:
  3.7.1. Організує стажування лікарів(провізорів)-інтернів у відповідності з типовими навчальними планами і програмами, працюючи в тісній взаємодії з деканатом (відділом) інтернатури та профільними кафедрами вищого закладу освіти та головними спеціалістами Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, головним лікарем обласної, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічної станції, керівником обласного, міст Києва та Севастополя ВО "Фармація".
  3.7.2. Складає графік роботи лікарів(провізорів)-інтернів в спеціалізованих відділеннях та інших структурних підрозділах бази стажування у відповідності з індивідуальними планами підготовки лікарів(провізорів)-інтернів.
  3.7.3. Разом з викладачами профільних кафедр вищого закладу освіти знайомить керівників лікарів(провізорів)-інтернів на базах стажування з вимогами навчальних планів та програм, забезпечує їх необхідними програмами та методичними матеріалами з інтернатури.
  3.7.4. Залучає лікарів(провізорів)-інтернів до активної участі в клінічних, патолого-анатомічних та науково-практичних конференціях, які проводяться в базовій установі (закладі) охорони здоров'я, підприємстві ВО "Фармація".
  3.7.5. Систематично здійснює контроль за роботою керівників лікарів(провізорів)-інтернів на базах стажування, бере участь у прийманні заліків, які передбачені програмою, вживає заходів до поліпшення фахової підготовки в інтернатурі.
  3.7.6. Готує матеріали на раду установи (закладу) охорони здоров'я, підприємства ВО "Фармація" з питань стажування лікарів(провізорів)-інтернів.
 
  3.8. Керівник лікарів(провізорів)-інтернів на базі стажування:
  3.8.1. Призначається наказом Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, обласної, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічної станції, обласного, міст Києва та Севастополя ВО "Фармація" за погодженням з деканатом (відділом) інтернатури вищого закладу освіти з числа спеціалістів вищої або першої кваліфікаційної категорії (переважно завідуючий профільним відділенням) з розрахунку на одного керівника не більше 7 лікарів(провізорів)-інтернів.
  3.8.2. На початку стажування визначає рівень знань і умінь у лікарів(провізорів)-інтернів, результати якого враховуються при складанні індивідуальних навчальних планів їх підготовки.
  3.8.3. Разом з викладачем профільної кафедри вищого закладу освіти на підставі типового навчального плану і програми складає індивідуальний навчальний план підготовки лікаря(провізора)-інтерна і подає на затвердження керівнику бази стажування та завідуючому профільною кафедрою.
  3.8.4. Забезпечує умови для виконання лікарями(провізорами)-інтернами індивідуальних навчальних планів проходження стажування.
  3.8.5. Залучає лікарів(провізорів)-інтернів до систематичної активної участі в діагностичній, лікувальній (санітарно-профілактичній, протиепідемічній, провізорській) роботі, виконання всіх видів діяльності, передбачених вимогами кваліфікаційної характеристики та індивідуальними навчальними планами підготовки лікарів(провізорів)-інтернів.
  3.8.6. Створює належні умови для набуття лікарями(провізорами)-інтернами необхідних умінь, професійних знань та практичних навиків і здійснює контроль за виконанням індивідуальних навчальних планів підготовки лікарів(провізорів)-інтернів.
  3.8.7. Проводить з лікарями(провізорами)-інтернами планові й тематичні клінічні обходи, аналіз історій хвороб і інших облікових та звітних документів, співбесіди, семінари, практичні заняття для здобуття практичних навичок, передбачених індивідуальним навчальним планом.
  3.8.8. Контролює та несе відповідальність за самостійну лікарську (провізорську) діяльність лікарів(провізорів)-інтернів і якість оформлення ними службової документації, бере участь у проведенні підсумкового контролю.
  3.8.9. Проводить з лікарями(провізорами)-інтернами індивідуальну виховну роботу, прищеплює їм повагу до колег по роботі, принципи медичної етики і деонтології.
  3.8.10. Систематично підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, підтримує постійний зв'язок з професорсько-викладацьким складом профільної кафедри, бере участь у роботі навчально-методичних конференцій для керівників інтернатури, які проводяться вищим закладом освіти.
 
  3.9. Вищий заклад освіти:
  3.9.1. Надає Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінню охорони здоров'я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, обласній, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічній станції, обласному, міст Києва та Севастополя ВО "Фармація", базам стажування методичну та консультативну допомогу з питань підготовки спеціалістів в інтернатурі.
  3.9.2. Знайомить своїх випускників з Положенням про спеціалізацію (інтернатуру) вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів, з правами і обов'язками лікарів(провізорів)-інтернів, контролює доїзд випускників до Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрацій, обласної, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічної станції, обласного, міст Києва та Севастополя ВО "Фармація".
  3.9.3. Щорічно до 1 червня надсилає в закріплені за закладом освіти територіальні органи управління охорони здоров'я: Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрацій, обласну, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічну станцію, обласне, міст Києва та Севастополя ВО "Фармація"- календарні плани проведення навчання та путівки, на підставі яких лікарі(провізори)-інтерни направляються на очну частину навчання у вищий заклад освіти.
  3.9.4. На підставі наказів про зарахування випускників вищих медичних (фармацевтичного) закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів в інтернатуру та відрядження лікарів (провізорів)-інтернів з бази стажування на очну частину навчання територіальних органів управління охорони здоров'я - Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрацій, обласної, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічної станції, обласного, міст Києва та Севастополя ВО "Фармація", які Міністерством охорони здоров'я України закріплені за закладом освіти, видає наказ про їх зарахування на очну частину навчання в інтернатурі на профільні кафедри.
  3.9.5. Призначає профільні кафедри та керівників груп, відповідальних за підготовку в інтернатурі з певної спеціальності та надання методичної і консультативної допомоги базам стажування.
  3.9.6. Забезпечує навчання на кафедрах згідно з навчальними планами і програмами інтернатури. Розробляє навчально-методичні рекомендації з питань інтернатури та надсилає їх для впровадження на кафедри і бази стажування.
  3.9.7. Організовує науково-практичні та навчально-методичні конференції для лікарів(провізорів)-інтернів та їх керівників.
  3.9.8. Видає наказ про склад атестаційної комісії на визначення знань та практичних навиків з присвоєнням звання лікаря (провізора)-спеціаліста та направляє до Головного управління закладів освіти Міністерства охорони здоров'я України пропозиції щодо призначення голови комісії.
  3.9.9. Щороку на засіданнях вченої ради спільно з закріпленими Міністерством охорони здоров'я України територіальними органами управління охороною здоров'я - Міністерством охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінням охорони здоров'я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, обласною, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічною станцією, обласним, міст Києва та Севастополя ВО "Фармація" - обговорює питання підготовки спеціалістів в інтернатурі.
  3.9.10. Щорічно, протягом місяця після проведення атестації лікарів(провізорів)-інтернів, подає Головному управлінню закладів освіти Міністерства охорони здоров'я України звіт про підготовку спеціалістів в інтернатурі і звіти голів комісій з атестації інтернів з спеціальностей, які аналізуються профільними управліннями.
  3.9.11. Керівництво і контроль за підготовкою спеціалістів в інтернатурі здійснює деканат (відділ) інтернатури вищого закладу освіти. У містах, де немає вищих закладів освіти, при необхідності, з урахуванням наявності відповідного матеріально-технічного та кадрового забезпечення, вищий заклад освіти може відкрити на базі обласних (міських, центральних районних) закладів охорони здоров'я філії закладу освіти, філії кафедр або самостійні кафедри для навчання лікарів(провізорів)-інтернів.
 
  3.10. Деканат (відділ) інтернатури вищого закладу освіти:
  3.10.1. Бере участь в роботі комісії по персональному розподілу випускників вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти.
  3.10.2. Координує діяльність профільних кафедр в організації і проведенні інтернатури. Складає розклад занять лікарів(провізорів)-інтернів на суміжних кафедрах.
  3.10.3. Забезпечує взаємний зв'язок у роботі профільних кафедр і Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, обласної, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічної станції, обласного, міст Києва та Севастополя ВО "Фармація" та баз стажування, аналізує, узагальнює матеріали та вносить пропозиції щодо покращання організації та проведення підготовки спеціалістів в інтернатурі.
  3.10.4. Здійснює контроль за своєчасним виїздом на бази стажування та якісним проведенням викладачами профільних кафедр методичної та консультативної допомоги.
  3.10.5. Разом з закріпленими Міністерством охорони здоров'я України за вищим закладом освіти територіальними органами управління охороною здоров'я - Міністерством охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінням охорони здоров'я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрацій, обласною, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічною станцією, обласним, міст Києва та Севастополя ВО "Фармація" забезпечує кафедри, бази стажування та інтернів навчальними планами і програмами, бланками документації, заліковими книжками, сертифікатами та іншою звітно-обліковою документацією.
  3.10.6. Веде облік і звітність з інтернатури, контролює ведення необхідної документації на кафедрах, базах стажування та у лікарів(провізорів)-інтернів.
  3.10.7. З метою координації роботи профільних кафедр вищих закладів освіти, органів та закладів охорони здоров'я з підготовки спеціалістів в інтернатурі, вирішення питань планування, організації, методики навчання на кафедрах вищих закладів освіти та на базах стажування ректором вищого закладу освіти та міністром охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальником управління охорони здоров'я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, головним державним санітарним лікарем області, міст Києва та Севастополя, керівником обласного, міст Києва та Севастополя ВО "Фармація" створюється постійно діюча методична комісія з інтернатури, до складу якої входять викладачі вищого закладу освіти, головні спеціалісти та відповідальні за інтернатуру в Міністерстві охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінні охорони здоров'я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, обласній, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічній станції, обласному, міст Києва та Севастополя ВО "Фармація". Головою цієї комісії призначається декан (завідуючий відділом) інтернатури.
 
  3.11. Профільні кафедри вищого закладу освіти:
  3.11.1. Забезпечують навчання інтернів на кафедрах згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих закладах освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 2.06.93 р. N 161 ( z0173-93 ), та даним Положенням.
  3.11.2. Залучають лікарів(провізорів)-інтернів до різних форм роботи в клініці (лабораторії) кафедри: обходів завідуючого кафедрою, професорів та доцентів, консиліумів, клінічних та тематичних розборів хворих, клінічних, клініко-патологоанатомічних та науково-практичних конференцій, санітарно-епідеміологічних рад, виробничих процесів тощо.
  3.11.3. Здійснюють регулярний контроль за роботою баз стажування лікарів(провізорів)-інтернів, які закріплені за даною кафедрою, систематично інформують керівників баз стажування, головних спеціалістів Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, головного державного санітарного лікаря області, міст Києва та Севастополя, керівника обласного, міст Києва та Севастополя ВО "Фармація", деканати (відділи) інтернатури про організацію та якість практичної підготовки лікарів(провізорів)-інтернів для вжиття відповідних заходів, спрямованих на покращання їх підготовки.
  3.11.4. Розробляють навчальні посібники для лікарів(провізорів)-інтернів і керівників інтернів на базах стажування.
  3.11.5. Проводять контроль рівня підготовки лікарів(провізорів)-інтернів у кінці циклу навчання на кафедрі та беруть участь у проведенні атестації лікарів(провізорів)-інтернів.
  3.11.6. Протягом 3-х днів після завершення навчання та атестації лікарів(провізорів)-інтернів подають в деканат (відділ) інтернатури звіт про навчальну роботу з лікарями(провізорами)-інтернами, методичну і консультативну допомогу на базах стажування, аналіз результатів атестації лікарів(провізорів)-інтернів.
 
  3.12. Науково-дослідна робота лікарів(провізорів)-інтернів:
  3.12.1. Науково-дослідна робота лікарів(провізорів)-інтернів (НДРІ) забезпечує набуття навиків самостійної роботи з науковою літературою, формує здатність до аналізу й узагальнення матеріалу, розвитку клінічного (гігієнічного, провізорського) мислення, вільного викладу своїх думок, критичне осмислення даних літератури.
  3.12.2. Для НДРІ може бути використано аналіз даних, отриманих при додаткових методах обстеження хворих, звіти і науково-практичний аналіз діяльності поліклінічних та стаціонарних відділень, спеціалізованих служб, порівняльний аналіз показників діяльності закладів (установ) охорони здоров'я з такими ж показниками за минулі роки, з середніми по місту, області, країні. НДРІ включає в себе літературний і патентний пошук, засвоєння спеціальних методик.
  3.12.3. Тематику досліджень визначає план науково-дослідної роботи лікаря(провізора)-інтерна, складений виконавцем разом з викладачем кафедри з врахуванням реальних можливостей виконання в умовах навчання на кафедрі вищого закладу освіти та на базі стажування.
  3.12.4. Результати науково-дослідної роботи лікарі(провізори)-інтерни доповідають на науково-практичних конференціях і враховуються при атестації лікарів(провізорів)-інтернів. За результатами науково-дослідної роботи лікарів(провізорів)-інтернів вчена рада вищого закладу освіти може дати рекомендацію лікарю(провізору)-інтерну до вступу до клінічної ординатури після закінчення інтернатури без необхідного стажу практичної роботи.
  3.12.5. Лікарі(провізори)-інтерни, які одночасно навчались в магістратурі і повністю виконали навчальний план та програму магістратури та інтернатури, захистили на вченій раді вищого закладу освіти (факультету) магістерську роботу, можуть бути рекомендовані вченою радою вищого закладу освіти до вступу в аспірантуру чи до участі в конкурсі на посаду асистента кафедри (наукового співробітника науково-дослідної установи) на відповідну профілю магістратури спеціальність без необхідного дворічного стажу практичної роботи.

Насколько материал оказался Вам полезным?
Текущий рейтинг: 5.0/2 голосов

Добавил(а): nmu | 24.11.2008 | Просмотров: 4715 | Загрузок: 1613
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Объявления на сайте
Продажа литературы на сайте
Медицинские выставки 2017
Яндекс.Метрика
Главная страница Информация о сайте Гостевая книга Обратная связь