Мобильная версия | RSS
Счастливый Вы человек, Гость!
Вход | Регистрация
Меню сайта
Разделы
КРОК-1 [24]
КРОК-2 [20]
КРОК-3 [13]
TestShell [10]
Записи в дневниках
Народный опрос
Опасно ли детям учиться в одном классе с ВИЧ-инфицированным ребенком?
Всего ответов: 4539
Форма входа
Неофициальный сайт студентов
НМУ имени А. А. Богомольца
Главная » Файлы » Тесты КРОК 2015 » КРОК-3

Крок 3. Загальна лікарська підготовка. 2013 Буклети (укр/рос) (тесты, архив, *.pdf)

[ Скачать с сайта (766.6 Kb) ] 03.11.2015, 06:17
Всі офіційні буклети за 2013 рік весна/осінь українською і російською мовами в пдф. У тесті правильна перша відповідь!
Для ознайомлення - перші десять завдань з осіннього буклету.

1. У жiнки 50-ти рокiв раптово виник напад серцебиття, що супроводжувався загальною слабкiстю. На ЕКГ: ритм пра- вильний, ЧСС- 170/хв., QRS- 0,10 с. Пi- сля масажу в дiлянцi каротидного синуса зменшилась ЧСС до 75/хв. Яке порушення ритму було зареєстроване у хворого?
A. Надшлуночкова пароксизмальна тахi- кардiя
B. Надшлуночкова екстрасистолiя
C. Пароксизм миготливої аритмiї
D. Шлуночкова пароксизмальна тахiкардiя
E. Шлуночкова екстрасистолiя

2. Хворого 35-ти рокiв доставлено бригадою швидкої медичної допомоги до приймального вiддiлення стацiонару. Скарги на рiзкий головний бiль, що виник раптово та супроводжується нудотою та блюванням. Об’єктивно: Ps- 60/хв., напружений. АТ- 190/120 мм рт.ст., шкiра гiперемована, свiдомiсть сплутана. Позитивнi симптоми Кернiга, Брудзинського з обох сторiн. Лiквор кров’янистий, цитоз 220/3. Який з дiагнозiв найбiльш iмовiрний?
A. Субарахноїдальний крововилив
B. Симпато-адреналовий криз
C. Гостра гiпертонiчна енцефалопатiя
D. Менiнгококовий менiнгiт
E. Геморагiчний iнсульт

3. Чоловiк 28-ми рокiв пiсля ДТП достав- лений до хiрургiчного стацiонару. Попе- реднiй дiагноз: розрив печiнки, внутрiшня кровотеча. Для уточнення дiагнозу необ- хiдно: A. Лапароцентез B. Фiброгастродуоденоскопiя C. Оглядова рентгенографiя органiв че- ревної порожнини D. Iригоскопiя E. Колоноскопiя 4. У вагiтної 27-ми рокiв з анемiєю пiсля введення ферум-леку внутрiшньовенно з’явилась висипка на шкiрi, ядуха, тахi- кардiя i гiпотензiя. Який iмовiрний дiа- гноз? A. Анафiлактична реакцiя B. Гостра серцева недостатнiсть C. Неврастенiчний синдром D. Гостра дихальна недостатнiсть E. Синдром нижньої порожнистої вени 5. Реанiмацiйна бригада швидкої меди- чної допомоги прибула на виклик до опi- атного наркомана 23-х рокiв. Об’єктив- но: свiдомiсть вiдсутня, цiаноз, брадипное, брадикардiя. Що термiново показано хво- рому? A. Штучна вентиляцiя легень B. Оксигенотерапiя через маску C. Призначення налорфiну D. Форсований дiурез E. Iнфузiйна терапiя 6. Хвора 38-ми рокiв знаходиться на ста- цiонарному лiкуваннi з приводу деком- пенсованого стенозу воротаря виразко- вого генезу. Пiд час повторного введен- ня одногрупної нативної плазми вона ра- птово вiдчула дискомфорт, виник страх смертi. Вiдмiчалися блювання, бухикан- ня, рiзка загальна слабкiсть, свербiж шкi- ри, стискаючий бiль за грудниною. Який з наведених препаратiв треба ввести хво- рiй в першу чергу? A. Адреналiну гiдрохлорид B. Кальцiю хлорид C. Димедрол D. Альбумiн E. Глюкоза 7. На стацiонарному лiкуваннi перебуває вагiтна жiнка 33-х рокiв. Строк вагiтно- стi 34 тижнi. Впродовж останнiх 2-х дiб висуває скарги на головний бiль, запамо- рочення, вiдчуття тяжкостi в дiлянцi по- тилицi, зоровi розлади. Мають мiсце на- бряки. АТ- 160/120 мм рт.ст., ЧСС- 88/хв. В сечi: протягом доби зростаюча проте- їнурiя до 3,2 г/л. Дiурез знижений. Яка найбiльш iмовiрна патологiя, яка обумо- вила цю симптоматику? A. Тяжка прееклампсiя B. Прееклампсiя середньої тяжкостi C. Еклампсiя D. Гостре порушення мозкового кровообi- гу E. Гiпертонiчний криз 8. Дiвчинка 13-ти рокiв доставлена до лi- карнi непритомна. Хворiє на цукровий дiабет. Отримує вранцi 52 ОД iнсулiну ко- роткої дiї i 32 ОД - пролонгованого. В 13.00 раптово знепритомнiла. Шкiра во- лога. Судоми м’язiв рук i нiг. Зiницi нор- мальної величини. Ps- 86/хв., ритмiчний. АТ- 100/60 мм рт.ст. З яких препаратiв слiд почати лiкування хворої? A. 40% розчин глюкози B. Iнсулiн подовженої дiї C. Iнсулiн короткої дiї D. 5% розчин глюкози E. Преднiзолон 9. На тлi ГРВI вночi у дитини 3-х рокiв з’явилося шумне стридорозне дихання, задишка iнспiраторного типу з втягнен- ням грудних i мiжреберних промiжкiв. Кашель грубий, "гавкаючий", голос оси- плий. У легенях дихання ослаблене. Ди- тина збуджена i метушиться на руках у Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка (україномовний варiант) осiнь 2013 рiк 2 матерi. Яке ускладнення ГРВI розвину- лося у дитини? A. Гострий стенозуючий ларинготрахеїт B. Гострий фарингiт C. Гострий бронхiт D. Гострий аденоїдит E. Гострий епiглотит 10. Чоловiк 46-ти рокiв з iмплантованим електрокардiостимулятором пiд час ре- монту настiльної лампи отримав легку травму електрострумом, пiсля чого вiн впродовж декiлькох хвилин був непри- томний. Об’єктивно: цiаноз шкiри, АТ- 60/0 мм рт.ст., ЧСС- 25/хв. Найбiльш iмо- вiрною причиною неефективностi крово- обiгу є: A. Атрiовентрикулярна блокада B. Електромеханiчна дисоцiацiя C. Травматичний шок D. Тромбоемболiя легеневої артерiї E. Iшемiчний iнсульт
Насколько материал оказался Вам полезным?
Текущий рейтинг: 0.0/0 голосов

Добавил(а): nmu | 03.11.2015 | Просмотров: 2451 | Загрузок: 551
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Объявления на сайте
Продажа литературы на сайте
Медицинские выставки 2017
Яндекс.Метрика
Главная страница Информация о сайте Гостевая книга Обратная связь