Мобильная версия | RSS
Счастливый Вы человек, Гость!
Вход | Регистрация
Меню сайта
Разделы
КРОК-1 [24]
КРОК-2 [20]
КРОК-3 [13]
TestShell [10]
Записи в дневниках
Народный опрос
Как у студента обстоят дела с подработкой?
Всего ответов: 4187
Форма входа
Неофициальный сайт студентов
НМУ имени А. А. Богомольца
Главная » Файлы » Тесты КРОК 2015 » КРОК-1

Методичні рекомендації ДЛЯ СТУДЕНТІВ з підготовки до ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок 1» і « Крок 2» (-, он-лайн)

[ ] 26.01.2010, 20:30
Методичні рекомендації з підготовки до ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок 1» і « Крок 2» (для студентів) / Москаленко В.Ф., Яворовський О.П., Цехмістер Я.В., Карвацький І.М., Остапюк Л.І., Палієнко І.А., Микула М.М. Київ – НМУ, 2007. – 14 с.

Ліцензійні інтегровані іспити «Крок 1», «Крок 2» впроваджені у вищих навчальних закладах відповідно до чинних нормативно-правових документів з метою уніфікованого контролю якості підготовки спеціалістів за напрямами «Медицина» та «Фармація», за спеціальностями «лікувальна справа», «педіатрія», «медико-профілактична справа», «стоматологія» та «фармація». 

Згідно з «Тимчасовим положенням про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою підготовки фахівців», затвердженим наказом № 48 МОН України від 23.01.2004 р., система оцінювання якості освіти студента (зарахування залікових кредитів) має бути стандартизованою та формалізованою. Саме цій вимозі відповідають ліцензійні інтегровані іспити, як стандартизовані тестові методи педагогічної діагностики. В методичних рекомендаціях наведені дані про форму, структуру змісту іспитів, джерела тестових завдань та рекомендації для ефективної підготовки студентів до іспитів, регламент та процедуру їх проведення, критерії оцінки та порядок перескладання ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок 1. Загальна лікарська підготовка», «Крок 1. Стоматологія», «Крок 1. Фармація», «Крок 2. Загальна лікарська підготовка», «Крок 2. Стоматологія», «Крок 2. Фармація».

 

Зміст

1. Вступ

2. Форма ліцензійних екзаменів

3. Структура змісту ліцензійних інтегрованих іспитів

4. Джерела тестових завдань, які можуть бути використані для підготовки

студентів до ліцензійних екзаменів

5. Рекомендації для ефективної підготовки студентів до ліцензійних

екзаменів

6. Претестування як ректорські зрізи знань студентів з навчальних дисциплін – складових іспитів «Крок» та оцінки якості підготовки студентів на відповідних кафедрах університету

7. Регламент проведення ліцензійних екзаменів

8. Процедура проведення ліцензійних екзаменів

9. Критерії оцінки та порядок перескладання ліцензійних екзаменів

10. Основні рекомендації студентам щодо складання ліцензійних

екзаменів

11. Рекомендована процедура щодо апеляцій

Додаток 1

 

 

Перелік скорочень

ПМК – підсумковий модульний контроль

ЛІІ – ліцензійний інтегрований іспит

ЗЛП – загальна лікарська підготовка

ВНЗ – вищі навчальні заклади

ТЗ – тестові завдання

ЦТ – центр тестування при МОЗ України

 

 

 

1. Вступ

Технологія ліцензійних іспитів в Україні та їх результати отримали позитивні відгуки у провідних атестаційних центрах світу: Національній Раді медичних екзаменаторів ( NBME , США), Медичній Раді Канади ( MCC ), Центрі медичної освіти ( CME , Англія), Європейській біомедичній мережі ( BMNE , Німеччина). Рішенням всесвітньої конференції (Філадельфія, США, 1998) Програма ліцензійних іспитів України була рекомендована іншим країнам, які впроваджують ліцензійні або сертифікаційні іспити, як модель для використання.

Ліцензійний іспит - це обов’язкова складова частина державної атестації для присвоєння кваліфікації лікаря або провізора. Студенти, які готуються за фахами «лікувальна справа», «педіатрія», «медико-профілактична справа», «стоматологія» та «фармація» складають два окремі тестові екзамени – «Крок 1» та «Крок 2». Перший екзамен «Крок 1» складається з основних медико-біологічних дисциплін, другий – «Крок 2» - з основних професійно орієнтованих дисциплін.

Ліцензійний іспит складається з метою встановлення відповідності рівня професійних знань та вмінь студентів вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти мінімально необхідному рівню кваліфікації згідно з державними кваліфікаційними вимогами.

 

2. Форма ліцензійних екзаменів

Екзамен проводиться у формі письмового тестування. Загальна довжина тесту - 200 тестових завдань, які входять в так званий екзаменаційний буклет: Збірник тестових завдань для ліцензійного іспиту. Він включає тестові завдання формату А, які складаються з ситуаційної задачі, запитання або твердження і чотирьох або п'яти відповідей, які позначені латинськими літерами (А, В, С, D , Е). Правильна відповідь на тестове завдання - це одна найкраща відповідь на запитання (твердження).

 

 

3. Структура змісту ліцензійних інтегрованих іспитів.

Ліцензійний інтегрований екзамен «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» включає тестові завдання з навчальних дисциплін 1-3 курсів: з анатомії людини – 9%, з біології – 7%, з біологічної хімії – 16%, з гістології, цитології та ембріології – 4%, з мікробіології, вірусології та імунології – 6%, з фізіології – 18,5%, з патофізіології – 16%, з патоморфології – 12,5%, з фармакології – 11%.

Ліцензійний інтегрований екзамен «Крок 1. Стоматологія» включає тестові завдання з навчальних дисциплін 1-2 курсів: з біології – 10%, з нормальної анатомії – 15%, з гістології – 6%, з нормальної фізіології – 17%, з біохімії – 12%, з патологічної фізіології – 10%, з патологічної анатомії – 12%, з мікробіології – 6%, з фармакології – 12%.

Ліцензійний інтегрований екзамен «Крок 1. Фармація» включає 10% тестових завдань з неорганічної хімії, 12% – з органічної хімії, 12% – з аналітичної хімії, 11% – з фізколоїдної хімії, 11% – з біохімії, 11% – з ботаніки, 11% – з фізіології, 11% – з патологічної фізіології, 11% – з мікробіології.

Ліцензійний інтегрований екзамен «Крок 2. Загальна лікарська підготовка» включає40% завдань терапевтичного профілю (терапія, інфекційні захворювання та епідеміологія, ендокринологія, професійні захворювання, фтизіатрія, радіологія та радіаційна медицина, психіатрія, дерматовенерологія, неврологія, клінічна імунологія, клінічна фармакологія), 20% – хірургічного (загальна хірургія, онкологія, урологія, анестезіологія та реаніматологія, ортопедія та травматологія, оторинолярингологія, офтальмологія, нейрохірургія, дитяча хірургія, судова медицина), 15% – педіатричного (педіатрія, дитячі інфекції, неонатологія), 12,5% – гігієнічного (гігієна, організація охорони здоров'я), 12,5% – з акушерства та гінекології.

Ліцензійний інтегрований екзамен «Крок 2. Стоматологія» включає 25% тестових завдань з терапевтичної стоматології, 25% – з хірургічної стоматології, 25% – з ортопедичної стоматології, 12% – з дитячої терапевтичної стоматології, 7% – з дитячої хірургічної стоматології, 6% – з ортодонтії.

Ліцензійний інтегрований екзамен «Крок 2. Фармація» включає 15% тестових завдань з фармацевтичної хімії, 10% – з фармакогнозії, 15% – з аптечної технології ліків, 8% – з заводської технології ліків, 14% – з організації та економіки фармації, 8% – з менеджменту та маркетингу у фармації, 14% – з фармакології, 10% – з клінічної фармації, 6% – з токсикологічної хімії.

 

4. Джерела тестових завдань, які можуть бути використані для підготовки студентів до ліцензійних екзаменів

 

«Крок1»

 • Збірник завдань для підготовки до тестовогоекзамену з природничо-наукових дисциплін «Крок 1. Загальна лікарська підготовка». За редакцією В.Ф.Москаленка, О.П.Волосовця, І.Є.Булах таін. - Київ: Медицина, 2004.- 368 с. (Д ля студентів медичних факультетів).
 • Збірник завдань для підготовки до тестового екзамену з природничо-наукових дисциплін «Крок 1. Стоматологія». За редакцією В.Ф. Москаленка, О.П.Волосовця, І.Є.Булах та ін. - Київ: Медицина, 2004.- 312 с. ( Для студентів стоматологічного факультету).
 • Збірник тестових завдань (екзаменаційні буклети) двох попередніх років для ліцензійного іспиту «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» (на паперовому носії) ( Для студентів медичного факультету).
 • Збірник тестових завдань (екзаменаційні буклети) двох попередніх років для ліцензійного іспиту «Крок 1. Стоматологія» (на паперовому носії). ( Для студентів стоматологічного факультету).
 • Електронний варіант банку тестових завдань Центру тестування при МОЗ України.
 • Електронні варіанти екзаменаційних буклетів двох попередніх років. Тестові завдання з цих буклетів складають близько 30 % тестових завдань екзаменаційних буклетів .

Збірники тестових завдань (1,2) є в бібліотеці НМУ, екзаменаційні буклети (3,4) – у деканатах, електронні варіанти матеріалів (5,6) – в комп’ютерних класах і деканатах.

 

 

«Крок 2»

 • Збірник завдань для підготовки до тестовогоекзамену з професійно орієнтованих дисциплін «Крок 2. Загальна лікарська підготовка». За редакцією В.Ф.Москаленка, О.П.Волосовця, О.П. Яворовського, таін. - Вінниця: Нова книга, 2005.- частина І-940 с, частина II - 404 с. Для студентів медичних факультетів) .
 • Збірник завдань для підготовки до тестового екзамену: зі стоматологічних дисциплін «Крок 2. Стоматологія». За редакцією В.Ф. Москаленка, О.П.Волосовця, О.П.Яворовського, та ін. - Київ: Здоров'я, 2005.- 404 с. ( Для студентів стоматологічного факультету).
 • Збірник тестових завдань (екзаменаційні буклети) двох попередніх років для ліцензійного іспиту «Крок 2. Загальна лікарська підготовка» (на паперовому носії). ( Для студентів медичного факультету).
 • Збірник тестових завдань (екзаменаційні буклети) двох попередніх років для ліцензійного іспиту «Крок 2. Стоматологія» (на паперовому носії) ( Для студентів стоматологічного факультету).
 • Електронний варіант банку тестових завдань Центру тестування при МОЗ України.
 • Електронні варіанти екзаменаційних буклетів двох попередніх років. Тестові завдання з цих буклетів складають близько 30 % тестових завдань екзаменаційних буклетів .

Збірники тестових завдань (1,2) є в бібліотеці НМУ, екзаменаційні буклети (3,4) – у деканатах, електронні варіанти матеріалів (5,6) – в комп’ютерних класах і деканатах.

 

5. Рекомендації для студента, щодо ефективної підготовки до ліцензійних екзаменів

 • Отримати для особистого користування в бібліотеці і у відповідних деканатах рекомендовані вище джерела тестових завдань на паперових і електронних носіях.
 • Не пропускати навчальні заняття (лекції, практичні), регулярно готуватись до кожного практичного навчального заняття відповідно до контрольних питань методичних рекомендацій, вказівок).
 • Своєчасно ліквідувати пропуски навчальних занять, оцінки «незадовільно» з поточного контролю, якщо такі є.
 • Відвідувати консультації викладачів кафедр і передмодульні консультації.
 • Готуватись до підсумкового модульного контролю упродовж вивчення дисципліни:
  • ознайомитись з переліком теоретичних питань і практичних навичок, які контролюються на ПМК (на стенді кафедри, у викладача академічної групи; доцільно взяти їх електронні варіанти на кафедрі на початку вивчення дисципліни);
  • не відкладати підготовку до ПМК на останні дні перед контролем, готуватись за питаннями ПМК упродовж вивчення дисципліни, модуля дисципліни;
  • своєчасно у встановлені терміни складати і перескладати семестрові іспити, заліки, ПМК – з метою допуску до екзаменів «Крок»;
  • звернути особливу увагу студентів 3 курсів («Крок 1»), 5,6 курсів «Крок 2» на вивчення тих дисциплін, які є складовими ЛІІ з відповідної спеціальності (див. перелік у розділі 3), що дозволить бути допущеним до складання іспитів «Крок» і підвищить ймовірність надати вірні відповіді на тестові завдання.
 • «Крок 1» має статус семестрового іспиту . Згідно з наказом МО України № 161 від 2 червня 1993 року «Про затвердження положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» студент вважається допущеним до семестрового контролю з конкретної навчальної дисципліни (семестрового екзамену, диференційованого заліку або заліку), якщо він виконав всі види робіт, передбачені навчальним планом на семестр з цієї навчальної дисципліни. До ЛІІ «Крок» допускаються студенти, які повністю виконали навчальний план і навчальні програми з дисциплін на кінець відповідного семестру, які входять до складу іспиту «Крок».
 • Контроль та самоконтроль готовності до іспитів «Крок» студенти можуть здійснити у міжкафедральних комп’ютерних класах, використовуючи програмний комплекс Test Shell Office 6.0 ( див. додаток 1.). Поцікавтесь адресою комп’ютерних класів в деканатах. Персонал комп’ютерного класу обирає режим роботи програми (форма навчання, контроль, самоконтроль), об’єм роботи (100, 150 або 200 ТЗ). Студент має можливість отримати на екрані повну інформацію про результати тестування (загальна кількість правильних відповідей, їх відсоток, вірні відповіді на ТЗ, в яких зроблено помилки та ін.). У режимі навчання студент може цілеспрямовано працювати з тими ТЗ, на які він не дав правильної відповіді під час попередніх сеансів роботи (Додаток 1). При контрольному тестуванні рівень підготовки студента вважається достатнім, якщо він дає не менше 60% вірних відповідей на ТЗ Фахового банку ЦТ МОЗ України (електронний варіант), або не менше 80% вірних відповідей на ТЗ «якірної групи» (ТЗ з екзаменаційних буклетів двох попередніх років).
 • Підготовка до іспитів «Крок» - не лише контроль та самоконтроль готовності у комп’ютерних класах, а і повторення навчального матеріалу з дисциплін, які є складовими цих іспитів. Всі підручники і посібники з цих дисциплін наявні в читальних залах університету (вул. Зоологічна, 1 та просп. Перемоги, 34, морфологічний корпус, 2 поверх).
 
6. Претестування як ректорські зрізи знань студентів з навчальних дисциплін – складових іспитів «Крок» та оцінки якості підготовки студентів на відповідних кафедрах університету

 

Претестування проводиться у формі комп’ютерного тестування у комп’ютерних класах університету. Загальна довжина тесту – 200 тестових завдань формату А, які входять в так званий екзаменаційний буклет: «Збірник тестових завдань для ліцензійного іспиту» і відповідають структурі змісту ЛІІ, зазначеній в розділі 3.

Результати ректорських зрізів знань у формі претестування свідчать про відповідність нормативним вимогам рівня організації навчального процесу на кафедрах, про рівень організаційної і виховної роботи відповідних деканатів і враховуються при підведенні щорічного підсумку рейтингу кафедр та факультетів.

На основі результатів претестування створюються «групи ризику» на факультетах, в які входять студенти, що надали менше 60% правильних відповідей. Результати претестування (вище 70% правильних відповідей) враховуються деканами факультетів як додаткові бали під час рейтингової оцінки діяльності студента за відповідний рік.

 
 
7. Регламент проведення ліцензійних екзаменів

 

(з Додатку до листа МОЗ України від 15.03.05 р. №08.01-22/501)

 

Регламент має на меті стандартизувати порядок та умови проведення тестових екзаменів ліцензійних екзаменів.

 

Загальна інформація

Ліцензійні інтегровані екзамени є нормативною формою державної атестації випускників.

Ліцензійний екзамен проводиться у ВНЗ України в один день в одну зміну у письмовій (бланковій) тестовій формі.

Ліцензійні екзамени здійснюються відповідно до Положення про систему підготовки ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів "Медицина” і "Фармація” та відповідно до державних стандартів вищої освіти.

Відповідальність за організацію та проведення ліцензійних екзаменів покладається на ректора (директора) вищого навчального закладу та директора ЦТ при МОЗ України.

За розпорядженням Міністерства охорони здоров’я України на тестових ліцензійних екзаменах можуть бути присутні уповноважені представники інших вищих навчальних закладів.

Відповідальність за дотримання процедури проведення ліцензійного екзамену покладається на Голову державної екзаменаційної комісії ("Крок 2”) або на уповноваженого представника адміністрації навчального закладу ("Крок 1”).

Тривалість тестування для українських студентів становить – 1 хвилина на 1 тестове завдання. Студентам – громадянам іноземних держав за потребою надається додатковий час на тестування (40 хвилин). Кількість варіантів екзаменаційних буклетів – 99.

 

 

8. Процедура проведення ліцензійних екзаменів

 

На екзамені можуть бути присутні лише студенти, які за поданням деканату отримали ідентифікаційний код в ЦТ.

Студенти входять до аудиторії в присутності представника ЦТ в алфавітному порядку їх прізвищ відповідно до списків, і отримують персональний бланк відповідей. Власні речі, окрім олівця та гумки, в екзаменаційну аудиторію не вносяться. Студенти ідентифікуються на підставі залікової книжки чи паспорту. Відповідальність за ідентифікацію студентів лежить на Голові (члені) державної екзаменаційної комісії.

Студенти займають місця в аудиторії через одне посадочне місце, послідовно заповнюючи ряди, крім першого. Кількісний та персональний розподіл студентів між екзаменаційними аудиторіями затверджується відповідальними особами ВНЗ та ЦТ не пізніше, ніж за 2 тижні до екзамену.

Після інструктажу кожний студент отримує пронумерований екзаменаційний буклет.

Для персоніфікації екзаменаційного буклету студент має вписати в його обкладинку свій ідентифікаційний код та прізвище, а номер буклету вписати до свого бланку відповідей. Екзаменаційні буклети під час екзамену з аудиторії не виносяться.

Під час ліцензійного екзамену студент не може покидати аудиторію без дозволу. Для виняткових випадків передбачена наявність додаткових місць у першому ряду аудиторії, на які пересаджуються студенти, яким дозволялося виходити з аудиторії під час екзамену. Студенти, які вийшли з аудиторії без дозволу представника ЦТ, до аудиторії повторно не впускаються.

Наявність допоміжних матеріалів у студентів є підставою для припинення складання ними екзамену.

Впродовж тестового екзамену в аудиторії постійно присутні лише представник ЦТ, Голова (член) державної екзаменаційної комісії або представник адміністрації навчального закладу та уповноважений представник іншого вищого навчального закладу (екзаменатори).

Після закінчення роботи студент має вкласти бланк відповідей у свій екзаменаційний буклет, здати їх екзаменатору та покинути аудиторію.

Представник ЦТ має перевірити комплектність екзаменаційного буклету та бланку відповідей кожного студента та їх відповідність один одному в присутності представника навчального закладу.

У випадку відповідності комплекту бланки передаються до ЦТ для обробки результатів, а екзаменаційні буклети залишаються в навчальному закладі, де централізовано зберігаються протягом 30 днів. Бланки відповідей студентів зберігаються в ЦТ протягом 1 року.

У випадку некомплектності матеріалів або невідповідності номера екзаменаційного буклету номеру, внесеному до персонального бланку студента, Головою ДЕК та представником ЦТ складається та підписується акт невідповідності. Даний екзаменаційний комплект (екзаменаційний буклет та бланк відповідей студента) передаються до ЦТ.

Після проведення тестового екзамену по кожній аудиторії складається Акт проведення екзамену, що підписується двома сторонами (трьома сторонами у випадку присутності уповноваженого представника іншого вищого навчального закладу).

 

 

9. Критерії оцінки та порядок перескладання ліцензійних екзаменів

(З Додатку до листа МОЗ України від 29.10.2007 р. № 08.01-22/2356 )

Для проведення ліцензійних інтегрованих іспитів МОЗ України у 2008 році, на підставі аналізу результатів тестових екзаменів минулих років та за допомогою експертних методик, встановлює наступні абсолютні величини критерію «склав»:

 • 50,5% правильних відповідей - екзамен «Крок 1. Загальна лікарська підготовка»;
 • 50,5% правильних відповідей - екзамен «Крок 1. Стоматологія»;
 • 45,5% правильних відповідей - екзамен «Крок 1. Фармація»;
 • 50,5% правильних відповідей - екзамен «Крок 2. Загальна лікарська підготовка»;
 • 50,5% правильних відповідей - екзамен «Крок 2. Стоматологія».

 

Крок 1. Загальна лікарська підготовка. Крок 1. Стоматологія. Крок 1. Фармація

Всім студентам, які одержали на тестових екзаменах «Крок 1» результат «не склав», дозволяється повторне складання екзамену Крок 1 не більше двох разів до найближчої сесії у терміни, затверджені МОЗ України. У разі неперескладання екзамену «Крок 1» студент не допускається до наступної екзаменаційної сесії та відраховується з вищого навчального закладу як такий, що не виконав навчальний план.

 

Крок 2. Загальна лікарська підготовка. Крок 2. Стоматологія

Всі студенти, які одержали на тестовому екзамені «Крок 2. Загальна лікарська підготовка» або «"Крок 2. Стоматологія» результат «не склав», допускаються до складання державних випускних іспитів. Ці студенти не отримують сертифікат ліцензійних іспитів, вважаються такими, що не пройшли державну атестацію, і не отримують диплом про закінчення вищого навчального закладу. Такі студенти можуть повторно скласти відповідні екзамени «Крок 2. Загальна лікарська підготовка» або «Крок 2. Стоматологія» не раніше, ніж через рік протягом трьох років.

 

10. Основні рекомендації студентам щодо складання ліцензійних екзаменів

 

Кожному студенту ЦТ присвоює ідентифікаційний код, який заноситься до реєстру осіб, що позитивно складають ліцензійний екзамен. Код є постійним і буде використовуватися на всіх етапах іспиту.

На екзамені Ви отримуєте екзаменаційний буклет та бланк відповідей.

Екзаменаційний буклет. Екзаменаційний буклет має номер; студент вписує на обкладинці свій ідентифікаційний код, прізвище та ініціали.

Кожне ТЗ пронумеровано від 1 до 20 0. До завдання додається чотири-п'ять відповідей ( A , B , C , D , E ). Ви маєте обрати одну найкращу відповідь.

Бланк відповідей. Бланк відповідей складається з двох частин: Ліва частина містить інформацію про екзамен та особисті дані студента (ідентифікаційний код, прізвище, ім'я, по батькові, курс, дату складання екзамену та додаткову інформацію). Права частина є бланком відповідей на тестові завдання.

Уважно прочитайте кожне тестове завдання. Переконайтеся, що Ви точно зрозуміли, про що Вас запитують .

Спробуйте самостійно дати відповідь на ТЗ, а потім знайдіть її серед запропонованих варіантів.

В іншому разі уважно прочитайте кожний варіант відповідей та відкиньте ті, які з Вашої точки зору абсолютно невірні. Серед відповідей, які залишилися, оберіть найкращу.

Правильна відповідь, вноситься до бланка шляхом повного замальовування кружка з відповідною літерою біля номера, що відповідає номеру даного тестового завдання.

Уважно стежте, щоб позначка відповіді, яку Ви відмічаєте у бланку, відповідала номеру тестового завдання, на яке Ви відповідаєте.

Робіть густу темну відмітку так, щоб не можна було прочитати літери всередині кружка, який замальовано. Правильна відповідь на тестове завдання дає 1 бал, неправильна відповідь дає 0 балів. Якщо Ви відмічаєте більше, ніж одну літеру, така відповідь вважається неправильною. Якщо Ви змінюєте літеру, повністю стирайте гумкою попередню відмітку так, щоб з'явилася літера. Залишки відміток можуть призвести до того, що деякі відповіді будуть вважатися неправильними.

Не витрачайте занадто багато часу на окреме ТЗ. Ви маєте лише І хвилину для відповіді на кожне ТЗ. Періодично перераховуйте, скільки Ви зробили та скільки Вам залишилося зробити.

Після закінчення роботи перевірте, чи повністю Ви заповнили бланк. Бланки відповідей перевіряються шляхом комп'ютерного сканування у ЦТ МОЗ України.

Після закінчення часу тестування, про що Ви будете повідомлені адміністраторами екзамену, Ви припиняєте роботу, закриваєте екзаменаційний буклет та чекаєте, поки адміністратор збере Ваші тестові матеріали.

Якщо Ви закінчите іспит раніше, необхідно повідомити про це адміністратора екзамену, здати йому свої тестові матеріали та залишити екзаменаційну аудиторію, не заважаючи іншим студентам.

Після закінчення екзамену кожний екзаменаційний буклет перевіряється на цілісність. Відсутність будь-якої частини Вашого екзаменаційного буклету автоматично призводить до нескладання Вами екзамену.

 

11. Рекомендована процедура щодо апеляцій

 

(лист МОЗ України від 05.05.2006 р. № 08.01-22/1297)

 

Подати апеляцію щодо тестового балу можуть особи, які екзаменувалися. Апеляції з питань відсторонення екзаменованого від тестування не розгляда­ ються.

Апеляція щодо тестового балу (далі - апеляція) повинна подаватися не пізніше чотирнадцяти календарних днів з дня проведення ліцензійного іспиту екзаменованим особисто або надсилатися рекомендованим листом. Апеляцію можуть подавати як особи, для яких оформлялися копії бланків відповідей, так і ті, для яких копії не оформлялися.

Апеляція подається шляхом подання офіційної заяви на ім'я директора Центру тестування при МОЗ України. Апеляційна заява повинна містити що­ найменше наступні відомості: прізвище екзаменованого, адресу і місце прожи­вання; навчальний заклад, місце проведення іспиту (адреса і номер аудиторії), прізвище представника навчального закладу в аудиторії; аргументацію причин, що дають підставу для подачі заяви про апеляцію; чіткий перелік документів, що додаються (якщо вони є). Бланк апеляційної заяви розміщено на сайті Центру тестування при МОЗ України.

Апеляційна заява до Центру тестування повинна бути завірена ректором (проректором) , директором навчального закладу, де навчається екзаменова ний.

Усі апеляції мають бути розглянуті не пізніше, ніж за 30 днів з дня про­ ведення ліцензійного іспиту в присутності екзаменованого. Розгляд апеляції полягає у порівнянні бланку відповідей екзаменованого з протоколом Його обробки, на підставі якого розраховано результат.

Після проведення апеляції екзаменований підписує акт звірки результа тів, який є остаточним.

 

Додаток 1.

 

Короткий опис комп ютерної тестової системи «TestShell Office 6.0»

 

«TestShell Office 6.0» - універсальна тестова система, призначена для створення різних тестів, проведення тестування й обробки результатів.

Тестова система може працювати у п'яти режимах роботи:

  • Екзаменаційний режим без показу правильності зробленого вибору. Після вибору студентом відповіді відбувається перехід на наступного ТЗ без інформування про те була його відповідь на попереднє ТЗ вірною.
  • Екзаменаційний режим з показом правильності зробленого вибору. Перед переходом до наступного тестового завдання в діалоговому вікні показується інформація чи була дана правильна відповідь, неправильна або неповна.
  • Режим навчання 1. У цьому режимі весь процес тестування проходить аналогічно екзаменаційному режимові з показом правильності відповідей, але: якщо була дана вірна відповідь діалогове вікно не показується, а якщо була дана невірна або неповна відповідь показується повідомлення з вірною відповіддю.
  • Режим навчання 2. У цьому режимі правильні варіанти позначаються зірочкою.
  • Режим навчання зі збереженням результатів. Цей режим може бути використаний разом з режимом навчання 1 або 2.При включенні даного режиму студент одержує можливість вивчити тест із великою кількістю ТЗ за кілька сеансів (при повторному тестуванні система пропонує лише ті ТЗ, на які при попередній роботі були дані неправильні відповіді, а також нові ТЗ).

У всіх режимах відбувається випадкова вибірка певної кількості ТЗ із тестового файлу. Варіанти відповідей також можуть бути перемішані, що істотно затрудняє підказки при проходженні тесту.

Система здійснює статистичну обробку результатів тестування і зберігає їх, у тому числі інформацію про роботу кожного студента (загальна кількість ТЗ; кількість правильних та неправильних відповідей, їх відсоток).

Після закінчення роботи студента на екрані з ’являється інформація про її результати – відсоток правильних відповідей та оцінка за 5-бальною шкалою.

У випадку, якщо робота студента закінчується внаслідок закінчення часу, відведеного на тестування, на екрані монітора з’ являється таймер. ТЗ, на які студент не встиг дати відповідь, оцінюються як такі, на які дано неправильні відповіді.


Насколько материал оказался Вам полезным?
Текущий рейтинг: 3.2/24 голосов

Добавил(а): nmu | 26.01.2010 | Просмотров: 14228 | Загрузок: 1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Объявления на сайте
Продажа литературы на сайте
Медицинские выставки 2017
Яндекс.Метрика
Главная страница Информация о сайте Гостевая книга Обратная связь