Мобильная версия | RSS
Счастливый Вы человек, Гость!
Вход | Регистрация
Меню сайта
Разделы
Госпитальная терапия [4]
Факультетская терапия [6]
Лекции по пропедевтике внутренних болезней [29]
Яковлева А.Ю.
Разное [68]
Записи в дневниках
Народный опрос
Опасно ли детям учиться в одном классе с ВИЧ-инфицированным ребенком?
Всего ответов: 4534
Форма входа
Неофициальный сайт студентов
НМУ имени А. А. Богомольца
Главная » Файлы » Терапия » Разное

Оцінка лабораторних даних у пацієнта з анемією (конспект, архив, *.doc)

[ Скачать с сайта (16.8 Kb) ] 30.06.2015, 14:38
Перелік і оцінка результатів всіх аналізів, які можна проводити для діагностики і диференційної діагностики анемії.
Дивіться архів! У ворд файлі збережено нормальне форматування.
Оцінка лабораторних даних
Основні лабораторні тести при обстеженні пацієнтів з анемією
Гематологічні:
 • Гематокрит
 • Концентрація гемоглобіну
 • Кількість: еритроцитів, лейкоцитів, ретикулоцитів, тромбоцитів
 • Еритроцитарне розподілення (RDW, показник анізоцитозу еритроцитів)
 • ШОЕ
 • Лейкоцитарна формула
Стілець:
 • Колір
 • Консистенція
 • Окультні кровотечі
 • Дослідження на яйця глист

Сеча

 

Клінічний аналіз периферичної крові

При дослідженні крові проводять оцінку кількісних та якісних морфологічних змін.

Кількісний склад клітин периферичної крові у здорової людини

Показник Чоловіки Жінки
Еритроцити, х 1012/л (RBC-кількість ер-тів) 4,5-5,9 4,1-5,1
Гемоглобін, г/л (HGB) 135-165 120-150
Кольоровий показник 0,86-1,05
Ретикулоцити, % 0,2-1
MCV (середній об’єм еритроцитів, мкм3) 75-95
MCH (середній вміст Hb в одному еритроциті, пг) 27-31
MCHC (середня концентрація Hb в еритроцитах, г/дл) 30-37
RDW (ширина розподілення еритроцитів за об’ємом, %) 11,5-14,5
Гематокрит (НТС) 0,40-0,48 0,36-0,42
Кількість тромбоцитів, х 109/л (PLT) 180 – 320 (при підрахунку в мікроскопі)
150 – 450 (при підрахунку в гематологічному аналізаторі)
MPV (середній об’єм тромбоцитів, фл) 7,4-10,4
PDW (ширина розподілення тромбоцитів за об’ємом, %) 10-20
PCT (тромкрит, %) 0,15-0,40
Лейкоцити, х 109/л (WBC) 4,0-9,0
ШОЕ, мм/год 1-10 2-15
       

 

Лейкоцитарна формула здорової людини

Показник лейкоцитарної формули х 109 %
Нейтрофіли (GRA-гранулоцити):
 • Паличкоядерні
0,04-0,3 1-6
 • Сегментоядерні
2,0-5,5 47-72
Еозинофіли 0,02-0,3 0,5-5
Базофіли 0-0,65 0-1
Лімфоцити (LYC) 1,2-3,0 19-37
Моноцити (MON) 0,09-0,6 3-11
 
Гематокрит – величина гематокриту дає уявлення про співвідношення між об’ємами плазми та формених елементів (головним чином, еритроцитів), отриманим після центрифугування.
 
Вміст заліза в організмі може бути оцінений за наступними показниками:
 • вміст гемоглобіну,
 • величина кольорового показника,
 • середній об’єм еритроцита (MCV),
 • середня концентрація гемоглобіну в еритроциті (MCНС),
 • концентрація сироваткого заліза,
 • рівень ферритину,
 • процент насичення трансферину.
 
Гемоглобін (HGB):
 • чоловіки 135-165 г/л,
 • жінки 120-150 г/л.
 
Кольоровий показник – відображає середній вміст гемоглобіну в еритроциті та визначається за формулою:

 
Кольоровий показник = Нb (г/л) х 3 х 100
перші 3 цифри кількості еритроцитів (млн)
 
Залежно від величини колірного показника, анемії поділяються на:
 • гіпохромні (колірний показник менше 0,85),
 • нормохромні (колірний показник 0,8–1,05)
 • гіперхромні (колірний показник більше 1,05) анемії.
 
Середній об’єм еритроцитів (MCV) – середній об’єм еритроцитів виражається в кубічних мікрометрах (мкм3) або в фетолітрах (1 фл=1 мкм3).
MCV – це середній показник об’єму всієї популяції еритроцитів. Тому необхідно враховувати, що MCV може мати нормальне значення при наявності у хворого одночасно макро- та мікроцитозу.
Середній об’єм еритроцитів (MCV) визначають за допомогою геманалізатора/
Norma: 81-100 фл (ж),
80-94 фл (ч).
 
Помилкове підвищення показника MCV може відбуватися у випадку:
 • присутності холодових аглютинінів, так як аглютиніни еритроцитів сприймаються приладом як одна велика клітина,
 • діабетичного кето ацидозу внаслідок гіперосмолярності плазми (набухання еритроцитів).
 
Середній вміст гемоглобіну в еритроциті (MCН) – середній вміст гемоглобіну в окремому еритроциті в абсолютних одиницях (в пікограмах (пг)).
Даний показник характеризує середній вміст гемоглобіну в окремому еритроциті в абсолютних одиницях.
Зміна МСН лежить в основі розподілу анемій на нормо-, гіпо- та гіперхромні. МСН є більш об’єктивним ніж кольоровий показник.
Norma: 27,5-33,2 пг/ер.
До помилкового завищення МСН приводять всі фактори, які впливають на підвищення гемоглобіну та зниження кількості еритроцитів.
Помилкове заниження МСН відбувається в результаті помилок під час невірного визначення кількості еритроцитів (завищення їх кількості).
 
Середня концентрація гемоглобіну в еритроциті (MCНС) – середня концентрація гемоглобіну в еритроциті (г/дл).
Даний показник відображає істине насичення еритроцита гемоглобіном, так як величина середнього вмісту гемоглобіну в еритроциті (МСН) залежить від об’єму клітини, а МСНС – ні.
Norma: 31,5-36,0 г/дл.
Зниження вмісту МСНС спостерігається при захворюваннях, які супроводжуються порушення синтезу гемоглобіну.
Збільшення параметру МСНС спостерігається в результаті помилкового визначення концентрації гемоглобіну або МСV, так як збільшення рівня гемоглобіну вище фізіологічної норми призвело б до гемолізу еритроцитів, чого не спостерігається при даній пробі. Таким чином, цей показник можна використовувати як індикатор помилок, зроблених на різних етапах роботи.
 
Концентрація сироваткового заліза
Norma заліза сироватки крові:
 • чоловіки 13 – 30 мкмоль/л,
 • жінки 12,5 – 25 мкмоль/л.
При залізодифецитній анемії цей показник зменшується до 1,8 – 5,4 мкмоль/л.
Загальна залізозв’язуюча здатність сироватки – норма: 30,6 – 84,6 мкмоль/л. При анемії вона збільшується.
 
Загальний трансферрин – норма: 3,2 – 3,4 мг/л.
При залізодифецитній анемії цей показник збільшується, а при пухлинній та інфекційній природі анемії – зменшується або залишається незмінний.
 
Ферритин
Norma: 12 – 300 нг/мл; або – 20-100 мкг/л (ж), 30-300 мкг/л (ч)
При анемії цей показник зменшується до 1,5 – 9,0 нг/мл.
Зменшення запасів заліза в системі макрофагів-моноцитів являється єдиною причиною низької концентрації сироваткового ферритину. Саме тому виявлення низького рівня ферритину в сироватці крові являється ключем діагностики функціональної недостатності заліза під час еритропоетинотерапії.
 
Процент насичення трансферрину – даний показник відповідає вмісту заліза в трансферрині, єдиному білку плазми, який транспортує залізо з депо в кістковий мозок.
Визначення процента насичення трансфер рину залізом (%ТФ) проводять за формулою:

 
%ТФ = залізо сироватки крові х 100
загальна залізозв’язуюча здатність сироватки
Norma: 25 – 40 %.
Процент насичення трансферрину рекомендують підтримувати на рівні більше 30%. Для профілактики перенавантаження залізом насичення трасферрину не повинно перевищувати 50%.
 
 
Морфологічні зміни клітин крові при анеміях.
Форму і структуру еритроцитів крові досліджують за допомогою світової мікроскопії, при цьому визначають:
 • анізоцитоз,
 • пойкілоцитоз,
 • поліхромазію,
 • патологічні включення в еритроцитах (тільця Жолли-Хауена, кільця Кебота і т.д.).
Еритроцитарне розподілення (RDW) – розраховується автоматично і відображає варіабельність розмірів еритроцитів (анізоцитоз).
 
Гіпохромія – стан, при якому центральний просвіт еритроцита більше 1/3 діаметра всієї клітини.
Гіпохромними вважаються еритроцити, які мають більше 1/3 діаметра клітини (при морфологічному дослідженні) і показник МСНС менше 31,5 (при дослідженні крові геманалізатором). Зменшення швидкості пересування заліза з лабільного пула у дозріваючі еритробласти і ретикулоцити призводить до гіпохромїї еритроцитів. При первинній діагностиці анемії запаси заліза повинні оцінюватись шляхом визначення ферритину крові, а засвоєння заліза – за кількістю гіпохромних еритроцитів. Якщо неможливо визначити кількість гіпохромних еритроцитів, визначають процент насичення трансферрину.
NB! Після початку терапії препаратами заліза – гіпохромні еритроцити протягом декілька днів зникають з циркуляції.
 
Кореляція параметру МСНС
зі ступенем гіпохромії еритроцитів
Ступінь гіпохромії еритроцитів МСНС (г/дл)
Нормохромія 31,5 – 36,0
Гіпохромія  
Ступень гіпохромії: - легка 30,0 – 31,5
- середня 29,0 – 30,5
- тяжка < 29,0
 
Анізоцитоз – стан, при якому спостерігається різниця у розмірах еритроцитів при дослідженні мазка крові.
В залежності від розмірів виділяють наступні типи еритроцитів:
 • мікроцити (3-5 мікрон),
 • нормоцити (6-8 мікрон),
 • мікроцити (9 мікрон),
 • мегалоцити (>12 мікрон).
Розрізняють 3 ступеня анізоцитозу (в залежності від кількості клітин):
Норма
(кількість клітин)
Анізоцитоз
легкий середньої тяжкості тяжкий
0 – 5 6 – 15 16 – 30 >30
 
Зі ступенем анізоцитозу корелює показник MCV.
Кореляція параметру MCV
зі ступенем анізоцитозу еритроцитів
Ступінь анізоцитозу
MCV (фл)
Виражений мікроцитоз <65
Помірний анізоцитоз 66 – 75
Легкий анізоцитоз:  
 • чоловіки
76 – 79
 • жінки
76 – 80
Норма:  
 • чоловіки
80 – 94
 • жінки
81 – 100
Легкий макроцитоз  
 • чоловіки
95 – 108
 • жінки
101 – 108
Помірний макроцитоз 109 – 120
Виражений макроцитоз >120
 
Пойкілоцитоз – стан, при якому спостерігається зміни форми еритроцитів.
Опис та діагностичне значення
морфологічного дослідження еритроцитів
Тип клітин Опис клітини Патогенез Патологічний стан, при якому зустрічається
Макроцит Клітина >8,5 мікрон в діаметрі. Гіперхромні. 1. Молоді еритроцити.
2. Порушення синтезу ДНК.
1. Прискорений еритропоез.
2. Дефіцит віт. В12.
Мікроцит Клітина <7 мікрон Патологія мембрани еритроцита.
“Старі” еритроцити.
Спадкова гемолітична анемія.
Набута гемолітична анемія.
Гіперспенізм.
Сфероцит Сферичний гіпсохромний мікроцит, відсутнє центральне просвітлення. Патологія мембрани еритроцитів. Спадковий сфероцитоз. Несумісність по АВО. Гіперспленізм. Мієлоїдна метаплазія. Гемоглобінопатії. Після опіків. Після спленектомії.
Серпоподібна клітина Поверхня у вигляді серпа. Молекулярна агрегація гемоглобіну S. Гемоглобін S хвороба
Гемоглобінопатії.
Шизоцит
(шистоцит)
Фрагментовані або частково зруйновані еритроцити. Руйнація еритроцитів. При взаємодії хімічних агентів. Уремія. Опіки. Гіпертензія. Дія іонізуючого опромінення. Гіперспленізм.
Утворення монетних стовпчиків Еритроцити склеєні між собою у вигляді “монетних” стовпчиків. Високий рівень γ-глобулінів. Мієломна хвороба.
Запалення (гостре та хронічне).
Гіпохромні Гіпохромні клітини, овальні, забарвлюються по периферії. Дефіцит заліза. Порушення метаболізму заліза в еритроцитах. Помірний або виражений дефіцит заліза.
Овалоцити гіперхромні Макроцитарні еритроцити. Порушення синтезу ДНК. Дефіцит віт. В12.
Бластерні еритроцити Еритроцити неправильно округлої форми з наявністю вакуолі на одному з полюсів клітини. Механічне пошкодження нитями фібрину. Мікроангіопатична гемолітична анемія.
 
Розрізняють 3 ступеня пойкілоцитозу (в залежності від кількості клітин):
Наприклад,
Вид еритроцито-пойкілоцитів Норма
(кількість клітин)
Пойкілоцитоз
легкий середньої тяжкості тяжкий
Сфероцит 0 1 – 5 6 – 15 >15
Серповидна клітина 0 1 – 5 6 – 15 >15
Бластерна клітина 0 – 1 2 – 5 6 – 15 >15
 
 
Насколько материал оказался Вам полезным?
Текущий рейтинг: 0.0/0 голосов

Добавил(а): nmu | 30.06.2015 | Просмотров: 1855 | Загрузок: 61
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Объявления на сайте
Продажа литературы на сайте
Медицинские выставки 2017
Яндекс.Метрика
Главная страница Информация о сайте Гостевая книга Обратная связь