Мобильная версия | RSS
Счастливый Вы человек, Гость!
Вход | Регистрация
Меню сайта
Разделы
Госпитальная терапия [4]
Факультетская терапия [6]
Лекции по пропедевтике внутренних болезней [29]
Яковлева А.Ю.
Разное [68]
Записи в дневниках
Народный опрос
Как у студента обстоят дела с подработкой?
Всего ответов: 4180
Форма входа
Неофициальный сайт студентов
НМУ имени А. А. Богомольца
Главная » Файлы » Терапия » Госпитальная терапия

Практичні навички (-, )

[ Скачать с сайта (19.2 Kb) ] 27.05.2009, 20:54
Для студентів 5 курсу мед. ф-тів №2,3,4, ЧФ та мед.-псих. 2007-2008 н.р.
Затверджую 
  Проректор з навчальної роботи
  НМУ ім. О.О. Богомольця
  професор О.П.Яворовський
  “__” ___________2008 р.

ОБОВ'ЯЗКОВІ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ СТУДЕНТА V КУРСУ МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ № 2, № 4, ЧЕРНІГІВСЬКОГО ФІЛІАЛУ ТА МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ У 2007-2008 Н.Р.

ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
1. Вміння провести огляд хворого.
2. Вміння зібрати анамнез і провести його аналіз.
3. Вміння провести пальпацію периферійних артерій і охарактеризувати власти-вості пульсу.
4. Вміння провести пальпацію грудної клітки: верхівковий поштовх, "котяче муркотіння", голосове тремтіння.
5. Вміння провести перкусію для визначення меж серця, печінки, селезінки, простору Траубе, а також порівняльну і топографічну перкусію легень.
6. Вміння провести аускультацію серця для визначення звучності тонів серця, аритмії, дефіциту пульсу, акцентів тонів, додаткових тонів, шумів в серці, шуму тертя перикарду, аускультацію легень, для виявлення характеру дихання, сухих і вологих хрипів, шуму тертя плеври; аускультацію великих судин і кишкових шумів.
7. Вміння вислуховувати бронхофонію.
8. Вміння провести поверхневу, методичну глибоку ковзаючу пальпацію за методом Образцова-Стражеско органів черевної порожнини.
9. Вміння визначити вільну рідину в черевній порожнині.
10. Вміння провести пальпацію периферичних лімфатичних вузлів і щитоподібної залози.

ВМІННЯ ПОСТАВИТИ ПОПЕРЕДНІЙ ДІАГНОЗ ПРИ ТАКИХ СИНДРОМАХ В КЛІНІЦІ ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ
1. Анемії (залізодефіцитна, В12-дефіцитна, фолієводефіцитна, гемолітична, гіпопластична, постгеморагічна). 
2. Гострі та хронічні лейкемії. 
3. Мієломна хвороба.
4. Тромбоцитопенічна пурпура. 
5. Гемофілія. 
Хвороби системи кровообігу
1. Ессенціальна артеріальна гіпертензія (гіпертонічна хвороба). 
2. Вторинні (симптоматичні) артеріальні гіпертензії.  
3. Нейроциркуляторна дистонія..
4. Атеросклероз. 
5. Ішемічна хвороба серця (ІХС). 
6. Перикардити. 
7. Легеневе серце.  
8. Набуті вади серця
9. Вроджені вади серця.  
10. Порушення серцевого ритму. 
11. Порушення провідності серця. 
12. Серцева недостатність. 
Хвороби дихальної системи 
1. Хронічні обструктивні захворювання легень. 
2. Бронхіальна астма
3. Пневмонії. 
4. Плеврити. 
5. Тромбоемболія легеневої артерії.  
6. Легенева недостатність. 

Хвороби органів травлення
1. Хронічні езофагіти та гастроезофагальна рефлюксна хвороба.  
2. Хронічні гастрити та дуоденіти. .
3. Пептична виразка шлунку и 12-типалої кишки.. 
4. Дискінезії жовчного міхура і жовчовивідних шляхів.  
5. Хронічний холецистит та жовчнокам’яна хвороба. 
6. Хронічні гепатити. 
7. Цирози печінки
8. Хронічні панкреатити
9. Функціональні захворювання шлунково-кишкового тракту. 

Хвороби органів сечовиділення
1. Амілоїдоз нирок. 
2. Гломерулонефрити. 
3. Пієлонефрити.  
4. Тубуло-інтерстиціальний нефрит. 
5. Ниркова недостатність.  

Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини
1. Остеоартроз. 
2. Системний червоний вовчак..
3. Системна склеродермія. 
4. Подагра. 
5. Реактивні артрити. 
6. Гостра ревматична лихоманка і хронічна ревматична хвороба серця. 
7. Ревматоїдний артрит. 

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ДАНИХ ЛАБОРАТОРНИХ і ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 
1. Інтерпретація загального аналізу крові при:
- анеміях /гострій постгеморагічній, залізодефіцитній, В-12-фолієво-  
  дефіцитній, апластичній, гемолітичній/
- гострій лейкемії
- хронічній лімфоїдній лейкемії
- хронічній мієлоїдній лейкемії
- еритремії
- агранулоцитозі
2. Інтерпретація загального аналізу сечі та даних проби за Нечипоренко, за Зимницьким при:
- гломерулонефриті
- пієлонефриті
- амілоїдозі нирок
- діабетична нефропатія
3. Інтерпретація аналізу сечі на діастазу
4. Біохімічні показники:
- гострофазові показники, білок крові та його фракції 
- креатинін, сечовина, сечова кислота
- електроліти
- глюкоза крові
- ліпідний профіль крові
- трансамінази, лужна фосфатаза, білірубін крові та його фракції
- маркери некрозу міокарду 
5. Маркери хронічних вірусних гепатитів
6. Інтерпретація імунологічних показників.
- загальний імунологічний профіль крові
-серологічні реакції при аутоімунних захворюваннях
7. Інтерпретація аналізів харкотиння при:
- пневмонії
- ХОЗЛ
- бронхогенному раці легень
- абсцесі та гангрені легень
- бронхіальній астмі
8. Визначення характеру плеврального випоту за результатами дослідження плевральної рідини: трансудат, ексудат при туберкульозі, раку легень, пневмонії
9. Інтерпретація копрограм при синдромах:
- гнилостної диспепсії
- бродильної диспепсії
- прискореної евакуації з товстого кишківника
- сповільненої евакуації з товстого кишківника
10. Інтерпретація даних фракційного дослідження шлункового соку, жовчі і рН метрії шлунку
11. Інтерпретація коагулограм при:
- різних стадіях синдрому ДВЗ
  - лікуванні прямими і непрямими антикоагулянтами
12. Інтерпретація аналізу асцитичної рідини
13. Інтерпретація аналізу синовіальної рідини
14. Гістоморфологічне дослідження біоптату лімфатичних вузлів
15. Загальний аналіз стернального пунктату
16. Мікробіологічне дослідження біологічних рідин та виділень
17. Дослідження функції зовнішнього дихання.
18. Інтерпретація рентгенограм при:
  - мітральних вадах серця 
- аортальних вадах серця
- ексудативному і констриктивному перікардитах
-атеросклерозі аорти
- аневризмі аорти
- пухлині середостіння
- пневмонії
- ексудативному плевриті
- абсцесі легень, раці легень /центральному, периферійному/
- пневмотораксі і гідропневмотораксі, емфіземі легень, різних формах  
  туберкульозу легень /кафедра фтизіатрії/
- жовчокам'яній хвороби
- пептичній виразці
- гастриті
- раку шлунку
- колітах
- раку стравоходу
- сечокам'яній хворобі
- ревматоїдному артриті
- остеоартрозі
  - мієломний хворобі
19.Інтерпретація ЕКГ з визначенням: 
- положення електричної осі серця і позиції за Вільсоном
- гіпертрофії /перенавантаження/ шлуночків і передсердь
- локалізації і характеру вогнищевих змін при інфаркті міокарду з зубцем Q та без зубця Q, аневризмі серця
  - порушень ритму серця і провідності /екстрасистолія, пароксизмальна тахікардія, фібриляція і тріпотіння передсердь, фібриляція і тріпотіння шлуночків, атріовентрикулярна блокада різного ступеню, блокади ніжок пучка Гіса.
  - ознак перикардиту
20. Ехо КГ
21. Ендоскопічне дослідження травного тракту
22. Ендоскопічне дослідження бронхів
23. Променеве дослідження органів черевної порожнини
24. Рентгеноконтрастна ангіографія
25. Променеве дослідження органів грудної порожнини
26. Променеве дослідження сечовивідних шляхів
27. Променеве дослідження черепу, кісток та суглобів


ВМІННЯ, БАЗУЮЧИСЬ НА ОБСТЕЖЕННІ ХВОРОГО, ФОРМУЛЮВАТИ КЛІНІЧНИЙ ДІАГНОЗ ТА ПРИЗНАЧАТИ ЛІКУВАННЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ
Хвороби крові та кровотворних органів
 1. Анемії (залізодефіцитна, В12-дефіцитна, фолієводефіцитна, гемолітична, гіпопластична, постгеморагічна). 
6. Гострі та хронічні лейкемії. 
7. Мієломна хвороба.
8. Тромбоцитопенічна пурпура. 
9. Гемофілія.

Хвороби системи кровообігу
1. Ессенціальна артеріальна гіпертензія (гіпертонічна хвороба). 
2. Вторинні (симптоматичні) артеріальні гіпертензії.
3. Нейроциркуляторна дистонія..
4. Атеросклероз. 
5. Ішемічна хвороба серця (ІХС). 
6. Інфекційний ендокардит. 
7. Перикардити. 
8. Легеневе серце.  
9. Набуті вади серця
10. Вроджені вади серця.  
11. Порушення серцевого ритму. 
12. Порушення провідності серця. 
13. Серцева недостатність. 
Хвороби дихальної системи 
1. Хронічні обструктивні захворювання легень. 
2. Бронхіальна астма
3. Пневмонії. 
4. Плеврити. 
5. Тромбоемболія легеневої артерії.  
6. Легенева недостатність. 
Хвороби органів травлення
1. Хронічні езофагіти та гастроезофагальна рефлюксна хвороба.  
2. Хронічні гастрити та дуоденіти. .
3. Пептична виразка шлунку і 12-типалої кишки. 
4. Дискінезії жовчного міхура і жовчовивідних шляхів.  
5. Хронічний холецистит та жовчнокам’яна хвороба. 
6. Хронічні гепатити. 
7. Цирози печінки
8. Хронічні панкреатити
9. Функціональні захворювання шлунково-кишкового тракту. 
Хвороби органів сечовиділення
1. Гломерулонефрити. 
2. Пієлонефрити.  
3. Тубуло-інтерстиціальний нефрит. 
4. Ниркова недостатність.  
Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини
1. Остеоартроз. 
2. Системний червоний вовчак..
3. Системна склеродермія. 
4. Подагра. 
5. Реактивні артрити. 
6. Гостра ревматична лихоманка і хронічна ревматична хвороба серця. 
7. Ревматоїдний артрит. 
КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ ОСНОВНИХ ГРУП МЕДИКАМЕНТОЗНИХ ПРЕПАРАТІВ
1. Антиангінальних
2. Антигіпертензивних
3. Сечогінних
4. α і β- адреностимуляторів
5. Антиаритмічних
6. Антибактеріальних
7. Глюкокортикостероїдів і цистотатичних імуносупресантів 
8. Антикоагулянтів
9. Нестероїдних протизапальних засобівВМІННЯ ДІАГНОСТУВАТИ ТА НАДАТИ ДОПОМОГУ ПРИ НЕВІДКЛАДНИХ СТАНАХ
  1. Зупинка кровообігу і дихання
2. Гострий коронарний синдром і напад стенокардії
3. Гостра серцева недостатність
4. Напад бронхіальної астми і астматичний статус
5.Непритомність, шок, колапс
6. Гостра легенева недостатність
7. Спонтанний пневмоторакс
8. Ексудативний плеврит
9. Тампонада серця
10. Тромбоемболія легеневої артерії
11. Гіпертензивні кризи
12.Пароксизмальні порушення серцевого ритму і порушення провідності: пароксизмальна тахикардія та фібриляція /тріпотіння/ передсердь, синдромі Морганьї-Едемса-Стокса
 13. Коми
 14. Кровотечі:
  - шлунково-кишкова
  - легенева
  - стравохідна
15. "Гострий живіт"
16. Гостра ниркова недостатність
17. Набряк Квінке
18. Гостра надниркова недостатність
19. Гостра печінкова недостатність


ПРОВЕДЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ МАНІПУЛЯЦІЙ
1. штучне дихання, непрямий масаж серця;
2. реєстрація ЕКГ у 12 відведеннях;
3. ін’єкції лікарських речовин (внутрішньом’язове, підшкірне, внутрішньовенне струминне та крапельне введення);
4. вимірювання артеріального тиску;
5. визначення групи крові
6. переливання компонентів крові і кровозамінниківВМІННЯ ОФОРМЛЯТИ МЕДИЧНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ
1. Історія хвороби
2. Виписка із історії хвороби
3. Процедурний листок /форма У №28/
4. Направлення на МСЕК
5. Медичне свідоцтво про смерть
6. Справка і листок тимчасової непрацездатності
7. Талон амбулаторного хворого
8. Карта диспансерного хворого
9. Санаторно-курортна карта
10. Карта амбулаторного хворого
11. Екстренне сповіщення про випадок інфекційного захворювання, онко- та профзахворювання 
12. Рецепти по всім розділам клініки внутрішніх хвороб.


Зав. кафедри госпітальної терапії №1
з курсом післядипломної підготовки 
з кардіології та ревматології  
член-кор. АМН України, 
 професор, д.м.н. К.М. Амосова  Перелік препаратів, які необхідно знати студентові 5 курсу
медичних факультетів № 2, 3 4, Чернігівського філіалу та медико-психологічного
факультету у 2007/2008 н.р.
1. Авелокс, таблетки
2. Адреналіну гідрохлорид, ампули
3. Азитроміцин, таблетки, флакони
4. Альмагель, розчин
5. Амброксол, таблетки
6. Аміодарон, таблетки, ампули
7. Амлодипін, таблетки
8. Амоксицилін, таблетки
9. Атенолол, таблетки
10. Атропіну сульфат, ампули
11. Ацетилсаліцилова кислота, таблетки
12. Баралгін, таблетки, ампули
13. Беклометазон, інгалятор
14. Бензилпеніциліну натрієва/калієва солі, флакони
15. Валсартан, таблетки
16. Варфарин, таблетки
17. Верапаміл, таблетки
18. Гентаміцину сульфат, ампули
19. Гепарин, ампули
20. Делагіл, таблетки
21. Гідрохлортіазид, таблетки
22. Дексаметазон, ампули, таблетки
23. Дигоксин, таблетки
24. Диклофенак, таблетки, ампули
25. Ділтіазем, таблетки
26. Дипіридамол, таблетки
27. Добутамін, ампули
28. Доксасозин, таблетки
29. Допамін, ампули. 
30. Дротаверін, таблетки
31. Еноксапарин, ампули 
32. Ессенціале, таблетки, ампули
33. Заліза сульфат, таблетки
34. Ізосорбіду динітрат, таблетки
35. Іміпенем, таблетки, ампули
36. Індапамид, таблетки
37. Іпратропіума бромід, інгалятор
38. Калія хлорід, розчин
39. Каптоприл, таблетки
40. Карведілол, таблетки
41. Кларитромицин, таблетки
42. Клопідогрель, таблетки
43. Колоїдний субцитрат вісмуту, таблетки
44. Креон, таблетки
45. Левофлоксацин, таблетки, флакони
46. Лізиноприл, таблетки
47. Лоперамід, таблетки
48. Лозартан, таблетки
49. Метоклопрамід, таблетки
50. Метопрололу сукцинат, таблетки
51. Метотрексат, таблетки, ампули
52. Метронідазол, таблетки
53. Морфіну гідрохлорид, амп
54. Натрія бікарбонат, розчин
55. Нітроглицерин, таблетки, ампули
56. Норадреналіну гідротартрат, ампули
57. Омепразол, таблетки
58. Парацетамол, таблетки
59. Преднізолон, таблетки, ампули
60. Реосорбілакт, флакони
61. Сальбутамол, інгалятор
62. Серетид, інгалятор
63. Симвастатин, таблетки
64. Спіронолактон, таблетки
65. Стрептокіназа, ампули
66. Сульфасалазин, таблетки
67. Триметазидин, таблетки
68. Урсодезоксіхолева кислота, таблетки
69. Фенспірид, таблетки
70. Фолієва кислота, таблетки
71. Фуросемід,таблетки, ампули.
72. Холензим, таблетки
73. Хондроін-сульфат, капсули
74. Целекоксиб, таблетки
75. Цефтріаксон, флакони
76. Ціанкобаламін, ампули
77. Ципрофлоксацин, таблетки
78. Еналаприл, таблеткиЗав. кафедри госпітальної терапії №1
з курсом післядипломної підготовки 
з кардіології та ревматології  
член-кор. АМН України, 
 професор, д.м.н. К.М. Амосова  


Насколько материал оказался Вам полезным?
Текущий рейтинг: 0.0/0 голосов

Добавил(а): nmu | 27.05.2009 | Просмотров: 5968 | Загрузок: 701
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Объявления на сайте
Продажа литературы на сайте
Медицинские выставки 2017
Яндекс.Метрика
Главная страница Информация о сайте Гостевая книга Обратная связь