Мобильная версия | RSS
Счастливый Вы человек, Гость!
Вход | Регистрация
Меню сайта
Разделы
Тесты КРОК 2015 [67]
Разное [27]
Акушерство и гинекология [37]
Анатомия [15]
Биология [3]
Биофизика [7]
Биохимия [14]
Военка [30]
Гигиена [7]
Гистология [5]
Гуманитарные науки [11]
Дерматология и венерология [4]
Детские инфекции [33]
Детская хирургия [23]
Законодательство [21]
Иммунология и аллергология [2]
Инфекционные болезни [26]
Латинский язык [2]
Микробиология [6]
Нервные болезни [6]
Нормальная физиология [20]
Онкология [37]
Офтальмология [4]
Патологическая физиология [41]
Патологическая анатомия [47]
Педиатрия [20]
Психиатрия [3]
Радиология [14]
Социальная медицина [6]
Стоматология [51]
Судебная медицина [22]
Терапия [107]
Травматология и ортопедия [47]
Фармакология [68]
Хирургия [39]
Эндокринология [10]
Эпидемиология [19]
Мультимедиа [27]
Записи в дневниках
Народный опрос
Как у студента обстоят дела с подработкой?
Всего ответов: 4185
Форма входа
Неофициальный сайт студентов
НМУ имени А. А. Богомольца
Главная » Файлы » Социальная медицина

Економіка охорони здоров'я. 6 курс (шпора, *.doc)

[ Скачать с сайта (10.7 Kb) ] 22.11.2010, 23:32

Короткий конспективний матеріал практично до всіх занять (можна юзати як шпору).

 1. Маркетинг
 2. Бізнес план
 3. Оцінка ефетивності
 4. Методи аналізу
 5. Розрах стац лікування
 6. Ціноутворення
 7. Нарах зароб плати
 8. Страховий тариф

Маркетинг 1

Маркетинг - прідприємницька діяльність, яка керує просуванням товарів та послуг від виробника до споживача, напралена на задоволення нестатків і потреб шляхом обміну.

Макретинг в охороні здоров'я - система принципів, методів і заходів, що базуються на комплексному вивченні попиту споживача і ціленаправленому формуванні пропозицій медичних послуг виробником.

Нестаток - це відчуття людиною нестачі чого-небудь (їжі,оселі безпеки). Це може бути фізіологічні,соціальні,особисті нестатки. Якщо нестаток не задовольнити,людина відчуває себе знедоленою.

Потреба - це нестаток, який набув конкретної, специфічної форми відповідно до культурного рівня та особистості індивіда.

Запит (попит) - це потреба підкріплена купівелнью спроможністю. Людина буде вибирати ті послуги, що дають найбільше задоволення в рамках її фінансових можливостей.

Товар - усе те,що може задовольнити потребу або нестаток, і пропонується ринку з метою привернення уваги, придбання , викорситнання і споживання. В медицині-мед послуги,вироби фарм промисловості, мед техніка

Обмін - (основне поняття маркетингу як наукової дисципліни) акт одержання від кого небудь бажаного продукту із пропозицією чогось натомість. 5 умов:

 1. Повинно бути дві сторони
 2. Кожна сторона повинна розпологати чимось, що б могло б мати цінність для іншої
 3. Кожна сторона повина здійснювати комунікакцію,доставку товара
 4. Кожна сторона повинна бути вільною в прийнтятті або відмові пропозиції іншої сторони
 5. Кожна сторона повинна бути впевненою в цілесообразності або бажаності мати справу з іншою стороною

Угода - основна диниця виміру у сфері маркетингу, - комерційний обмін цінностями між двома сторонами, що передбачає погодження умов, терміну та місця його реалізації(може бути грошова і бартерною)

Ринок - сукупність існуючих і потенційних покупців товарів і послуг, або це обмін, організований по законам товарного виробництва і звернення , сукупність відносин товарного обміну.

Він може бути розподілений на сегменти:

 • Сегментування по географічному принципу- розбив ринку на різні географічні одиниці: республіки, області, міста, райони, села.
 • Сегментування за демографічним принципом, розбив як: стать, вік, розмір сімї.
 • Сегментування за психографічним принципом(суспіл клас, спосіб життя, особисті характеристики)
 • Сегментування за поведінковим принципом(знань, відносин, характера реакції на послуги)

Ринок медичних послуг - сукупність медичних технологій, виробів медичної техніки, методів організації медичної діяльності, фармакологічних засобів, що реалізуються в умовах конкурентної економіки.

Маркетенгове дослідження - систематичне визначення кола даних необхідних у звязку зі стоючою перед організаціею маркетинговою ситуації, їх відбір, аналіз і звіт о результатах.

Два методи:

 1. Метод експертних оцінок(необхідна інформація отримується шляхом підбора і опиту експертнів, по запропонованим питанням)
 2. Соціологічних досліджень

Маркетингове дослідження:
1 етап- виявлення проблем і формулювання цілей дослідження
2 етап- відбір джерел інформації
3 етап- збір первинної інформації
4 етап- аналіз зібраної інформації
5 етап- представлення отриманих результатів

Етапи складання плану маркетингу

 1. Аналіз поточної ситуації на ринку
 2. Постановка задач та облік обмежень
 3. Формування ринкової стратегії і конкретних програм
 4. Оцінка реальних можливостей
 5. Складання плану маркетинга
 6. Представлення плану на узгодження
 7. Виконання плану


Бізнес план 2

Структура:

 1. Титульний Лист
 2. Формулювання цілей
 3. Зміст

Фінансування (короткі пояснення)
1.1 Опис підприємства
1.2 Місцерозташування
1.3 Продукти і послуги
1.4 Ринок і маркетинг
1.5 Конкуренти і конкуренці
1.6 Організаційна структура і управління
1.7 характеристика персоналук
1.8 Застосування копіталу і очікуваний ефект
1.9 Резюме
2.1 Джерело і призначення фінасування
2.2 Потреба в основних коштах
2.3 Прогноз обємів реалізації товарів і послуг
2.4 Баланс підприємства
2.5 Планування фінансових результатів діяльності
- проект звіту місяц 1-го року
- проект звіту за квартал 2-го року
- проект звіту за квартал 3-го року
- зведення на наступні 3 роки
- зояснення
2.6 Планування руху грошових коштів
2.7 Аналіз процесу виходу на безбідковість
2.8 Аналіз відхилення від планової системи
2.9 Фінансові звіти попередньго періоду
2.10 Резюме

Оцінка ефетивності 3

Основні характеристики якості мед обслуг:

 1. Результативність
 2. Ефетивність
 3. Оптимальність
 4. Прийнятність
 5. Законність
 6. Справедливість

Результативність – (зовнішня ефективніст) відношення досягнутого результату до максимально можливого , заснованих на використанні останніх досягнень науки.

Ефективність (внутр ефективність, економічність) - найбільш рациональне використання ресурсів т.б.найменша вартість медичної допомоги без зниження її результативності.

Оптимальність - оптимальне співвідношення витрат на охорону здоровя, й отримання результатів у покращенні здоровя.

Прийнятність - відповідність наданої медичної допомоги чеканням, побажанням і надіям пацієнтів.

Законність - відповідність соціальним перевагам, вираженим в статичних принципах, законах, нормах, і правилах.

Справедливість - відповідність принципу ,який визначає, що є обгрунтованим при розподілі медичної допомоги та пільг серед населення

Медична ефективність - це ступінь (ефект) досягнень в області профілактики, діагностики, лікування та реабілітації.

Показники мед ефективності:

 1. Плановий середньорічний оборот ліжка
 2. Планова кількість роботи ліжка протягом року
 3. Планова кількість ліжко-днів протягом року
 4. Планова кількість госпіталізованих хворих протягом року
 5. Тривалість перебування хворого на ліжку в стаціонарі
 6. Т=((365 днів-tp) /F )- tn
  F - серед/річ оборот ліжка
 7. Медична ефективність
  МЕ=Т1-Т2

Соціальна ефективність - ступінь запобігання збитків,і є наслідком захворюваності,інвалідності, та передчасної смертності.

Вимірюється показниками:

 1. Збільшення тривалості життя
 2. Зменшення захворюваності та передчасної смертності
 3. Поліпшення стану здоровя населення

Економічна ефективність - співвідношення результату (ефект) і витрат
Складаються з прямих витрат (стац та амб допомога, санітар-протиепід обслуг, придбання медикаментів у аптеці, наукові дослідження, підготовка удосконал мед кадрів, соц. страхування, соц забезпечення) та непрямих(втрати робочого часу та трудових ресурсіву звязку з захворюваністю, інвалідністю, переважною смертністю; зниженням інтенсивності та продуктивності праці, витрати на лікування та утримання непрацездатних).


Методи аналізу 4

4 основних методи аналізу економічного ефекту надання медичної допомоги:

 1. мінімізація витрат
 2. витрата-результативність
 3. витрата-вигода
 4. витрата-корисність

Витрати:

Постійні - витрати що при зміні обсягу медичних послуг залишаються незмінними(оплата праці управлінського апарата , комунальні платежі, витрати на прибирання, приміщень,охорону, протипожежну сигналізацію)

Перемінні - витрати,які змінюються пропорційно обсягу медичної допомоги (харчування,медикаменти,електроенергію, матеріали)
Повні- являють собою суму постійних і перемінних витрат(субівартість послуги)=
= (Пост В+Перем В)

Середні - витрати на 1 обєму медичних послуг,які отримуються діленням повних витрат на обсяг медичної допомоги, яка надається(=(Пер В*мед доп+Пост В)/мед доп

Граничні витрати - доповнення до суми повних витрат, що виникають у результаті збільшення обсягу мед послуг на 1.

Метод витрати-корисність: градації ефективності:
DALY-літа життя з урах непрацездатності
QALY-літа життя з урахуванням
U2-u1=u3
15рок* u3=якісне життя
Грн./якіс життя
Коеф кор.=якість життя пот1 року задовільне-
Менше 20 т $- економічно ефективне
Від 20т-40 т$-прийнятна
Від 40 т-60 т$ гранична
від 60 т-100т$ - коштовна
Вище 100т$- дуже коштовна


Розрах стац лікування 5

Бюджет - основа загальнодержавних фінансів, т.б. виражений у грошових сумах розклад майбутніх доходів в видатків держави, який складають щороку
Бюджетна частина складається з двох частин: Дохідної і Видаткової

 • Дохідна – забезпечує акумуляцію коштів через систему податків
 • Видаткова - забезпечує розподіл на виробничі, соціальні, державні потреби

Самофінансування - необхідність самому заробляти кошти для своєї життедіяльності.

Самоокупність - заробляти кошти з певним приубток, достатнім для підтримки стаціонару на конкурентно-здатному рівні

Самоуправління - бути незалежним у прийнятті стратегічних для закладу рішень

Формування економ потенціалу ЛПЗ:

 1. Кваліфікації медичних працівників
 2. Попити на мед послуги
 3. Організаційно-техн рівня матеріально-технічної базя
 4. Потужності медичного закладу
 5. Динаміки основного та оборотного капіталу

Вироб мед послуг 4 елементи:

 1. Працю
 2. Засоби праці
 3. Предмети праці
 4. Продукт праці

Економічні ресурси - сукупність ресурсів, які використовуються в фінансово-господарській діяльності ЛПЗ, і засоби забезпечення,виробництво послуг у охороні здоровя , поділяються на:

 • Матеріальні - Основні та оборотні фонди (основні-мед обладнання, апаратура,умови праці; оборотні - гроші,цінні папери, дебіторська заборгованість, сировина, матеріали, паливо, продукти харчування).
 • Фінансові - сукупність коштів, які знаходяться в господарському оберненні, та використовуються в процесі господарської діяльності.
 • Трудові ресурси - це кадри.


Ціноутворення 6

Кошторис - документ,який регламентує розмір трудових,матеріальних та грошових витрат необхідних для надання хворим медичної допомоги а також для придбання обладнання інструментарі та інвентарю.

Собівартість лікування - сума всіх витрат, які були здійсненні в період перебування хворого в лікарні.

Конкуренція - змагальність між закладами охор здоров, коли їх самостійні діїї обмежують можливості кожного з них диктувати власні умови іншим і стимулюють виробництво тих медичних послуг,що потребує споживач

Рентабельність - відношення прибутку до собівартості (в %)

Характеризує:

 • ефективність діяльностівідділення
 • економічну оцінку рівня діяльності

Оцінка:
0-10% прибутк,праця не ефект
11-20% ефект,рентаб середня
21-30% рентаб висока,ефективна
Більше 30%- дуже висока,

Прибуток - перевищення доходів над витратами, включаючи податки = Ц-С-ПДВ

Ціна=С+П+ПДВ

ПДВ=Ц/6


Нарахування заробітної плати 7

Заробітня плата - економічна категорія, це відносини між власником і найманим працівником з розподілу доданої вартості, основна складова трудового доходу важливий елемент витрат підприємства у формуванні собівартості.

Заробітна плата. Функції:

 1. Відображає рівень необхідних витрат праці
 2. Регулює рівень добробуту мед працівників відносно рівня середньої заробітньої плати працівників інших галузей економіки з урахуванням складності праці.
 3. Стимулює запровадження нових методів лікуавання, підвищення якості медичного обслуговування населення

Бюджетні кошти створюють фонд гарантованої заробітньої плати медичних працівників
Кошти страхових компаній-фонд додаткової заробітної плати.

Додаткова заробітня плата = додаткова частка заробітної плати* к-ть хворих.


Страховий тариф 8

ДМС (добровільне медичне страхування):

 1. Частина страхування як фінансово-комерційної діяльності,стосовно до іншого страхування
 2. регламентується законом «Про страхування», інш законами що регламентують підприємницьку діяльність
 3. правила страхування визначаються страховими організаторами
 4. Здійснюється страховими організаціями різних форм власності
 5. Добровільне
 6. Індиввідуальне або групове
 7. Програма (перелік послуг ) визначається договором страховика і страхувальника
 8. Тарифи встановлюються договором
 9. Система контролю якості встановлюється договором
 10. Ціни на послуги медзаснування визнач обопільною умовою
 11. Прибутки можуть бути використані в будь-якій комерційній не комерційній діяльності

ОМС (обов мед страх):

 1. Частина системи соціального страхування
 2. Регламентується законом «Про обовязкове мед страх громод» і законом з питань соціального страхування
 3. Правила страхування визначаються державою
 4. Здійснюватиметься як буде передбачено законом
 5. Обовязкове
 6. Загальне - здійс за рахунок внесків роботодавців,що включається в собівартість продукції і коштів державного бюджету
 7. Програма (гарант мін послуг) визначається урядом і затвердж органами влади
 8. Тарифи встановл орг держ владиза узгодженням із субєктами ОМС
 9. Система контролю якості визначається угодою сторін при головній ролі держ управління
 10. Ціни на послуги мед закладів встановл угодою субєктів обовязкового мед страхування на територіальному рівні
 11. Прибутки можуть бути використані тільки для розвитку головної діяльності-обовязкового мед страхування

Брутто-ставка - ставка за якою складається договір зі страховиком=нетто-ставка+навантаження

Нетто-ставка - вартість медичного обслуговування=вартість амбул доп+вартість стац доп

Навантаження - витрати страхової компаніїї на ведення справ та прибуток страхової компанії


Насколько материал оказался Вам полезным?
Текущий рейтинг: 4.6/5 голосов

Добавил(а): Zlata | 22.11.2010 | Просмотров: 8252 | Загрузок: 1609
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Объявления на сайте
Продажа литературы на сайте
Медицинские выставки 2017
Яндекс.Метрика
Главная страница Информация о сайте Гостевая книга Обратная связь