Мобильная версия | RSS
Счастливый Вы человек, Гость!
Вход | Регистрация
Меню сайта
Разделы
Общая хирургия [17]
Факультетская хирургия [1]
Госпитальная хирургия [9]
Оперативная хирургия и топографическая анатомия [8]
Военно-полевая хирургия [4]
Записи в дневниках
Народный опрос
Опасно ли детям учиться в одном классе с ВИЧ-инфицированным ребенком?
Всего ответов: 4562
Форма входа
Неофициальный сайт студентов
НМУ имени А. А. Богомольца
Главная » Файлы » Хирургия » Общая хирургия

РЕГЛАМЕНТ проведення практично-орієнтованого комплексного державного іспиту з хірургічних хвороб з дитячою хірургією (-, архив, *.doc)

[ Скачать с сайта (18.4 Kb) ] 14.01.2010, 19:19

для студентів 6 курсу І медичного факультету в 2009 - 2010 н. р.

Кафедра хірургії №2


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Практично-орієнтований державний випускний іспит є другим етапом державної атестації випускників І медичного факультету, яка здійснюється відповідно до „Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Медицина"”, затвердженого Наказом МОЗ України № 53 від 17 лютого 2005 р.
Цей етап атестації проводиться після отримання результатів ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок 2" з Центру ліцензування. До складання практично-орієнтованого державного іспиту допускаються студенти, які повністю виконали всі вимоги навчального плану і освітньо-професійної програми із спеціальності, незалежно від результату здачі ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок 2".
Метою практично-орієнтованого державного іспиту є оцінювання якості вирішення випускником типових задач діяльності і демонстрації відповідних умінь та навичок в умовах, що наближені до реальних. Іспит проводиться безпосередньо "біля ліжка хворого" та у спеціально обладнаних навчальних класах і оцінює вміння кожного випускника збирати скарги та анамнез, проводити об'єктивне обстеження хворих, складати план обстеження, оцінювати результати лабораторних та інструментальних досліджень, установлювати та обґрунтовувати попередній клінічний діагноз,
Зміст практично-орієнтованого державного іспиту формується згідно галузевого стандарту вищої освіти "Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста "та галузевого стандарту вищої освіти "Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста" для відповідної спеціальності.
Державний іспит з хірургічних хвороб з дитячою хірургією проводиться за розкладом Учбової частини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.
За місяць до початку практично-орієнтованого державного іспиту наказом ректора формується державна екзаменаційна комісія та секретаріат.

1. СТРУКТУРА ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНОГО ДЕРЖАВНОГО
ІСПИТУ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ І ВМІНЬ ВИПУСКНИКІВ
Практично-орієнтований державний іспит складається з двох частин:
а) складання іспиту "біля ліжка хворого" та вирішення ситуаційної задачі з невідкладної хірургії;
б) тестування на наявність вмінь і практичних навичок з використанням муляжів, фантомів, навчально-наочних матеріалів згідно освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) випускника та вирішення ситуаційних задач.
Підсумки практично-орієнтованого державного іспиту відображаються за кожний етап окремо:
- „відмінно" - обстеження хворого проведено бездоганно, повністю обґрунтований попередній діагноз, плани обстеження і лікування складені правильно; ситуаційна задача вирішена правильно;
- „добре" - обстеження хворого проведено в основному повністю, але допущені 1-2 помилки, попередній діагноз, плани обстеження та лікування не повністю враховують об'єм отриманої інформації; ситуаційна задача вирішена з 1 -2 помилками;
- „задовільно" - обстеження хворого проведено поверхнево, допущено 3-5 помилок, попередній діагноз, плани обстеження та лікування сформульовані в загальних рисах; ситуаційна задача вирішена з 3-4 помилками;
- „незадовільно" - обстеження хворого проведено хаотично, допущено більше 5 помилок, попередній діагноз поставлений невірно, плани обстеження та лікування не дають можливості встановити діагноз та вплинути на перебіг захворювання; ситуаційна задача не вирішена.
Результат практично-орієнтованого державного іспиту визначається в оцінках 5-"відмінно", 4- "добре", 3- "задовільно", 2- "незадовільно".
Оцінки виставляються на основі балів, зафіксованих у індивідуальних Протоколах проведення та оцінювання екзамену.
Критерії визначення оцінки:
5 - 4,5 балів - "відмінно ";
4,49 - 3,5 балів - "добре ";
3,49 - 2,51 балів - "задовільно";
2,5 бали і менш - "незадовільно".
Бали визначаються наступним чином:
Виконання типових задач діяльності та умінь, що перевіряються, оцінюється балами "1", "0,5" та "0" (виконано, виконано не повністю, не виконано). Критерії встановлення балу "0" при виконанні типових задач діяльності та умінь, що перевіряються, визначаються МОЗ України. Бали вносяться до індивідуальних Протоколів проведення та оцінювання іспиту.
Бали за першу (другу) частини іспиту визначаються як середнє арифметичне всіх балів, що зафіксовані у індивідуальних Протоколах проведення та оцінювання відповідної частини іспиту.
Результуючий бал за практично-орієнтований державний іспит визначається як середнє арифметичне балів першої і другої частин іспиту, помножене на коефіцієнт 5.
Під час обговорення ДЕК кінцевої оцінки враховується також підсумкова успішність з даної дисципліни.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ
Студент отримує у голови ДЕК направлення, на якому вказано лікувальне відділення, палата, прізвище, ім'я та по-батькові хворого та йде до відповідної палати, проводить обстеження хворого і відповідає біля ліжка хворого державній екзаменаційній комісії, яка працює у відділенні.
Перша частина практично-орієнтованого державного іспиту.
Перший етап проводиться біля ліжка хворого із хірургічним захворюванням, яке входить до переліку хвороб, що включені в екзаменаційні питання з хірургічних хвороб для проведення Державного іспиту.
Оцінюється вміння студентом збирати скарги та анамнез, проводити об’єктивне обстеження хворого, інтерпретувати отримані дані, виставляти та обґрунтовувати попередній діагноз (в т.ч. супутні захворювання), проводити диференційний діагноз, складати план обстеження, індивідуального лікування з випискою рецептів. Діагноз, план обстеження та лікування оформлюються студентом письмово.
Екзаменатори – викладач-хірург та члени ДЕК безпосередньо біля ліжка хворого оцінюють рівень підготовки випускника та при необхідності задають йому додаткові запитання.
Після цього студент розв’язує ситуаційну задачу з невідкладної хірургії або виписує рецепт на лікарський препарат.
Результати складання першої частини іспиту заносяться до Протоколу складання іспиту "Біля ліжка хворого".

Друга частина практично-орієнтованого іспиту передбачає здачу випускниками державній екзаменаційній комісії у спеціально обладнаних класах стандартних вмінь і практичних навичок відповідно до вимог ОКХ з використанням муляжів, фантомів, навчально-наочних матеріалів та вирішення ситуаційних задач.
Перша ситуаційна задача присвячена діагностуванню невідкладного стану в клініці хірургічних хвороб, в тому числі з урології, онкології, травматології та ортопедії, нейрохірургії, анестезіології та інтенсивної терапії, військово-польової хірургії відповідно до переліку невідкладних станів;
друга – визначенню тактики і надання екстреної медичної допомоги;
третя – вибору тактики та методів лікування хворих у плановій хірургії.
Ще дві задачі присвячені оцінюванню результатів лабораторних та інструментальних досліджень.
Вирішуючи задачу студент повинен поставити попередній діагноз і призначити необхідне лікування із зазначенням препаратів, шляхів їх введення та дози.
Результати заносяться до протоколу складання другої частини практично-орієнтованого державного іспиту.

Для підготовки до практично-орієнтованого державного іспиту випускникам надається не менше тижня. Розклад здачі практично-орієнтованого державного іспиту складається для групи студентів із 20 осіб.
Після завершення складання практично-орієнтованого державного іспиту проводиться засідання ДЕК, на якому здійснюється обговорення результатів іспиту у кожного студента і голова державної екзаменаційної комісії оголошує оцінку з екзаменаційної дисципліни.
Студенти, які не згодні з результатом державного іспиту, мають право подати заяву голові державної екзаменаційної комісії на апеляцію тільки у день іспиту.


ПЕРЕЛІК
вмінь та практичних навичок, які виносяться
на практично-орієнтований державний іспит 2010 року
із хірургічних хвороб з дитячою хірургією.
1. Визначення групової належності крові. Постановка проб на індивідуальну сумісність, резус-сумісність.
2. Катетеризація сечового міхура м’яким зондом.
3. Зупинка зовнішньої кровотечі: шляхом компресії судини пальцями до кісткових утворень; шляхом накладання джгута. Зупинка венозних кровотеч.
4. Серцево-легенева реанімація у хірургічних хворих: штучне дихання, непрямий масаж серця.
5. Накладання бинтових пов'язок на голову, груди, верхні та нижні кінцівки. Іммобілізація переломів ключиці.
6. Проведення транспортної іммобілізації.
7. проведення ін’єкцій лікарських речовин (внутрішньом’язове, підшкірне, внутрішньовенне струминне та крапельне введення).
8. Вимірювання артеріального тиску.
9. Здійснення пальцьового дослідження прямої кишки.
10 Здійснення первинної хірургічної обробки рани.

Завідувач кафедри госпітальної хірургії №1,
професор Б.Г. Безродний
МОЗ України
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця
ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ
ПРОТОКОЛ
проведення та оцінювання першої частини іспиту з ХІРУРГІЧНИХ ХВОРОБ З ДИТЯЧОЮ ХІРУРГІЄЮ (робота з хворими)


Прізвище, ім'я, по-батькові студента
Факультет
Дата

№ групи___________


№ п/п Типові задачі діяльності і уміння, що перевіряються Бали
1 Збирання скарг, анамнезу захворювання та життя
2 Огляд пацієнта, збирання інформації про загальний стан пацієнта та
його оцінка
Фізикальне обстеження серцево-судинної системи
4 Фізикальне обстеження органів дихання
Фізикальне обстеження черевної порожнини (системи травлення та
сечо-статевої системи)
6 Фізикальне обстеження кістково-м'язової системи
7 Виділення провідного синдрому, постановка найбільш вірогідного попереднього діагнозу (письмово)
8 Складання плану обстеження (письмово)
9 Оцінювання результатів лабораторних та інтерпретування інструментальних методів дослідження (мінімум 5 досліджень по хворому, з яким працює студент)
10 Внутрішньосиндромна диференційна діагностика (оцінюється балами "1" та "0")
"1”та”О”)
11 Клінічний діагноз (оцінюється балами "1" та "0")
12 Визначення принципів лікування та тактики ведення хворого, у т.ч. необхідного режиму праці та відпочинку, дієти (письмово)
13 Визначення прогнозу та заходів профілактики у даного хворого
14 Ведення медичної документації щодо хворого
15 Типова задача (уміння)
СЕРЕДНІЙ БАЛ
Виконання типових задач діяльності і умінь, оцінюється балами "1", "0,5" та "0" (крім №10,11).
Екзаменатори, члени ДЕК:

(підписи)
Голова Державної екзаменаційної комісії:(П.І.Б.)

МОЗ України
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця
ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ
ПРОТОКОЛ
вирішення ситуаційної задачі з
ХІРУРГІЧНИХ ХВОРОБ З ДИТЯЧОЮ ХІРУРГІЄЮ
Прізвище, ім 'я, по-батькові студента___________________________________
Ситуаційна задача №
Попередній діагнозу
Необхідні додаткові методи обстеження:
Диференціальний діагноз:
Лікувальна тактика (з випискою рецептів):
Показання до оперативного втручання:
ОЦІНКА
Екзаменатори, члени ДЕК:

(підписи)

(ПІ Б.)

Голова Державної екзаменаціййої комісії___________________________


МОЗ України
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ

ПРОТОКОЛ
проведення та оцінювання другої частини іспиту
ХІРУРГІЧНИХ ХВОРОБ З ДИТЯЧОЮ ХІРУРГІЄЮ
Прізвище, ім'я, по-батькові студента___________________________________
Факультет_______________________________________№ групи ______________
Дата ___________________________________________

№п/п Ситуаційна задача, основні уміння і навички
Бали
1
і Діагностування невідкладного стану (ситуаційна задача 1)
2 Визначення тактики і надання екстреної медичної допомоги (ситуаційна задача 2)
3 Оцінювання результатів лабораторних та інструментальних досліджено
(ситуаційна задача 3)

4 Оцінювання результатів лабораторних та інструментальних досліджено
(ситуаційна задача 4)

5 Виконання 1-ї медичної маніпуляції

6 Виконання 2-ї медичної маніпуляції
7 Виконання 3-ї медичної маніпуляції

8 Виконання 4-ї медичної маніпуляції

9 Виконання 5-ї медичної маніпуляції
10 Типова задача з планової хірургії
СЕРЕДНІЙ БАЛ

Виконання ситуаційних задач, основних умінь і навичок, оцінюється балдами «1» та «0».
Екзаменатори, члени ДЕК:

(підписи)

(П.І.Б.)

Насколько материал оказался Вам полезным?
Текущий рейтинг: 0.0/0 голосов

Добавил(а): nmu | 14.01.2010 | Просмотров: 4851 | Загрузок: 669
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Объявления на сайте
Продажа литературы на сайте
Медицинские выставки 2017
Яндекс.Метрика
Главная страница Информация о сайте Гостевая книга Обратная связь