Мобильная версия | RSS
Счастливый Вы человек, Гость!
Вход | Регистрация
Меню сайта
Разделы
Общая хирургия [17]
Факультетская хирургия [1]
Госпитальная хирургия [9]
Оперативная хирургия и топографическая анатомия [8]
Военно-полевая хирургия [4]
Записи в дневниках
Народный опрос
Опасно ли детям учиться в одном классе с ВИЧ-инфицированным ребенком?
Всего ответов: 4563
Форма входа
Неофициальный сайт студентов
НМУ имени А. А. Богомольца
Главная » Файлы » Хирургия » Госпитальная хирургия

РЕГЛАМЕНТ проведення іспиту з госпітальної хірургії (2007 р.) (-, )

[ Скачать с сайта (22.4 Kb) ] 14.06.2009, 16:52

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Кафедра госпітальної хірургії №1

РЕГЛАМЕНТ проведення іспиту з госпітальної хірургії у студентів V курсу I, III медичних факультетів та факультету для підготовки лікарів для Збройних Сил України. 

Київ - 2007 р.
1. РЕГЛАМЕНТ І ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

До складання семестрового іспиту з госпітальної хірургії допускаються студенти, які виконали навчальний план і навчальну програму з госпітальної хірургії. 
Підсумковий контроль з курсу госпітальної хірургії проводиться у формі семестрового іспиту в два етапи:

ПЕРШИЙ ЕТАП включає контроль теоретичних знань шляхом :
1. Тестового контролю рівня знань з невідкладної хірургії;
2.. Усної відповіді на три питання згідно програми з госпітальної хірургії;

ДРУГИЙ ЕТАП передбачає контроль практичних навичок:
1. У ліжка хворого.
2. Аналіз рентгенограм, комп'ютерних томограм, лабораторних та ультразвукових досліджень.
3. Розв'язання ситуаційної задачі з обґрунтуванням клінічного діагнозу, принципів консервативного та оперативного лікування, післяопераційних ускладнень та реабілітаційних заходів.

Оцінка виставляється з урахуванням рейтингу поточної успішності студенту протягом навчального року та результатів захисту історії хвороби (курації).

2 КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ V КУРСУ З ГОСПІТАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ ПІД ЧАС СЕМЕСТРОВОГО ІСПИТУ


КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ СТУДЕНТА:

А) Знання тільки обов'язкового мінімуму теоретичних та практичних питань (65% теоретичних та практичних питань) - оцінка "задовільно". 
Б) Знання не менше 80 % теоретичних та практичних питань - оцінка "добре".
В) Знання не менше 90 % теоретичних та практичних питань - оцінка "відмінно".

 
3. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ КІНЦЕВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ З ГОСПІТАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ (СЕМЕСТРОВИЙ ІСПИТ)

УРГЕНТНА АБДОМІНАЛЬНА ХІРУРГІЯ
Тема: АТИПОВІ І УСКЛАДНЕНІ ФОРМИ ГОСТРОГО АПЕНДИЦИТУ
1. Класифікація гострого апендициту (клінічна, морфологічна).
2. Клінічні фази перебігу гострого апендициту.
3. Особливості клінічного перебігу атипових форм гострого апендициту.
4. Особливості клінічного перебігу гострого апендициту у дітей,
5. Особливості клінічного перебігу гострого апендициту у вагітних.
6. Особливості клінічного перебігу гострого апендициту в осіб похилого віку.
7. Диференціальна діагностика гострого апендициту з проривною виразкою шлунка і дванадцятипалої кишки.
8. Диференціальна діагностика гострого апендициту з гострим холециститом та панкреатитом.
9. Диференціальна діагностика гострого апендициту з гострою кишковою непрохідністю.
10. Диференціальна діагностика гострого апендициту із захворюваннями сечовидільної системи.
11. Диференціальна діагностика гострого апендициту з гінекологічними захворюваннями.
12. Ускладнення гострого апендициту.
13. Типи апендектомії.
14. Апендикулярний абсцес. Діагностика. Лікування.
15. Апендикулярний інфільтрат. Діагностика. Лікування.
16. Апендикулярний перитоніт. Діагностика. Лікування.

Тема: ГОСТРА КИШКОВА НЕПРОХІДНІСТЬ
1. Класифікація кишкової непрохідності.
2. Основні клінічні симптоми гострої кишкової непрохідності.
3. Особливості перебігу обтураційної кишкової непрохідності.
4. Особливості перебігу странгуляційної кишкової непрохідності.
5. Змішані форми гострої кишкової непрохідності.
6. Клініка і лікування спастичної кишкової непрохідності.
7. Клініка і лікування паралітичної кишкової непрохідності.
8. Злукова кишкова непрохідність. Класифікація. Лікування.
9. Інвагінація. Види. Лікування.
10.Диференціальна діагностика механічної та динамічної кишкової непрохідності.
11. Особливості клінічного перебігу при високій та низькій тонкоки-шковій непрохідності.
12. Заворот сигмовидної кишки. Клініка, лікування.
13. Передопераційна підготовка при гострій кишковій непрохідності.
14. Основні етапи операції при гострій кишковій непрохідності.
15. Способи інтубації кишечника при гострій кишковій непрохідності.
16. Способи інтестиноплікації при злуковій кишковій непрохідності.
17. Гемодинамічна кишкова непрохідність. Види. Періоди перебігу.

Тема: ЗАЩЕМЛЕНА ГРИЖА
1. Види защемленої грижі та їх характеристика.
2. Основні клінічні ознаки защемленої грижі.
3. Самостійне вправлення защемленої грижі. Тактика хірурга.
4. Несправжнє вправлення защемленої грижі. Форми. Тактика хірурга.
5. Псевдозащемлення грижі. Причини. Тактика хірурга.
6. Основні етапи операцій при защемленій грижі.
7. Грижа Ріхтера. Характеристика. Лікування.
8. Характеристика защемленої ковзної грижі.
9. Особливості хірургічного лікування защемленої грижі, ускладненої флегмоною грижового мішка.
10. Диференціальна діагностика защемленої та невправної грижі.
11. Диференціальна характеристика защемленої пахової грижі.
12. Методи оперативного лікування защемленої пахової грижі.
13. Диференціальна діагностика защемленої стегнової грижі.
14. Методи оперативного лікування защемленої стегнової грижі.
15. Хірургічне лікування защемленої пупкової грижі.
16. Хірургічне лікування защемленої грижі білої лінії живота.
17. Особливості діагностики і хірургічне лікування післяопераційної вентральної грижі.

Тема: ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА ДІАГНОСТИКА РІЗНИХ ФОРМ І УСКЛАДНЕНЬ ГОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТУ І ПАНКРЕАТИТУ
1. Класифікація гострого холециститу.
2. Діагностика і лікування гострого холециститу.
3. Диференціальна діагностика гострого холециститу з гострим апендицитом.
4. Диференціальна діагностика гострого холециститу з гострим панкреатитом.
5. Диференціальна діагностика гострого холециститу з проривною виразкою шлунка і дванадцятипалої кишки.
6. Холецистектомія. Типи і основні етапи операції.
7. Методи інтраопераційної ревізії жовчних шляхів.
8. Ускладнення гострого холециститу.
9. Холедохолітіаз. Клініка. Лікування.
10. Холангіт, діагностика, лікування.
11. Типи внутрішнього дренування загальної жовчної протоки.
12. Класифікація гострого панкреатиту.
13. Клінічні синдроми гострого панкреатиту.
14. Періоди перебігу гострого панкреатиту (за Савельєвим В.С., 1986).
15. Ускладнення гострого панкреатиту.
16. Клініко-діагностична програма при гострому панкреатиті.
17. Методи консервативного лікування гострого панкреатиту.
18. Види оперативних втручань при гострому панкреатиті.
19. Тактика лікування набрякової форми гострого панкреатиту.
20. Тактика лікування панкреонекрозу.
21. Диференціальна діагностика гострого панкреатиту з проривною виразкою шлунка і дванадцятипалої кишки.
22. Диференціальна діагностика гострого панкреатиту з інфарктом міокарда.
23. Диференціальна діагностика гострого панкреатиту з гострою кишковою непрохідністю.

Тема: ПРОРИВНА І КРОВОТОЧИВА ВИРАЗКА ШЛУНКА І ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ
1. Класифікація гастродуоденальної кровотечі за О.О. Шалімовим (1987).
2. Невідкладна діагностична програма при гастродуоденальній кровоточивій виразці.
3. Диференціальна діагностика кровотечі з виразки і варикозно розширених вен стравоходу.
4. Консервативні засоби лікування при гастродуоденальній кровоточивій виразці.
5. Паліативні операції при гастродуоденальній кровоточивій виразці.
6. Радикальні операції при гастродуоденальній кровоточивій виразці.
7. Геморагічний гастрит, тактика його лікування.
8. Синдром Меллорі-Вейса; Тактика лікування.
9. Тактика лікування при кровотечі з приводу раку шлунка.
10. Основні клінічні ознаки проривної виразки.
11. Фази клінічного перебігу проривної гастродуоденальної виразки.
12. Класифікація проривної гастродуоденальної виразки.
13. Атипова та прикриті перфорації виразки шлунка і дванадцятипалої кишки. Особливості клінічного перебігу.
14. Диференціальна діагностика проривної виразки з гострою кишковою непрохідністю.
15. Діагностична програма при проривної виразки.
16. Диференціальна діагностика проривних виразок з гострим панкреатитом.
17. Паліативні операції при проривній виразці.
18. Радикальні операції при проривній виразці.
19. Консервативне лікування проривної виразки (метод Тейлора).

ХІРУРГІЧНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ І ЕНДОКРИНОЛОГІЯ
Тема: ПІСЛЯРЕЗЕКЦІЙНИЙ І ПІСЛЯВАГОТОМНИЙ СИНДРОМИ
1. Хірургічна анатомія шлунка і дванадцятипалої кишки.
2. Типи резекцій шлунка при виразковій хворобі.
3. Типи дренуючих операцій на шлунку при виразковій хворобі.
4. Вибір методу хірургічного лікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки.
5. Класифікація післярезекційного синдрому.
6. Причини виникнення демпінг-синдрому.
7. Клінічні варіанти перебігу демпінг-синдрому.
8. Рентгенологічні і клінічні критерії оцінки ступеня тяжкості демпінг-синдрому.
9. Консервативне лікування демпінг-синдрому.
10. Показання до оперативного лікування демпінг-синдрому. Типи операцій.
11. Методи резекції шлунка, запобігають виникненню демпінг-синдром.
12. Синдром привідної петлі. Причини. Класифікація.
13. Синдром привідної петлі. Клінічні варіанти перебігу. Діагностика.
14. Пептична виразка гастроентероанастомозу: причини, ускладнення, діагностика.
15. Пептична виразка гастроентероанастомозу. Типи оперативних втручань.
16. Шлунково-тонко-товстокишкова нориця. Клінічна та рентгенологічна діагностика.
17. Шлунково-тонко-товстокишкова нориця. Методи оперативних втручань.
18. Синдром Золлінгера-Еллісона. Діагностика. Лікування.
19. Післяваготомна діарея: причини, класифікація за ступенями тяжкості.
20. Лікування післяваготомної діареї.
21. Післяваготомний гастростаз: ступені тяжкості, лікування.
22. Види ваготомії характеристика. Показання, протипоказання до їх виконання.
23. Фактори рецидиву виразки шлунка і дванадцятипалої кишки після ваготомії.
24. Клінічні варіанти перебігу рецидиву виразки після ваготомії.
25. Рентгенологічні та ендоскопічні ознаки рецидиву виразки шлунка і дванадцятипалої кишки.
26. Консервативні засоби лікування рецидивної виразки після ваготомії.
27. Оперативне лікування рецидивної виразки після ваготомії.


Тема: ШСЛЯХОЛЕЦИСТЕКТОМІЧНИЙ СИНДРОМ (ПХЕС)
1. Хірургічна анатомія жовчовивідних шляхів.
2. Інструментальні методи дослідження при ПХЕС.
3. Класифікація ПХЕС за О. О. Шалімовим.
4. Типи зовнішнього дренування загальної жовчної протоки.
5. Типи внутрішнього дренування загальної жовчної протоки.
6. ПХЕС, обумовлений змінами, не корегованими при холецистектомії.
7. ПХЕС, що виник після холецистектомії.
8. ПХЕС, захворювання гепатобіліарної системи, не ліквідовані після холецистектомії.
9. ПХЕС, органічні та функціональні захворювання органів та сис¬тем, не пов'язані з холецистектомією.
10. ПХЕС: нервово-кінетичні порушення протоків та дванадцятитипалої кишки.
11. Рубцеві стриктури жовчовивідних шляхів. Види, типи операцій.
12. Диференціальна діагностика механічної жовтяниці.

Тема: СИНДРОМ ПОРТАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ
1. Хірургічні аспекти кровообігу печінки.
2. Етіологічні фактори розвитку цирозу печінки.
3. Синдроми цирозу печінки.
4. Клінічна класифікація цирозу печінки (Гаванська, 1958).
5. Клінічні стадії перебігу цирозу.
6. Класифікація портальної гіпертензії.
7. Методи обстеження хворих з портальною гіпертензією,
8. Природний портокавальний анастомоз (за В.Н.Тонковим).
10. Показання до хірургічного лікування портальної гіпертензії.
11. Паліативні методи лікування портальної гіпертензії.
12. Радикальні методи лікування портальної гіпертензії.
13. Методи хірургічного лікування асцитичного синдрому при цирозі печінки.
14. Способи розвантаження портальної системи.
15. Способи усунення кровотечі з варикозно розширених вен стравоходу.

Тема: ХРОНІЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ, КІСТА, НОРИЦЯ ТА РАК 
  ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ
1. Етіологічні фактори хронічного панкреатиту.
2. Класифікація хронічного панкреатиту.
3. Клінічні прояви хронічного панкреатиту.
4. Неінвазивні рентгенологічні та інструментальні методи дослідження при хронічному панкреатиті.
5. Інвазивні методи дослідження при хронічному панкреатиті.
6. Консервативне лікування хронічного панкреатиту.
7. Операції на підшлунковій залозі та протоках при хронічному панкреатиті.
8. Операції при холангіогенному панкреатиті.
9. Операції на вегетативній нервовій системі при хронічному панкреатиті.
10. Лікування хронічного панкреатиту, обумовленого захворювання ми травного каналу.
11. Класифікація кісти підшлункової залози.
12. Клінічна симптоматика кісти підшлункової залози.
13. Рентгенологічні ознаки кісти підшлункової залози.
14. Хірургічна тактика залежно від стадії формування кісти підшлункової залози.
15. Паліативні операції при кісті підшлункової залози.
16. Радикальні операції при кісті підшлункової залози.
17. Групи симптомів при раку підшлункової залози.
18. Інструментальні методи діагностики раку підшлункової залози.
19. Класифікація раку підшлункової залози (клінічна, патоморфологічна).
20. Паліативні і радикальні операції при раку підшлункової залози.

Тема: ЕУТИРЕОІДНИЙ І ТОКСИЧНИЙ ЗОБ
1. Класифікація захворювань щитоподібної залози за О.О. Ніколаєвим.
2. Методи обстеження щитоподібної залози.
3. Фактори, що спричиняють виникнення тиреотоксикозу.
4. Форми тиреотоксикозу.
5. Ранні ознаки тиреотоксикозу.
6. Основні симптоми тиреотоксикозу.
7. Передопераційна підготовка хворих на тиреотоксикоз.
8. Показання до операції і типи операцій при тиреотокеичному зобі.
9. Тиреотоксичний зоб. Ступені.
10. Зоб Ріделя та Хасімото. Диференціальна діагностика.
11. Тиреоідит та струміт.
12. Рак щитоподібної залози. Тактика лікування.

ПРОКТОЛОГІЯ
Тема: ГЕМОРОЙ
1. Причини виникнення геморою.
2. Класифікація геморою.
3. Симптоматика геморою.
4. Обсяг обстеження хворих на геморой.
5. Ускладнення геморою та його лікування.
6. Консервативне та хірургічне лікування геморою.

Тема: ТРІЩИНА ПРЯМОЇ КИШКИ
1. Причини виникнення тріщини прямої кишки.
2. Симптоматологія тріщини прямої кишки.
3. Консервативне і хірургічне лікування тріщини прямої кишки.
4. Класифікація поліпу прямої кишки,
5. Симптоматологія поліпу прямої кишки.
6. Диференціальна діагностика поліпу прямої кишки.
7. Лікування поліпів прямої кишки.


Тема: ГОСТРИЙ І ХРОНІЧНИЙ ПАРАПРОКТИТ
1. Хірургічна анатомія параректальної клітковини.
2. Етіологія парапроктиту.
3. Класифікація гострого парапроктиту.
4. Симптоматологія анаеробного парапроктиту.
5. Симптоматологія гнійного парапроктиту.
6. Діагностика та лікування ретроректального парапроктиту.
7. Діагностика анаеробного парапроктиту.
8. Обсяг обстеження хворих на гострий та хронічний парапроктит.
9. Диференціальна діагностика гострого парапроктиту і запалення епітеліальних куприкових ходів.
10. Диференціальна діагностика парапроктиту і раку прямої кишки.
11. Лікування гнійного парапроктиту.
12. Лікування анаеробного парапроктиту.
13. Причини виникнення нориці прямої кишки.
14. Класифікація нориці прямої кишки.
15. Лікування нориці прямої кишки.

Тема: НЕСПЕЦИФІЧНИЙ ВИРАЗКОВИЙ КОЛІТ.
  ХВОРОБА КРОНА (ГРАНУЛЬОМАТОЗНИЙ КОЛІТ)
1. Етіологія неспецифічного виразкового коліту.
2. Класифікація неспецифічного виразкового коліту.
3. Симптоматологія неспецифічного виразкового коліту легкого ступеня.
4. Симптоматологія неспецифічного виразкового коліту середнього ступеня тяжкості.
5. Симптоматологія неспецифічного виразкового коліту тяжкого ступеня.
6. Діагностика неспецифічного виразкового коліту.
7. Диференціальна діагностика неспецифічного виразкового коліту і дивертикуліту.
8. Диференціальна діагностика неспецифічного виразкового коліту і дизентерії.
9. Диференціальна діагностика неспецифічного виразкового коліту і раку товстої кишки.
10. Ускладнення неспецифічного виразкового коліту.
11. Симптоматика перфорації кишки при неспецифічному виразковому коліті.
12. Симптоматика кровотечі при неспецифічному виразковому коліті.
13. Симптоматика стенозу кишки при неспецифічному виразковому коліті.
14. Симптоматика токсичної дилатації при неспецифічному виразковому коліті.
15. Симптоматика трансформації неспецифічного виразкового коліту в рак.
16. Підготовка хворих на неспецифічний виразковий коліт до операції.
17. Вибір методу оперативного лікування неспецифічного виразкового коліту.
18. Лікування неспецифічного виразкового коліту легкого ступеня.
19. Лікування неспецифічного виразкового коліту середнього ступеня тяжкості.
20. Лікування неспецифічного виразкового коліту тяжкого ступеня.
21. Особливості ведення хворих на неспецифічний виразковий коліт в післяопераційному періоді.
22. Ускладнення після операції з приводу неспецифічного виразкового коліту.
23. Симптоматика хвороби Крона.
24. Діагностика хвороби Крона.
25. Диференціальна діагностика гранульоматозного коліту.
26. Консервативне лікування хвороби Крона.
27. Показання до оперативного лікування хвороби Крона.
28. Хірургічне лікування хвороби Крона.

ГРУДНА ХІРУРГІЯ
Тема: ЗАХВОРЮВАННЯ СЕРЕДОСТІННЯ
1. Хірургічні аспекти анатомії переднього середостіння.
2. Клініка пухлин переднього середостіння.
3. Лікування гострого медіастиніту.
4. Етіологія, патогенез, клінічний перебіг синдрому верхньої порожнистої вени.
5. Діагностика синдрому верхньої порожнистої вени.
6. Хірургічні доступи при операціях на органах середостіння.
7. Тактика лікування хворих з ятрогенним пошкодженням стравоходу.
8. Лікування ятрогенної перфорації нижньогрудного відділу стравоходу.
9. Хірургічне лікування пухлин заднього середостіння.

Тема: ГРИЖА СТРАВОХІДНОГО ОТВОРУ ДІАФРАГМИ. 
  РЕЛАКСАЦІЯ ДІАФРАГМИ
1. Класифікація грижі стравохідного отвору діафрагми.
2. Клінічний перебіг ковзної грижі стравохідного отвору діафрагми.
3. Рентгенологічні ознаки ковзної грижі стравохідного отвору діафрагми.
4. Лікування ковзної грижі стравохідного отвору діафрагми.
5. Лікування параезофагальної грижі стравохідного отвору діафрагми.
6. Клінічні прояви релаксації діафрагми.
7. Діагностика релаксації діафрагми.
8. Лікування тотальної релаксації діафрагми.

Тема: АБСЦЕС І ГАНГРЕНА ЛЕГЕНЬ
1. Причини виникнення гострого абсцесу легень.
2. Клінічні форми гангрени легень.
3. Клінічні симптоми гострого абсцесу легень в стадії "до розкриття".
4. Клінічні симптоми гострого абсцесу легень в стадії "після розкриття".
5. Клініка хронічного абсцесу легень.
6. Додаткові методи обстеження хворих з гнійними захворюваннями легень.
7. Диференціальна діагностика хронічного абсцесу легень та раку з розпадом.
8. Диференціальна діагностика повітряної кісти та хронічного абсцесу легень.
9. Методи санації трахеобронхіального дерева.
10. Лікування гангренозного абсцесу легень.
11. Лікування гострого абсцесу легень. Показання до оперативного лікування.
12. Тактика лікування ускладненого гострого абсцесу легень.

Тема: ТРАВМА ГРУДНОЇ КЛІТКИ
1. Класифікація післятравматичного гемотораксу.
2. Лікувальна тактика при закритій травмі грудної клітки, ускладненої великим гемотораксом.
3. Ознаки внутрішньоплевральної кровотечі. Показання до торакотомії.
4. Лікувальна тактика при згорненому гемотораксі.
5. Діагностика та лікування проникаючої рани серця.
6. Класифікація післятравматичного пневмотораксу.
7. Причини виникнення підшкірної емфіземи. Методи лікування.
8. Причини виникнення та клінічний перебіг медіастинальної емфіземи.
9. Лікування медіастинальної емфіземи.
10. Лікування післятравматичного пневмотораксу. Види аспіраційних систем.
11. Лікування відкритого пневмотораксу.
12. Лікувальна тактика при напруженому (клапанному) пневмотора¬ксі.
13. Види новокаїнової блокади при закритій травмі грудної клітки.
14. Методи фіксації грудної стінки при флотуючому переломі ребер.
15. Лікувальна тактика при флотуючому переломі ребер.
16. Клініка подвійного перелому ребер.
17. Лікувальна тактика при обмеженому пневмотораксі.
18. Ранні ускладнення закритої травми грудної клітки.
19. Пізні ускладнення закритої травми грудної клітки
20. Клініко-рентгенологічні ознаки малого гемотораксу.

Тема: СУЧАСНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ СЕРЦЯ. ВАДИ СЕРЦЯ. МІТРАЛЬНИЙ СТЕНОЗ. ПОРУШЕННЯ ПРОВІДНОСТІ СЕРЦЯ. ІШЕМІЧНА ХВОРОБА СЕРЦЯ.
1. Стадії мітрального стенозу.
2. Клінічні прояви І-ІІ стадії мітрального стенозу.
3. Ускладнення мітрального стенозу.
4. Допоміжні методи обстеження при мітральному стенозі.
5. Хірургічне лікування мітрального стенозу.
6. Патогенез та ускладнення повної атріовентрикулярої блокади.
7. Повна атріовентрикулярна блокада. Клініка. Діагностика.
8. Синдром слабості синусового вузла. Показання до хірургічного лікування.
9. Види і показання до тимчасової електрокардіостимуляції.
10. Показання до постійної електрокардіостимуляції.
11. Ішемічна хвороба серця. Клініка, діагностика, хірургічне лікування.
12 Вади серця. Клініка, діагностика, хірургічне лікування.

Тема: ЕМПІЄМА ПЛЕВРИ. ПІОПНЕВМОТОРАКС
1. Гостра емпієма плеври. Етіологія, патогенез, клініка.
2. Клінічні прояви обмеженої емпієми плеври. Рентгенологічна картина.
3. Клініка обмеженого піопневмотораксу. Рентгенологічні ознаки.
4. Тотальний піопневмоторакс. Етіологія, клінічний перебіг.
5. Додаткові методи обстеження при хронічних гнійних процесах в плеврі.
6. Диференціальна діагностика емпієми плеври та піопневмотораксу.
7. Клініка хронічної емпієми.
8. Додаткові методи обстеження при піопневмотораксі.
9. Тактика лікування хворих з піопневмотораксом.
10. Показання до пункції плевральної порожнини.
11. Техніка виконання пункції плевральної порожнини.
12. Показання до дренування плевральної порожнини.
13. Техніка дренування плевральної порожнини.
14. Особливості консервативного лікування піопневмотораксу.

Тема: АХАЛАЗІЯ, ДИВЕРТИКУЛ СТРАВОХОДУ
1. Анатомічні та фізіологічні звуження стравоходу
2. Клінічні стадії ахалазії стравоходу.
3. Ахалазія стравоходу Клініка, діагностика.
4. Дані об'єктивного обстеження при ахалазії стравоходу
5. Диференціальна діагностика ахалазії стравоходу та раку стравоходу.
6. Лікування ахалазії І-ІІ стадій.
7. Класифікація дивертикулу стравоходу
8. Ускладнення дивертикулу стравоходу. Лікувальна тактика.
9. Консервативне та оперативне лікування ахалазії стравоходу.
10. Ускладнення біфуркаційного дивертикулу стравоходу. Клінічний перебіг.
11. Хірургічні доступи при дивертикулі стравоходу.
12. Хірургічне лікування дивертикулу Ценкера. Інтраопераційні та післяопераційні ускладнення.
13. Клінічні стадії опіку стравоходу.
14. Невідкладна допомога при опіку стравоходу.
15. Консервативне лікування опіку стравоходу.
16. Хірургічні доступи при операціях на стравоході.
17. Види пластики при рубцевих стриктурах стравоходу.
18. Хірургічне лікування рубцевих стриктур стравоходу
19. Клініка епіфренального дивертикулу. Додаткові методи обстежен¬ня.

СУДИННА ХІРУРГІЯ
Тема: ХРОНІЧНА ІШЕМІЯ НИЖНІХ КІНЦІВОК
1. Етіологія, патогенез облітеруючого атеросклерозу та ендартеріїту нижніх кінцівок.
2. Класифікація хронічної ішемії та рівня оклюзії магістральних артерій при облітеруючому атеросклерозі за О.О.Шалімовим.
3. Сучасна теорія та фактори ризику розвитку атеросклерозу.
4. Методи обстеження артеріальної системи.
5. Ускладнення облітеруючого атеросклерозу артерій нижніх кінцівок та методи їх запобігання.
6. Визначення, клінічна характеристика та методи хірургічного лікування синдрому Лериша.
7. Показання та протипоказання до хірургічного лікування облітеруючого атеросклерозу магістральних артерій нижніх кінцівок.
8. Показання та протипоказання до хірургічного лікування облітеруючого ендартеріїту нижніх кінцівок.
9. Ранні післяопераційні ускладнення реконструктивних операцій на магістральних артеріях нижніх кінцівок при облітеруючому атеросклерозі та методи їх запобігання.
10. Показання та протипоказання до консервативного лікування облітеруючих захворювань артерій нижніх кінцівок.
11. Реабілітація хворих, які перенесли реконструктивні операції на аорті та магістральних артеріях.
12. Сучасні методи аортоартеріографії, ускладнення аортографії та методи їх запобігання.
13. Методи зниження концентрації холестерину та ліпопротеїдів в плазмі крові (фармакологічні, інструментальні).

Тема: ГОСТРА ІШЕМІЯ НИЖНІХ КІНЦІВОК
1. Причини емболії та гострого тромбозу магістральних артерій.
2. Клінічна характеристика емболії та гострого тромбозу магістральних артерій.
3. Класифікація гострої ішемії нижніх кінцівок за В.С.Савельєвим.
4. Диференціальна діагностика емболії та гострого тромбозу магістральних артерій.
5. Хірургічна тактика та методи оперативного лікування емболії та
гострого тромбозу магістральних артерій.
6. Особливості ведення післяопераційного періоду після хірургічного втручання з приводу емболії та гострого тромбозу магістраль них артерій.
7. Показання до консервативного лікування, препарати, що використовуються.
8. Антикоагулянти, фібринолітичні тромболітичні препарати.
9. Методи контролю за зсідаючою системою, їх характеристика.

Тема: ВАРИКОЗНА ХВОРОБА
1. Фактори, що забезпечують нормальну венозну гемодинаміку.
2. Етіологія варикозного розширення вен.
3. Патогенез порушення венозної гемодинаміки при варикозній хворобі.
4. Клінічна характеристика варикозної хвороби нижніх кінцівок,
5. Клінічна характеристика хронічної венозної недостатності І ст.
6. Клінічна характеристика хронічної венозної недостатності II ст.
7. Клінічна характеристика хронічної венозної недостатності III ст.
8. Ускладнення варикозної хвороби.
9. Функціональні проби для визначення стану клапанів поверхневих, комунікантних та глибоких вен нижніх кінцівок.
10. Методи та показання до флебографії.
11. Диференціальна діагностика варикозного вузла пахвинної ділянки і стегнової грижі.
12. Диференціальна діагностика варикозної хвороби і природженої дисплазії вен.
13. Консервативне лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок.
14. Лікування екземи та дерматиту, спричинених хронічною веноз¬ною недостатністю.
15. Лікування трофічної виразки, спричиненої хронічною венозною недостатністю.
16. Показання та протипоказання до хірургічного лікування варико¬зної хвороби нижніх кінцівок.
17. Послідовність виконання операції сафенектомії.
18. Причини рецидиву варикозного розширення вен нижніх кінцівок після сафенектомії.
19. Лікування рецидиву варикозного розширення вен нижніх кінцівок після сафенектомії.
20. Профілактика варикозної хвороби нижніх кінцівок.

Тема: ВЕНОЗНИЙ ТРОМБОЗ
1. Етіологія тромбофлебіту підшкірних вен нижніх кінцівок.
2. Причини тромбофлебіту нерозширених підшкірних вен.
3. Патогенез і клініка мігруючого тромбофлебіту підшкірних вен.
4. Клінічні прояви гострого тромбофлебіту підшкірних вен нижніх кінцівок.
5. Диференціальна діагностика тромбофлебіту підшкірних і глибоких вен нижніх кінцівок.
6. Диференціальна діагностика тромбофлебіту підшкірних вен нижніх кінцівок і бешихи.
7. Диференціальна діагностика тромбофлебіту підшкірних вен нижніх кінцівок і лімфангіту.
8. Лікування післяін’єкційного тромбофлебіту підшкірних вен верхніх кінцівок.
9. Консервативне лікування тромбофлебіту підшкірних вен нижніх кінцівок.
10. Показання та протипоказання до оперативного лікування гострого тромбофлебіту підшкірних вен нижніх кінцівок.
11. Техніка операцій при гострому тромбофлебіті підшкірних вен нижніх кінцівок.
12. Етіологічні та патогенетичні фактори тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок.
13. Клінічні прояви тромбозу вен гомілок.
14. Клінічні прояви ілеофеморального тромбозу.
15. Клінічна характеристика білої флегмазії.
16. Клінічна характеристика синьої флегмазії.
17. Клініка тромбозу нижньої порожнистої вени.
18. Гострий тромбоз печінкових вен - синдром Бадда-Хіарі.
19. Етіологія, клінічна характеристика і лікування синдрому Педжета-Шретера.
20. Диференціальна діагностика тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок і лімфостазу.
21. Диференціальна діагностика білої флегмазії і емболії стегнової артерії.
22. Консервативне лікування тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок.
23. Особливості хірургічного лікування ілеофеморального тромбозу.
24. Шляхи запобігання ТЕЛА при хірургічному лікуванні ілеофеморального тромбозу.
25. Профілактика тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок в ранньому післяопераційному періоді.

Тема: ПОСТТРОМБОФЛЕБІТИЧНИЙ СИНДРОМ (ПТФС)
1. Етіологія, патогенез післятромбофлебітичного синдрому.
2. Особливості венозної гемодинаміки у хворих з ПТФС.
3. Клінічна характеристика склеротичної форми післятромбофлебітичного синдрому.
4. Клінічна характеристика варикозної форми післятромбофлебітичного синдрому. 
5 Клінічна характеристика набряково-больової форми післятромбофлебітичного синдрому.
6. Клінічна характеристика виразкової форми післятромбофлебітичного синдрому.
7. Патогенез виникнення трофічної виразки у хворих з ПТФС.
8. Особливості клінічної симптоматики у хворих з ілеофеморальним ПТФС.
9. Диференціальна діагностика ПТФС і лімфостазу.
10. Диференціальна діагностика ПТФС і природженої ангіодисплазії.
11. Консервативне лікування ПТФС.
12. Особливості оперативного лікування ПТФС глибоких вен гомілки.
13. Оперативне лікування хворих з ілеофеморальним ПТФС.

Тема: ЛІМФОСТАЗ
1. Етіологія лімфостазу.
2. Патогенез лімфостазу.
3. Клінічна характеристика ступенів лімфедеми.
4. Клінічна характеристика стадії фібредеми.
5. Диференціальна діагностика лімфедеми і набряків при захворюваннях серця.
6. Диференціальна діагностика лімфедеми і набряків при захворюваннях нирок.
7. Диференціальна діагностика лімфостазу нижніх кінцівок (після-тромбофлебітичний синдром, варикозна хвороба, тромбоз вен нижніх кінцівок).
8. Методи обстеження лімфатичної системи.
9. Показання та методи виконання лімфографії.
10. Показання та методи консервативного лікування лімфостазу.
11. Види оперативних втручань, спрямованих на відновлення відтоку лімфи.
12. Оперативне лікування лімфостазу в стадії фібр едеми.

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ХІРУРГІЇ
Тема: ЕНДОСКОПІЧНА ХІРУРГІЯ, ВИДИ ТА МОЖЛИВОСТІ СУЧАСНИХ ЕНДОСКОПІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
1. Ендоскопічна поліпектомія.
2. Можливі ускладнення при ендоскопічній поліпектомії.
3. Ендоскопічна зупинка гострої шлунково-кишкової кровотечі.
4. Ендоскопічне видалення сторонніх тіл із стравоходу, шлунка, товстої кишки.
5. Ендоскопічна гастростомія. Показання, методика проведення.
6. Інструменти для виконання лапароскопічних операцій.
7. Показання та протипоказання до лапароскопічних операцій на жовчних шляхах.
8. Методика лапароскопічної холецистектомії.
9. Інтраопераційні лапароскопічні ускладнення.
10. Особливості післяопераційного періоду у пацієнтів, які перенесли лапароскопічне втручання.
11. Торакоскопічна каогуляційна плевректомія. Показання, методика проведення.
12. Торакоскопічне дренування плевральної порожнини, кісти легень, внутрішньогрудного абсцесу. Показання, методика проведення.
13. Декомпресія внутрішньогрудної гематоми. Показання, методика проведення.
14. Торакоскопічне зашивання ран легень, бронхоплевральних злук. Показання, методика проведення.
15. Пункція, розкриття перикарда під контролем торакоскопа.
16. Ускладнення при торакоскопії та їх профілактика.

Тема: РЕНТГЕНОХІРУРГІЯ. ХІРУРГІЯ ПІД КОНТРОЛЕМ УЗД
1. Види рентгенендоваскулярної хірургії.
2. Рентгенендоваскулярна дилатація. Загальні принципи, механізм дилатації.
3. Рентгенендоваскулярна дилатація коронарних артерій. Показання, методика проведення.
4. Рентгенендоваскулярна дилатація ниркових артерій. Показання, методика проведення.
5. Рентгенендоваскулярна оклюзія. Загальні принципи, механізм оклюзії.
6. Рентгенендоваскулярна оклюзія при легеневій кровотечі.
7. Рентгенендоваскулярна оклюзія при порушеній функції селезінки.
8. Рентгенендоваскулярна оклюзія при порушеній функції нирки.
9. Рентгенендоваскулярне протезування.
10. Ендоскопічна панкреатохолангіографія. Показання, методика проведення.
11. Пункція під контролем УЗД, КТ та МРТ.
12. Літотрипсія під контролем УЗД та рентген контролем.
 
4. ОБОВ’ЯЗКОВИЙ ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ПИТАНЬ, БЕЗ ЗНАННЯ ЯКИХ СТУДЕНТ НЕ МОЖЕ ОТРИМАТИ ЗАДОВІЛЬНУ ОЦІНКУ ПІД ЧАС ІСПИТУ

А. Теоретичні питання. Знати:
1 Клінічну симптоматику, функціональні та спеціальні методи обстеження хірургічних захворювань органів грудної та черевної порожнин, як:
- емпієма плеври;
- абсцеси легень;
- гемоторакс;
- пневмоторакс;
- гострий апендицит;
- защемлена грижа;- ускладнення виразкової хвороби (перфорація, пенетраця, гастро-дуоденальна кровотеча);- післярезекційний і післяваготомний синдроми;- гостра кишкова непрохідність;- гострий холецистит;- післяхолецистектомічний синдром;- гострий панкреатит;- хронічний панкреатит;- перитоніт;- травми органів грудної та черевної порожнин;- тромбози та тромбоемболії легеневої артерії та магістральних судин;- запальні захворювання м'яких тканин;- панарицій та флегмони кисті;- сепсис.2 Основи консервативної терапії та принципи їх хірургічного лікування.3 Показання та техніку виконання невідкладних хірургічних втручань. Б. Практичні навички. Уміти:1 Зібрати анамнез.2 Провести огляд, пальпацію, перкусію, аускультацію.3 Описати об'єктивний статус.4 Обґрунтувати та сформулювати діагноз.5 Скласти план обстеження та лікування хвороб, що потребують невідкладної хірургічної допомоги.6 Оцінити результати лабораторних досліджень крові, сечі, біохімічних показників крові, коагулограми.7 Визначити пульсацію магістральних артерій в типових місцях.8 Установити показання до переливання крові та її компонентів.9 Визначити групу крові.10 Провести пробу на індивідуальну, резус-сумісність та біологічну пробу.11 Зупинити зовнішню кровотечу.12 Провести декомпресію та промивання шлунку.13 Виконати пальцеве дослідження прямої кишки.14 Виконати очисну та сифонну клізми.15 Провести катетеризацію сечового міхура еластичним катетером.16 Провести пункцію плевральної порожнини.17 Провести місцеву інфільтраційну анестезію.
Насколько материал оказался Вам полезным?
Текущий рейтинг: 0.0/0 голосов

Добавил(а): nmu | 14.06.2009 | Просмотров: 4097 | Загрузок: 443
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Объявления на сайте
Продажа литературы на сайте
Медицинские выставки 2017
Яндекс.Метрика
Главная страница Информация о сайте Гостевая книга Обратная связь