Мобильная версия | RSS
Счастливый Вы человек, Гость!
Вход | Регистрация
Меню сайта
Разделы
Тесты КРОК 2015 [67]
Разное [27]
Акушерство и гинекология [37]
Анатомия [15]
Биология [3]
Биофизика [7]
Биохимия [14]
Военка [30]
Гигиена [7]
Гистология [5]
Гуманитарные науки [11]
Дерматология и венерология [4]
Детские инфекции [33]
Детская хирургия [23]
Законодательство [21]
Иммунология и аллергология [2]
Инфекционные болезни [26]
Латинский язык [2]
Микробиология [6]
Нервные болезни [6]
Нормальная физиология [20]
Онкология [37]
Офтальмология [4]
Патологическая физиология [41]
Патологическая анатомия [47]
Педиатрия [20]
Психиатрия [3]
Радиология [14]
Социальная медицина [6]
Стоматология [51]
Судебная медицина [22]
Терапия [107]
Травматология и ортопедия [47]
Фармакология [68]
Хирургия [39]
Эндокринология [10]
Эпидемиология [19]
Мультимедиа [27]
Записи в дневниках
Народный опрос
Опасно ли детям учиться в одном классе с ВИЧ-инфицированным ребенком?
Всего ответов: 4583
Форма входа
Неофициальный сайт студентов
НМУ имени А. А. Богомольца
Главная » Файлы » Эпидемиология

Питання до тестових завдань на дифзалік для студентів 5 курсу (2008 рік) (-, *.doc)

[ Скачать с сайта (140.5 Kb) ] 25.10.2009, 18:47
470 питань.
1. Визначенню “епідеміологія” відповідає твердження:
2. За визначенням Д.К. Заболотного епідеміологія – це:
3. Перший підручник з епідеміології створено:
4. Першу кафедру епідеміології створено:
5. Першим епідеміологічну тріаду запропонував:
6. Засновником епідеміологічного методу дослідження вважається:
7. Метою епідеміології є:
8. Яка питома вага інфекційних захворювань (за даними ВООЗ) в загальній структурі смертності:
9. Яка питома вага інфекційних захворювань (за даними ВООЗ) в структурі смертності дитячого населення:
10. Яке особливо небезпечне захворювання виявлено в 70-ті роки ХХ сторіччя:
11. Що відповідає поняттю маніфестна форма епідемічного процесу?
12. Спрямованість боротьби з інфекційними хворобами може бути:
13. На джерело інфекції спрямовуються такі заходи:
14. До заходів загального характеру по боротьбі з інфекціями відносять:
15. На механізм передачі спрямовується такий захід:
16. На сприйнятливе населення спрямовується такий захід:
17. На джерело інфекції спрямовується такий захід:
18. На сприйнятливе населення спрямовується такий захід:
19. Постійне планування і проведення профілактичних заходів проти певного інфекційного захворювання при тривалій відсутності захворюваності на цю інфекцію на певній території характеризується таким поняттям:
20. Викорінення нозологічної форми інфекційної хвороби завдяки знищенню збудника як біологічного виду на всіх континентах – це:
21. Вторинними рушійними силами епідемічного процесу є:
22. До первинних рушійних сил епідемічного процесу належать:
23. На якому законі Л.В. Громашевського ґрунтуються заходи профілактики інфекційних хвороб:
24. Фазова самоперебудова популяції паразита має фазу:
25. Фазова самоперебудова популяції паразита має фазу:
26. До основних положень теорії саморегуляції паразитарних систем належить:
27. Однією з необхідних умов існування природного осередку трансмісивного захворювання є:
28. Одним з розділів вчення про епідемічний процес є:
29. Розділ медицини, який вивчає ризик виникнення певного захворювання у конкретного пацієнта з урахуванням виникнення патології для окремої однорідної групи населення – це:
30. Система науково обґрунтованих підходів, спрямованих на оптимізацію діагностичних і лікувально-профілактичних заходів стосовно окремих пацієнтів, яка спирається на чітку постановку питань та використання максимально доказової доступної медичної інформації та її критичне осмислення – це:
31. Необхідна причина (умова) виникнення захворювання – це:
32. Ендогенні чинники виникнення захворювання – це:
33. Встановлення стандартних критеріїв для вирішення того, чи має особа певну хворобу або інший розлад здоров’я – це:
34. Епідеміологічні дослідження за ознакою втручання чи невтручання дослідника у досліджуваний процес бувають:
35. Епідеміологічні дослідження за часом проведення бувають:
36. На якому етапі епідеміологічного дослідження здійснюється визначення пріоритетних проблем профілактики?
37. На якому етапі епідеміологічного дослідження вперше можливе визначення напрямків профілактики?
38. На якому етапі епідеміологічного дослідження вперше можлива оцінка гіпотез про чинники ризику?
39. Який прийом епідеміологічного дослідження вважається найбільш потужним засобом встановлення причинно-наслідкових зв’язків розповсюдження захворюваності?
40. В чому полягає перевага спостережного ретроспективного аналітичного дослідження “випадок-контроль” перед спостережним проспективним когортним дослідженням?
41. “Золотим стандартом” доказовості в сучасній медицині вважається:
42. В який показник захворюваності в знаменник підставляють кількість випадків захворювань (всього) на дану інфекцію?
43. В який показник захворюваності в чисельник підставляють кількість випадків захворювань (всього) на дану інфекцію?
44. Алгоритм здійснення першого (описово-оціночного) етапу епідеміологічного дослідження включає в себе:
45. Одним з критеріїв епідеміологічної значущості інфекційної захворюваності є:
46. В аналітичному дослідженні “випадок-контроль” експоновані особи – це:
47. В аналітичному дослідженні “випадок-контроль” неекспоновані особи – це:
48. В аналітичному дослідженні “випадок-контроль” висновок про значення того чи іншого чинника (умови) для виникнення захворювання ґрунтується на співставленні:
49. В когортному аналітичному дослідженні висновок про значення того чи іншого чинника (умови) для виникнення захворювання ґрунтується на співставленні:
50. В якому епідеміологічному дослідженні визначається абсолютний (безпосередній) ризик виникнення захворювання?
51. В якому епідеміологічному дослідженні визначається відносний ризик виникнення захворювання?
52. Виключіть пункт, який не відноситься до правил формування досліджуваної та контрольної груп в когортному дослідженні:
53. Оцінка фактичної ефективності профілактичного засобу (заходу) здійснюється у такому епідеміологічному дослідженні:
54. Оцінка потенційної ефективності профілактичного засобу (заходу) здійснюється у такому епідеміологічному дослідженні:
55. До непрямих економічних збитків від інфекційних хвороб відносять:
56. Прогнозування проявів епідемічного процесу на основі використання математичних формул, виведених лише з цифрових матеріалів, що характеризують фактичні прояви епідемічного процесу – це:
57. Виключіть пункт, який не стосується конкретного призначення епідеміологічної діагностики:
58. Такому розділу епідеміологічної діагностики як діагностична техніка відповідає визначення:
59. Адекватний аналіз багаторічної динаміки захворюваності на інфекційну хворобу з вираженою циклічністю можливий для динамічного ряду тривалістю:
60. Циклічність в багаторічній динаміці це:
61. До інфекцій відносять:
62. Інвазії – це:
63. Інфестації – це:
64. Основний принцип епідеміологічної класифікації інфекційних хвороб– це:
65. Одним з обмежень класифікації інфекційних хвороб Л.В.Громашевського є:
66. В міжнародній статистичній класифікації хвороб, травм і причин смерті 10-го перегляду (МКХ-10) виділено такий клас хвороб:
67. До інфекцій з облігатно-кров’яною локалізацією та облігатно-трансмісивним механізмом передачі належить:
68. До інфекцій з облігатно-кров’яною локалізацією та факультативно-трансмісивним механізмом передачі належить:
69. До інфекцій з облігатно-кров’яною локалізацією та комбінованим механізмом передачі належить:
70. Японський енцефаліт у класифікації зоонозів належить до інфекцій:
71. Геморагічна гарячка з нирковим синдромом належить до інфекцій:
72. Лептоспіроз належить до інфекцій:
73. Яка група інфекційних хвороб відсутня в Наказі МОЗ України №133 від 19.07.95 р.:
74. До кишкових інфекцій з високою активністю фекально-орального механізму передачі відносять:
75. До кишкових інфекцій з помірною активністю фекально-орального механізму передачі відносять:
76. Основним напрямком боротьби з більшістю кишкових інфекцій є:
77. В структурі захворюваності на кишкові інфекції в Україні переважають:
78. Основним чинником передачі більшості кишкових інфекцій є:
79. Який термін не використовується для означення інфекцій з фекально-оральним механізмом передачі?
80. Який чинник має другорядне значення у розповсюдженні кишкових інфекцій?
81. До 80% хворих на шигельоз виділяють збудника протягом:
82. Серед хворих на шигельози питома вага дорослих:
83. Побутовий шлях передачі частіше має місце при шигельозі:
84. Харчовий шлях передачі частіше має місце при шигельозі:
85. Мінімальна кількість фекалій хворої на ВГА людини, яка необхідна для ефективного зараження неімунної людини становить:
86. За рівнем ендемічності щодо ВГА Україна належить до регіонів:
87. У країнах з помірною ендемічністю щодо ВГА захворюваність (її рівень):
88. У дітей до 6 років жовтяничні форми ВГА складають:
89. Летальність при ВГА в залежності від віку становить не більше:
90. Летальність при ВГЕ серед вагітних жінок максимально досягає:
91. Яка фаза аерозолю має найбільше значення при аерозольному механізмі передачі більшості інфекцій дихальних шляхів:
92. Найбільші показники захворюваності серед інфекцій з краплинним механізмом передачі мають інфекції, збудники яких мають таку здатність до виживання в навколишньому середовищі:
93. Збудники якого інфекційного захворювання мають найбільшу здатність до виживання в навколишньому середовищі?
94. Переважна більшість інфекцій дихальних шляхів, на які хворіє людина, є:
95. Основним напрямком боротьби з більшістю дихальних інфекцій є:
96. В Україні в структурі захворюваності на інфекції з краплинним механізмом передачі провідне місце належить:
97. В Україні в структурі смертності на інфекції з краплинним механізмом передачі провідне місце належить:
98. Який біовар коринебактерій дифтерії найчастіше має токсигенні властивості:
99. Пік останньої епідемії дифтерії в Україні був у:
100. В Україні тривалість епідемічних циклів корової інфекції в останні 30 років становить:
101. Який вірус грипу А циркулював в популяції людей до 1957 року:
102. Який вірус грипу А циркулював в популяції людей в 1957–1967 роках:
103. В номенклатурі вірусів грипу А всього є така кількість гемаглютинінів (H):
104. В номенклатурі вірусів грипу А всього є така кількість нейрамінідаз (N):
105. Додатковим резервуаром інфекцій з трансмісивним механізмом передачі можуть бути:
106. До трансмісивних антропонозів відносять таке захворювання:
107. Здійснення трансмісивного механізму передачі у вигляді контамінації характерне для такого захворювання:
108. Переривання природних шляхів передачі інфекцій з контактним механізмом передачі здійснюється за допомогою:
109. Переривання штучних шляхів передачі інфекцій з контактним механізмом передачі здійснюється за допомогою:
110. Кров’яні інфекції з гемоконтактним механізмом передачі не передаються за допомогою:
111. До інфекцій з прямою передачею (без участі чинників передачі навколишнього середовища) не належить:
112. Серед перерахованих біосубстратів людини найбільшу інфекціозність щодо зараження на ВІЛ-інфекцію має:
113. Серед перерахованих біосубстратів людини найменшу інфекціозність щодо зараження на ВІЛ-інфекцію має:
114. Під час кип’ятіння (100° С) вірус імунодефіциту людини інактивується:
115. У якому випадку ризик інфікування ВІЛ найбільший?
116. Ризик зараження через шприц ін’єкційного наркомана, зараженого ВІЛ, складає:
117. Ризик зараження новонародженої дитини на ВІЛ-інфекцію від ВІЛ-інфікованої матері, яка не пройшла курс АРТ, при вертикальному шляху передачі складає:
118. Ризик зараження на ВІЛ-інфекцію під час випадкового уколу голкою, яка застосовувалась у ВІЛ-інфікованого складає:
119. Гетеросексуальний шлях передачі ВІЛ більшою мірою притаманний такому географічному регіону:
120. Найбільша кількість ВІЛ-інфікованих у такому географічному регіоні:
121. На яку вікову групу в Україні припадає найбільша питома вага хворих на СНІД та ВІЛ-інфікованих?
122. Основним шляхом передачі ВІЛ-інфекції в Україні є:
123. Вірус якого гепатиту належить до ДНК-вірусів?
124. При температурі 98 ° С повна інактивація вірусу гепатиту В наступає протягом:
125. Випадки інфекції, виявлені в стаціонарі, які виникли у пацієнта до вступу в нього, найбільше відповідають визначенню:
126. Будь-яке інфекційне захворювання співробітника лікарні, що виникло внаслідок його роботи в даному закладі незалежно від часу появи симптомів підпадає під визначення:
127. Сума внутрішньолікарняних інфекцій та занесень інфекцій відповідає визначенню:
128. На 1000 проведених операцій в Україні реєструється така кількість випадків ускладнень у вигляді ВЛІ:
129. На 1000 проведених операцій у Фінляндії реєструється така кількість випадків ускладнень у вигляді ВЛІ:
130. На 1000 проведених операцій в Росії реєструється така кількість випадків ускладнень у вигляді ВЛІ:
131. У переважній більшості випадків гнійно-септичні інфекції викликаються такими мікроорганізмами:
132. Головною особливістю госпітальних штамів збудників ВЛІ є:
133. В якості джерела ВЛІ найбільшу загрозу становлять:
134. В якості джерела ВЛІ найменшу загрозу становлять:
135. В структурі нозологічних форм ВЛІ за локалізацією найбільша питома вага припадає на інфекції:
136. ВЛІ в області хірургічного втручання найчастіше викликаються таким збудником:
137. ВЛІ в рододопоміжних закладах найчастіше викликаються таким збудником:
138. ВЛІ в опікових відділеннях найчастіше викликаються таким збудником:
139. Нозокоміальна пневмонія – це:
140. До карантинних інфекцій відносять:
141. До особливо небезпечних інфекцій відносять:
142. В’їзд на територію України іноземців з країни, де зареєстровані карантинні інфекції регламентується наступним чином:
143. Санітарно-карантинні відділи (СКВ) створються в таких місцях перетину державного кордону України:
144. Санітарно-карантинні пункти (СКП) створються в таких місцях перетину державного кордону України:
145. Капітан морського судна у разі виявлення серед членів екіпажу підозрілого на карантинну інфекцію зобов’заний негайно забезпечити здійснення таких протиепідемічних заходів:
146. Санітарний огляд при перетині транспортним засобом державного кордону обов’язково передбачає:
147. Організація протиепідемічних заходів в осередку будь-якої карантинної та іншої особливо небезпечної інфекційної хвороби безпосередньо здійснюється:
148. Повноваження по встановленню та припиненню карантину у разі виникнення випадку карантинної інфекції має:
149. Плани протиепідемічної готовності, у яких передбачаються заходи медичних закладів щодо локалізації та ліквідації осередку особливо небезпечної інфекції (ОНІ) обов’язково містять:
150. Національні органи охорони здоров’я повідомляють ВООЗ про виявлення карантинних інфекцій протягом:
151. Санітарна охорона території України передбачає проведення таких заходів:
152. Положення міжнародних санітарних правил не поширюються на випадки таких інфекцій:
153. Протиепідемічні заходи, необхідність проведення яких викликана результатами санітарного огляду транспортного засобу (виявлення хворого з підозрою на карантинну інфекцію), що прибуває з іншої країни, передбачають:
154. Який вірус грипу А відносять до пташиного?
155. Рівень організації живої матерії, який вивчає епідеміологія:
156. Одним з біологічних чинників епідемічного процесу є:
157. Однією з необхідних умов існування природного осередку трансмісивного захворювання є:
158. Однією з ланок епідемічного процесу є:
159. До заходів, які спрямовано на першу ланку епідемічного процесу, відноситься:
160. Одним з критеріїв при порівнянні епідеміологічної значущості хворих та носіїв як джерел інфекції є:
161. Плановому обстеженню на бактеріоносійство підлягають особи:
162. Яка з перерахованих інфекцій відноситься до сапронозів?
163. Яку з перерахованих інфекцій відносять до антропонозів?
164. Птахи для людини є джерелом такого інфекційного захворювання:
165. Профілактичним дератизаційним заходом є:
166. Винищувальним дератизаційним заходом є:
167. Предметом вивчення епідеміології є:
168. Одним з розділів вчення про епідемічний процес є:
169. Джерело інфекції – це:
170. Захід, що спрямований на першу ланку епідемічного процесу:
171. Однією з ланок епідемічного процесу є:
172. Реконвалесцентне гостре носійство – це:
173. Яка з перерахованих інфекцій відноситься до антропонозів?
174. Гризуни є джерелом такого інфекційного захворювання:
175. Основним джерелом збудника сказу в Україні є:
176. До синатропних гризунів відносять:
177. Винищувальна дератизація проводиться за допомогою:
178. Який з препаратів належить до ратицидів:
179. Предметом вивчення епідеміології є:
180. Одним з розділів вчення про епідемічний процес є:
181. Джерело збудників інфекції – це:
182. Одним з протиепідемічних заходів щодо хворої людини як джерела інфекції є:
183. Обов’язковій госпіталізації підлягають особи з такою нозологічною формою:
184. Формування всіх категорій заразоносійства характерне для такої інфекції:
185. Реконвалесцентне хронічне носійство – це:
186. Яка з перерахованих інфекцій відноситься до антропонозів?
187. Свині для людини є джерелом збудників такої інфекції:
188. Яка з перерахованих інфекцій відноситься до зоонозів?
189. До напівсинатропних гризунів відноситься:
190. Санітарно-технічним заходом щодо боротьби з гризунами є:
191. Епідеміологія вивчає:
192. Поняття епідемічний процес відповідає визначенню:
193. Вкажіть одну з рушійних сил епідемічного процесу:
194. Заходами, що спрямовані на другу ланку епідемічного процесу, є:
195. Обстеженню на бактеріоносійство за епідемічними показаннями підлягають особи:
196. Плановому обстеженню на бактеріоносійство підлягають такі контингенти:
197. Імунне бактеріоносійство збудника інфекційної хвороби – це:
198. Яка з перерахованих інфекцій відноситься до антропонозів?
199. Птахи є джерелом збудників такої інфекції:
200. Джерелом сказу є:
201. Представником синантропних гризунів є:
202. Дератизація передбачає проведення заходів щодо:
203. Основний закон теорії механізму передачі збудників інфекційних хвороб це:
204. Однією з фаз механізму передачі збудника інфекційного захворювання є:
205. Який принцип покладено в основу епідеміологічної класифікації інфекційних хвороб Л.В. Громашевським?
206. Біологічним переносником збудників інфекційних захворювань є такий представник членистоногих:
207. До біологічних методів дезінсекції відносять:
208. Специфічним переносником малярії є членистоногі роду:
209. Як передаються збудники деяких інфекційних хвороб без участі чинників передачі?
210. Анофелогенні водойми характеризуються такою властивістю:
211. До інсектицидів належить такий препарат:
212. До протипедикульозних засобів вдносять:
213. Серед методів дезінфекції виділяють:
214. Одним з різновидів осередкової дезінфекції є:
215. Механізм передачі збудників інфекційних хвороб – це:
216. Типом механізму передачі збудників інфекційних хвороб є:
217. До членистоногих, які розвиваються неповним метаморфозом, відноситься:
218. Дезінсекція – це комплекс заходів по боротьбі з:
219. Епідеміологічне значення вошей полягає в тому, що вони є переносниками такого захворювання:
220. Специфічним переносником висипного тифу є:
221. Кліщі є переносниками збудників такого інфекційного захворювання:
222. До засобів боротьби з імагінальними формами комарів відносять:
223. До контактних інсектицидів відноситься:
224. Профілактичним протипедикульозним заходом є:
225. Механізму передачі збудника інфекційного захворювання відповідає визначення:
226. Чинники передачі збудників інфекційних захворювань – це:
227. Вказати одну з фаз механізму передачі:
228. Механічний спосіб передачі збудника характерний для такого переносника:
229. Кліщі є переносниками збудника такої інфекційної хвороби:
230. Комарі є переносниками збудників такої інфекційної хвороби:
231. Збудник якої інфекційної хвороби може передаватися за допомогою вертикального механізму передачі?
232. Одним із заходів по боротьбі з водними стадіями комарів є:
233. До контактних інсектицидів відноситься:
234. Одним із заходів по боротьбі з окриленими мухами є:
235. Однією з теорій, за допомогою якої можна пояснити механізм розвитку епідемічного процесу є:
236. Одним з типів механізмів передачі збудників інфекційних хвороб є:
237. Основний принцип класифікації інфекційних хвороб:
238. До біологічних переносників збудників інфекційних захворювань належать:
239. Епідеміологічне значення бліх полягає в тому, що вони є переносниками збудників такого інфекційного захворювання:
240. Комарі є переносниками збудників такої інфекційної хвороби:
241. Специфічний переносник кліщового енцефаліту належить до такого роду членистоногих:
242. Анофелогенні водойми характеризуються:
243. До кишкових інсектицидів відносять:
244. Препарат, що застосовуються для боротьби з мухами:
245. Етиловий спирт має найбільш виражені бактерицидні властивості у концентрації:
246. Для знезараження рук хірурга використовується дезінфектант:
247. Хлорне вапно для дезінфекції використовується у вигляді:
248. Одним з етапів стерилізації виробів медичного призначення є:
249. Для хімічної стерилізації використовується такий дезінфектант в концентрації:
250. Для контролю якості стерилізації в парових стерилізаторах використовують таку речовину:
251. Вказати температурний режим стерилізації виробів медичного призначення в парових стерилізаторах (автоклавах):
252. Вологе гаряче повітря для камерної дезінфекції доцільно використовувати при температурі:
253. Різновидом осередкової дезінфекції є:
254. Виконавцем проведення осередкової дезінфекції є:
255. Посуд інфекційного хворого може бути знезаражений у такий спосіб:
256. Що обмежує застосування розчинів хлорного вапна з метою дезінфекції?
257. Хлорновапняне молоко являє собою:
258. Активовані розчини хлорного вапна і хлораміну отримують шляхом:
259. Для хімічної стерилізації використовуються розчини таких речовин в концентрації:
260. Проба, яка використовується для контролю якості передстерілізаційної очистки медичного інструментарію:
261. При якому температурному режимі здійснюється стерилізація виробів медичного призначення у повітряних стерилізаторах?
262. Яким способом дезінфекції необхідно користуватися для знезараження шкіряних та хутряних речей?
263. Одним з видів дезінфекції є:
264. Одна з обов’язкових вимог до хімічного дезінфектанта:
265. Повне знезараження окремих об’єктів від вегетативних форм патогенних мікроорганізмів доcягається шляхом:
266. Для дезінфекції рук хірурга використовується такий препарат:
267. Хлорамін для дезінфекції використовується у вигляді:
268. Активовані розчини хлорвмісних дезінфектантів рекомендується застосовувати в осередках такої інфекції:
269. В якій концентрації використовується перекис водню як дезінфектант?
270. Контроль якості передстерилізаційного очищення на наявність крові проводять за допомогою такої проби:
271. Для контролю режиму роботи повітряних стерилізаторів застосовується така речовина:
272. Температурний режим парової дезінфекції в камері Крупіна при атмосферному тиску 1,2–1,5 атм складає:
273. Осередкова дезінфекція проводиться у такому випадку:
274. Профілактична дезінфекція проводиться у такому випадку:
275. Знезараження вегетативних форм патогенних мікроорганізмів можливе за допомогою такого способу:
276. Яким способом дезінфекції користуються для знезараження білизни хворого на туберкульоз?
277. З яким вмістом активного хлору хлорне вапно не придатне для використання в якості дезінфектанта?
278. Дезінфікуючі розчини хлорного вапна і хлораміну активують за допомогою додавання у їх робочі розчини такої речовини:
279. Перекис водню для дезінфекції використовують у концентрації:
280. Контроль якості передстерилізаційного очищення на наявність залишків миючих засобів проводять за допомогою такої проби:
281. При якому температурному режимі здійснюється стерилізація виробів медичного призначення у парових стерилізаторах (автоклавах)?
282. Сухе гаряче повітря для дезінсекції доцільно використовувати при температурі:
283. За технологією одержання є такий тип вакцинного препарату:
284. Коефіцієнт епідеміологічної ефективності вакцини – це:
285. Вказати критерій клінічної ефективності імунізації:
286. Планова загальна імунізація проводиться такому контингенту населення:
287. Планова імунопрофілактика в Україні проводиться проти такого інфекційного захворювання:
288. Протипоказанням до введення живих вакцин проти кору, паротиту та краснухи є:
289. Поліомієлітна вакцина містить:
290. Мінімальним захисним титром протидифтерійних антитіл (в РПГА) вважають:
291. За яких обставин вакцинація проти кашлюку не проводиться?
292. Вакцинація проти кору проводиться в такому віці:
293. Протипоказанням щодо імунопрофілактики поліомієліту є:
294. Специфічна реакція на місці введення вакцини БЦЖ:
295. У новонародженого, мати якого хворіла на кір, протикоровий імунітет є:
296. За технологією одержання вакцинний препатат може відноситися до такого типу:
297. Критерієм імунологічної ефективності імунізації є:
298. Планова вибіркова імунізація проводиться такому контингенту населення:
299. Облік дитячого населення з метою планування імунопрофілактики передбачає:
300. Вакцина, яка вводиться внутрішньом’язово:
301. Вакцина АДП-М містить:
302. Мінімальним захисним титром протиправцевих антитіл (в РПГА) вважають:
303. Планову вакцинацію АКДП-вакциною починають у віці:
304. Схема вакцинації і ревакцинації проти кору:
305. Строки ревакцинації проти поліомієліту:
306. Мета проведення проби Манту:
307. Імунітет, сформований після введення живих вакцин, є:
308. Час, необхідний для формування імунітету після введення гетерологічного імуноглобуліну складає:
309. Епідеміологічна ефективність імунізації оцінюється за:
310. Місцем проведення планових профілактичних щеплень є:
311. Планова імунопрофілактика в Україні проводиться проти такої інфекції:
312. Вакцина, яка вводиться підшкірно:
313. Вакцина АКДП містить:
314. Коефіцієнт епідеміологічної ефективності вакцинації проти кору:
315. Строки ревакцинації дітей проти дифтерії та правця:
316. Схема вакцинації і ревакцинацій проти паротиту у дівчат:
317. Схема вакцинації і ревакцинацій проти краснухи для дівчат:
318. Нормальна специфічна поствакцинальна реакція на місці введення БЦЖ:
319. Імунітет, сформований після введення сироваток, є:
320. Час, необхідний для формування повноцінного поствакцинального імунітету (імунної відповіді) після першого введення вакцини становить:
321. Одним з критеріїв ефективності імунопрофілактики є:
322. Імунізація за епідемічними показаннями проводиться у такому випадку:
323. Планова імунопрофілактика в Україні проводиться проти такого захворювання:
324. Протипоказанням до введення живої вакцини проти кору є:
325. АДП-вакцина містить:
326. Коефіцієнт епідеміологічної ефективності вакцинації проти туберкульозу становить:
327. Ревакцинації проти дифтерії згідно календаря щеплень проводяться в Україні дітям у віці:
328. Схема вакцинації і ревакцинацій проти паротиту для хлопчиків:
329. Планову вакцинацію проти поліомієліту згідно календаря щеплень в Україні починають у віці:
330. Результат проби Манту оцінюється через такий проміжок часу:
331. Європейське Бюро ВООЗ щодо дифтерії ставить задачу:
332. Європейське Бюро ВООЗ щодо епідемічного паротиту ставить задачу:
333. Європейське Бюро ВООЗ щодо краснухи ставить задачу:
334. Імунопрофілактика за епідемічними показаннями в Україні може проводитись проти:
335. Показанням щодо термінової профілактики правцю є:
336. Проба з кінською сироваткою вважається позитивною, якщо діаметр інфільтрату (гіперемії) складає:
337. Курс планової вибіркової вакцинації проти сказу складається з:
338. Від роботи або іншої діяльності відсторонюються особи, які необгрунтовано відмовились від профілактичних щеплень проти:
339. Препаратом для термінової профілактики правцю є:
340. Як провести термінову профілактику проти правцю, якщо потерпіла дитина віком 4 місяці немає документального підтвердження щеплень проти правцю:
341. Як провести термінову профілактику проти правцю, якщо потерпілий отримав одне щеплення правцевим анатоксином понад 2 роки тому:
342. Імунопрофілактика за епідемічними показаннями в Україні може проводитись проти такої інфекції:
343. Одним з показань до термінової профілактики правця є:
344. Тактику проведення термінової профілактики правця визначає:
345. Як провести термінову профілактику правця, якщо потерпілий дорослий отримав повний курс щеплень проти правця більше 5 років тому:
346. Від роботи або іншої діяльності відсторонюються особи, які необгрунтовано відмовились від профілактичних щеплень проти такої інфекції:
347. Препаратом для термінової профілактики правця є:
348. Проба з кінською сироваткою передбачає введення препарату у такий спосіб:
349. Як провести термінову профілактику проти правцю, якщо потерпілий отримав одне щеплення АП менше 2 років тому:
350. Терміновій імунопрофілактиці проти сказу підлягають:
351. Найбільш поширені в Україні шигели:
352. Найбільша летальність реєструється серед хворих на шигельоз:
353. Найбільшу здатність до виживання в зовнішньому середовищі мають шигели:
354. Максимальна життездатність шигел Зоне у воді відкритих водойм досягає:
355. Тривалість інкубаційного періоду (мінімальна–максимальна) шигельзної інфекції:
356. Заразоносійство шигельозної інфекції знаходиться на рівні:
357. Епідемічний процес шигельозу Зоне серед дітей між періодами сезонних підйомів захворюваності підтримується в основному за рахунок:
358. Найчастіше в Україні водним шляхом передаються шигели:
359. Захворюваність на шигельози в Україні коливається в межах:
360. При кип’ятінні вірус ГА гине:
361. Летальність від ВГА коливається в межах:
362. За рівнем інтенсивності перебігу епідемічного процесу ВГА Україна належить до країн:
363. Основна причина того, що провідна група ризику захворювання на шигельоз та ВГА, – діти:
364. Максимальна тривалість інкубаційного періоду ВГА:
365. Сезонність ВГА в Україні:
366. Проти якої кишкової інфекції досягнуто найменшого успіху у створенні ефективного вакцинного препарату:
367. В останні десятиліття в Україні виражена багаторічна циклічність з підйомами захворюваності кожні 2–3 роки є характерною для такої кишкової інфекції:
368. Провідною групою заходів по боротьбі з кишковими інфекціями є:
369. Основним чинником передачі ВГА є:
370. Основним чинником передачі шигельозу Зоне є:
371. Вказати період перебігу ВГА, який серед перерахованих є найбільш небезпечним в епідеміологічному відношенні:
372. Яка частина населення є сприйнятливою до дифтерії при зараженні збудником за умови, якщо раніше ніколи не було зустрічі з ним і не проводилися щеплення проти дифтерії:
373. При якій інфекції дихальних шляхів в домашніх осередках проводиться заключна дезінфекція?
374. Мінімально захисними (в РПГА) проти дифтерії вважаються титри антитіл:
375. Хворий на дифтерію шпиталізується в інфекційне відділення:
376. Основна перешкода на шляху до ліквідації дифтерії:
377. Лізогенна конверсія коринебактерій це:
378. Провідну роль у патогенезі маніфестних форм дифтерії відіграє:
379. Сприйнятливість населення до кору становить:
380. Мінімальним захисним титром протикорових антитіл в РПГА вважається:
381. Основна причина виникнення епідемії кору в Україні в 90-х та 2000-х рр.:
382. Період заразності у хворого на кір:
383. В осередку кору серед контактних вакцинація проводиться:
384. Яка частина населення є сприйнятливою до кору (коефіцієнт контагіозності) при зараженні її збудником кору за умови, якщо раніше ніколи не було зустрічі з ним і не проводилися щеплення проти кору?
385. Ікубаційний період кору при застосуванні γ-глобуліну максимально може подовжитися до:
386. У дитячих колективах, в яких всі діти щеплені ЖКВ, карантин у випадку корової інфекції становить:
387. Який спеціаліст залучається до медичного спостереження за організованим колективом, в якому виявлено хворого на менінгококову інфекцію:
388. Ізоляція хворого на менінгококову інфекцію:
389. У воді відкритих водоймищ збудники холери максимально здатні виживати декілька:
390. Основним джерелом збудників холери є:
391. Провідним чинником передачі збудників холери є:
392. До епідеміологічних особливостей сучасної холери належить:
393. Карантин в осередках холери та чуми накладається за рішенням:
394. Основним джерелом збудників чуми є:
395. В природних осередках чуми циркуляція збудника підтримується в основному за рахунок:
396. Основним чинником передачі збудників чуми в природному осередку є:
397. В який період року є найбільша небезпека захворювання на чуму в її природних осередках?
398. При бубонній формі чуми збудник в організмі людини поширюється:
399. Найбільш небезпечною в епідемічному відношенні є людина, хвора на таку клінічну форму чуми:
400. Найближче до кордонів України розташовані природні осередки чуми в:
401. Метою описово-оціночного прийому епідеміологічного методу є:
402. У чому полягає різниця між показниками летальності та смертності?
403. Соціальна значущість інфекційних хвороб характеризується таким явищем:
404. Епідеміологічну діагностику можна охарактеризувати як:
405. Одним з критеріїв епідеміологічної значущості інфекції є:
406. До непрямих економічних збитків від інфекційних хвороб відносять:
407. Одним з розділів епідеміологічної діагностики є:
408. Екстенсивний показник характеризує:
409. Прикладом інтенсивного показника є:
410. На території адміністративного району мешкає 300000 населення. Протягом року в цьому районі було зареєстровано 723 випадки захворювань на вірусний гепатит А. Всього інфекційних захворювань різної етіології було зареєстровано 50000. Скільки інтенсивних показників можна розрахувати за цими даними?
411. На території адміністративного району мешкає 200000 населення. Протягом року в цьому районі було зареєстровано 723 випадки захворювань на вірусний гепатит А та 98 випадків захворювань на вірусний гепатит В. Всього інфекційних захворювань різної етіології було зареєстровано 30000. Скільки екстенсивних показників можна розрахувати за цими даними?
412. Для аналізу рівня та частоти захворюваності використовують такі показники:
413. Вкажіть за допомогою якого прийому епідеміологічного методу формулюються первинні гіпотези:
414. Епідеміологічна значущість інфекційної захворюваності оцінюється за:
415. Соціальна значущість інфекційних хвороб оцінюється за:
416. Економічна значущість інфекційної захворюваності оцінюється за:
417. Екстенсивний епідеміологічний показник вказує на:
418. Метою описово-оціночних прийомів епідеміологічного методу є:
419. Прикладом інтенсивного показника є:
420. На території адміністративного району мешкає 200000 населення. Протягом року в цьому районі було зареєстровано 329 випадків захворювань на вірусний гепатит В. При цьому 5 з них закінчилися летально. Скільки інтенсивних показників можна розрахувати за цими даними?
421. В чому полягає одна з відмінностей між такими показниками як рівень (частота) захворюваності та поширеність захворювань (хворобливість)?
422. На території адміністративного району мешкає 300000 населення. Протягом року в цьому районі було зареєстровано 329 випадків захворювань на вірусний гепатит В, а всіх інфекційних захворювань різної етіології – 60000. При цьому 5 з них закінчилися летально. Скільки екстенсивних показників можна розрахувати за цими даними?
423. Багаторічна динаміка інфекційної захворюваності це:
424. Для багаторічної динаміки захворюваності характерним є такий прояв:
425. Для річної динаміки захворюваності характерним є такий прояв:
426. Епідемічна тенденція це:
427. Точки лінії тенденції захворюваності визначаються за формулою:
428. Виберіть визначення поняття „група ризику”:
429. Епідемічний спалах – це:
430. Екзотична захворюваність – це завжди:
431. Одна з основних ознак, за якою проводять вивчення розподілу захворюваності по території, є:
432. При оцінці розподілу захворюваності вік захворілих людей належить до такої ознаки як:
433. При оцінці розподілу захворюваності водпостачання місця проживання захворілих людей належить до такої ознаки як:
434. При оцінці розподілу захворюваності щільність населення в місці проживання захворілих людей належить до такої ознаки як:
435. При вивченні розподілу захворюваності до індивідуальної ознаки відносять таку:
436. До інфекцій з глобальним ареалом поширення відносять:
437. Показник осередковості – це:
438. Циклічність в багаторічній динаміці це:
439. Для визначення епідемічної тенденції застосовують такий прийом:
440. Поняття „сезонність” відповідає визначенню:
441. Річна динаміка інфекційної захворюваності це:
442. Критерій темпу змін тенденції багаторічної динаміки визначається за формулою:
443. Виберіть визначення поняття „чинники ризику”:
444. Виберіть визначення поняття „територія ризику”:
445. Виберіть визначення „час ризику”:
446. Пандемія – це:
447. При оцінці розподілу захворюваності професія захворілих людей належить до такої ознаки як:
448. При оцінці розподілу захворюваності ступінь комунального благ
Насколько материал оказался Вам полезным?
Текущий рейтинг: 2.3/3 голосов

Добавил(а): nmu | 25.10.2009 | Просмотров: 5084 | Загрузок: 1317
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Объявления на сайте
Продажа литературы на сайте
Медицинские выставки 2017
Яндекс.Метрика
Главная страница Информация о сайте Гостевая книга Обратная связь