Мобильная версия | RSS
Счастливый Вы человек, Гость!
Вход | Регистрация
Меню сайта
Разделы
Тесты КРОК 2015 [67]
Разное [27]
Акушерство и гинекология [37]
Анатомия [15]
Биология [3]
Биофизика [7]
Биохимия [14]
Военка [30]
Гигиена [7]
Гистология [5]
Гуманитарные науки [11]
Дерматология и венерология [4]
Детские инфекции [33]
Детская хирургия [23]
Законодательство [21]
Иммунология и аллергология [2]
Инфекционные болезни [26]
Латинский язык [2]
Микробиология [6]
Нервные болезни [6]
Нормальная физиология [20]
Онкология [37]
Офтальмология [4]
Патологическая физиология [41]
Патологическая анатомия [47]
Педиатрия [20]
Психиатрия [3]
Радиология [14]
Социальная медицина [6]
Стоматология [51]
Судебная медицина [22]
Терапия [107]
Травматология и ортопедия [47]
Фармакология [68]
Хирургия [39]
Эндокринология [10]
Эпидемиология [19]
Мультимедиа [27]
Записи в дневниках
Народный опрос
Как у студента обстоят дела с подработкой?
Всего ответов: 4180
Форма входа
Неофициальный сайт студентов
НМУ имени А. А. Богомольца
Главная » Файлы » Акушерство и гинекология

Питання на іспит з акушерства і гінекології 2005-2006 навчальний рік (-, )

[ Скачать с сайта (15.2 Kb) ] 06.01.2009, 13:34

Всього 138 питань.

Кафедра акушерства і гінекології № 1.


1. Основоположники вітчизняного та світового акушерства. Основні напрямки їх діяльності.
2. Структура і принципи роботи рододопоміжних установ в міській та сільській місцевості України (жіночих консультацій, акушерських
стаціонарів).
3. Організаційні форми взаємозв'язку жіночої консультації, пологового будинку та дитячої поліклініки.
4. Гігієна і особливості харчування вагітних. Роль харчування вагітних в профілактиці акушерської та перінатальної патології (плоду великої
маси, гестозів, гіпотрофії плоду, анемії та ін.).
5. Будова та функції зовнішніх та внутрішніх статевих органів жінки.
6. Кровозабезпечення, інервація, лімфатична система жіночих статевих органів.
7. Нейро-гуморальна регуляція менструального циклу. Зміни в організмі жінки під час менструації.
8. Анатомо-фізиологічні особливості жіночого організму в різні вікові періоди життя.
9. Запліднення. Розвиток плідного яйця на різних етапах ембріогенезу. Критичні періоди в розвитку ембріону та плоду.

10. Зміни в організмі жінки під час вагітності (гемодинаміка, гемостаз, ендокринна система, статеві органи, молочні залози).
11. Поняття про готовність організму вагітної до пологів, зрілість шийки матки.
12. Роль навколоплідних вод: біологічний склад, обмін, вплив на плід. Діагностика стану плоду при дослідженні навколоплідних вод
(амніоцентез, амніоскопія).
13. Будова і функції плаценти. Система мати-плаценти-плід, особливості її існування. Методи визначення функціонального стану фетоплацентарної
системи в різні строки вагітності.
14. Діагностика вагітності в ранні строки. Гормональні та імунологічні тести діагностики. Апаратні методи діагностики.
15. Методи зовнішнього обстеження вагітних і роділь. Визначення положення, виду, позиції та передлежання плоду.
16. Метод ультразвукового дослідження в акушерстві. Визначення стану плоду, плаценти. Поняття про біофізичний профіль плоду.
17. Діагностика вагітності в пізні строки. Фізіологічне обгрунтування допологової відпустки.
18. Великий таз і його роль в акушерстві. Малий таз, його площини, їх розміри. Зовнішнє та внутрішнє вимірювання тазу. Методи визначення
істинної кон'югати.
19. М'язи тазового дна. Жіноча промежина, її роль в акушерстві.
20. Плід як об'єкт пологів. Будова та розміри голівки, маса, ріст доношеного плоду, інші ознаки доношеності та зрілості плоду.
21. Визначення відношення передлеглої голівки до площини входу в малий таз методами зовнішнього та внутрішнього дослідження при вагітності
та в пологах.
22. Причини, що зумовлюють початок пологів. Зміни в організмі вагітної перед пологами та в пологах. Сучасні методи реєстрації пологової
діяльності.
23. Біомеханізм пологів при передньому та задньому видах потиличного передлежання.
24. Перебіг та клінічне ведення першого періоду пологів. Визначення фаз першого періоду пологів, динаміки пологів. Управління пологовим актом.

25. Сучасні методи знеболювання пологів. Психопрофілактична підготовка вагітних до пологів. Вплив медикаментозних препаратів на плід.
Немедикаментозні методи знеболювання пологів (гіпноз, електросон, акупунктура).
26. Перебіг та клінічне проведення другого періоду пологів. Елементи захисту промежини.

27. Перебіг та клінічне проведення третього періоду пологів. Механізми відокремлення плаценти в нормі. Ознаки відокремлення плаценти.
Способи виділення посліду. Оцінка крововтрати в об'ємних одиницях та в відсотках.
28. Оцінка стану доношеного новонародженого (шкала Апгар). Первинний туалет новонародженого. Профілактика токсико-септичних ускладнень
у новонародженого.
29. Фізіологічний післяпологовий період. Зміни в організмі жінки після пологів (статеві органи, молочні залози, інші органи). Лактація. Режим
кормління новонароджених. Значення годування грудним молоком. Догляд за породіллею та новонародженим.
30. ЛФК в період вагітності та в післяпологовому періоді. Мета, форми, особливості проведення.
31. Тазове передлежання плоду. Класифікація. Біомеханізм пологів при тазовому передлежанні плоду.
32. Діагностика тазового передлежання плоду. Способи виправлення тазових передлежань на етапі жіночої консультації.
33. Перебіг та проведення пологів при тазових передлежаннях плоду. Допомога в пологах при чисто сідничному, ножному та змішаному
сідничному передлежаннях плоду (способи Цов'янова, класична ручна допомога). Роль кесарева розтину при тазових передлежаннях плоду.
34. Багатоплідна вагітність. Частота, причини. Особливості нагляду за вагітними, перебіг та проведення пологів. Можливі ускладнення.
35. Розгинальні передлежання та вставлення голівки плоду. Особливості біомеханізму пологів при різних ступенях розгинання голівки. Перебіг
та проведення пологів. Показання до хірургічного способу розродження.
36. Неправильні положення плоду під час вагітності та в пологах. Причини, методи діагностики. Проведення вагітності, методи корекції
неправильних положень плоду. Перебіг і проведення пологів. Класичний акушерський комбінований поворот плоду на ніжку.
37. "Запущене" поперечне положення плоду в пологах. Причини виникнення, тактика лікаря.
38. Передлежання та випадіння дрібних частин плоду, пуповини. Діагностика, тактика лікаря.
39. Аномалії пологової діяльності. Етіологія, патогенез. Класифікація. Слабкість пологової діяльності. Сучасні методи корекції. Пропис
лікарських препаратів, що впливають на міометрій.
40. Дискоординована пологова діяльність. Клініка, діагностика, тактика проведення пологів.
41. Мимовільне переривання вагітності в різні строки. Мимовільний аборт. Причини, клініка, діагностика. Стадії мимовільного аборту. Методи
лікування на різних стадіях.
42. Методи штучного переривання вагітності в ранні строки. Протипоказання для аборту.
43. Методи штучного переривання вагітності в пізні строки. Показання.

44. Інфіковані аборти. Клініка, діагностика, сучасні методи лікування. Ускладнення інфікованих абортів. Септичний шок, клініка,
діагностика, лікування.
45. Невиношування вагітності. Причини, клініка, діагностика передчасних пологів. Лікування загрози передчасних пологів. Тактика проведення.
46. Переношена вагітність. Поняття про переношену та пролонговану вагітність. Причини переношування, діагностика. Сучасні методи
комплексної підготовки до пологів вагітних з групи ризику переношування вагітності. Особливості перебігу та проведення пологів при
переношеній вагітності. Вплив переношування на плід та новонародженого.
47. Перебіг та ведення вагітності і пологів при імунологічному конфлікті матері і плоду за системою антигенів Rh та АВО. Патогенез гемолітичної
хвороби плоду, діагностика, лікування. Показання до дострокового переривання вагітності.
48. Гемолітична хвороба новонароджених. Патогенез, клініка, діагностика. Методи лікування. Показання до замінного переливання крові.
Профілактика імунологічних конфліктів за системою Rh.
49. Ранні гестози вагітних. Класифікація, патогенез. Клінічний перебіг гестозів, що зустрічаються часто - блювота і слинотеча. Методи лікування.
Показання до переривання вагітності.
50. Пізні гестози вагітних. Етіологія, патогенез, класифікація. Клініка та діагностика різних форм пізніх гестозів вагітних (набряків
вагітних, нефропатії, прееклампсії, еклампсії).Можливі ускладнення. Комплексний метод лікування пізніх гестозів. Показання до дострокового
переривання вагітності. Вплив пізніх гестозів на плід.
51. Гестози та екстрагенітальні захворювання у вагітних. Клінічний перебіг гестозів, що поєднані з екстрагенітальною патологією.
Методи ранньої діагностики пізніх гестозів. Вплив лікарських препаратів, що застосовують при лікуванні гестозів, на плід.
52. Передлежання плаценти. Етіологія, класифікація. Клініка та діагностика передлежання плаценти. Перебіг та проведення вагітності і пологів
при передлежанні плаценти.
 
53. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти. Етіологія, патогенез. Клініка та діагностика передчасного відшарування
нормально розташованої плаценти. Методи лікування. Можливі ускладнення та їх профілактика.
54. Кровотечі в третьому періоді пологів (аномалії прикріплення плаценти). Причини, клініка, діагностика. Методи лікування.

55. Гіпотонічні кровотечі. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика. Методи лікування гіпотонічних кровотеч. Показання до хірургічного
лікування.
56. Синдром дисемінованого внутрішньосудинного зсідання крові (ДВЗ-синдром) в акушерстві. Причини, патогенез (мертвий плід, передчасне
відшарування плаценти, емболія водами, ендометрит в пологах та ін.). Коагулопатичні кровотечі в акушерстві. Методи лікування. Профілактика.
57. Геморагічний шок в акушерстві. Клініка, діагностика. Методи лікування. Організація терапевтичних заходів при масивних акушерських
кровотечах.
58. Вузький таз. Класифікація. Загальна характеристика тазів різних форм звуження (загальнорівномірнозвужений, простий плоский,
плоскорахітичний). Біомеханізм пологів при різних формах звужених тазів. Діагностика. Перебіг і проведення пологів. Поняття про анатомічно
та клінічно вузький таз. Діагностика клінічно вузького тазу.
59. Емболія навколоплідними водами. Етіологія, патогенез. Клініка і діагностика. Методи лікування. Профілактика ускладнень.
60. Патологія плідних оболонок. Міхурцевий занесок, його види, клініка, діагностика. Методи лікування. Медична реабілітація жінок, що
перенесли міхурцевий занесок. Віддалені ускладнення.
61. Гостре та хронічне багатоводдя. Етіологія, патогенез. Клініка та методи лікування. Особливості перебігу пологів, можливі ускладнення та
їх профілактика.

62. Організація спеціалізованої допомоги вагітним з екстрагенітальною патологією (захворюваннями серцево-судинної системи, нирок,
кровотворних органів, цукровим діабетом).Особливості нагляду в жіночий консультації та в акушерському стаціонарі. Особливості проведення
пологів. Медичні показання для переривання вагітності.
63. Вплив гострих та хронічних інфекцій на перебіг вагітності та розвиток плоду (зоонозні інфекції, респіраторні віруси, краснуха, туберкульоз,
сифіліс, СНІД). Внутрішньоутробне інфікування плода. Медичні показання до переривання вагітності.
64. Сифіліс і вагітність. Перебіг вагітності, вплив на плід. Особливості проведення пологів при сифілісі у вагітної.
65. Особливості перебігу гострої хірургічної патології при вагітності (гострий апендицит, панкреатит, холецистит, кишкова непрохідність,
перекрут ніжки пухлини яєчника).
66. Перинатологія як наука. Основні етапи розвитку плоду. Вплив негативних факторів (шкідливих факторів зовнішнього середовища,
лікарських засобів, алкоголю, нікотину і ін.) на розвиток ембріону та плоду.
67. Фетоплацентарна недостатність. Етіологія, патогенез. Діагностика. Синдром затримки розвитку плода - ЗРП (гіпотрофія). Клініка,
діагностика. Методи лікування фетоплацентарної недостатності та синдрому ЗРП. Способи розродження.
68. Показання та методи дострокового переривання вагітності при патологічному її перебігу.
69. Акушерські щипці. Показання, умови, протипоказання. Техніка операцій вихідних та порожнинних акушерських щипців. Знеболювання
операції. Вакуум-екстракція плоду в сучасному акушерстві.
70. Операція витягання плода за тазовий кінець (за паховий згин, за ніжку, за дві ніжки). Показання, умови, техніка. Роль в сучасному
акушерстві.
71. Ембріотомії - плодоруйнувальні операції, їх роль в сучасному акушерстві. Операції краніотомії, краніоклазії, декапітації, спонділотомії,
евісцерації, клейдотомії. Показання, умови, техніка. Знеболювання плодоруйнувальних операцій.
72. Кесарів розтин. Показання, умови, протипоказання. Види операції та їх техніка. Ускладнення операції для матері і плоду. Особливості перебігу
перитоніту після операції кесарева розтину.
73. Позаматкова вагітність. Класифікація. Причини. Клініка і діагностика прогресуючої та порушеної позаматкової вагітності. Лікування. Методи
реабілітації репродуктивної функції у жінок, що перенесли позаматкову вагітність.
74. Акушерський травматизм. Травми шийки матки, піхви, промежини, лона. Розриви матки. Класифікація. Етіологія різних механізмів розриву
матки. Клініка розриву, що загрожує та розриву, що стався. Діагностика, акушерська тактика. Профілактика материнського травматизму.
75. Гостра та хронічна гіпоксія плоду. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика. Методи лікування. Можливі наслідки перенесеної гіпоксії
плоду.
76. Асфіксія новонароджених. Етіологія, патогенез. Клініка і діагностика асфіксії новонароджених. Сучасні методи реанімації
новонароджених, що народились в асфіксії. Медикаментозна корекція біохімічних порушень крові. Можливі наслідки перенесеної асфіксії
новонароджених.
77. Перебіг фізіологічного періоду новонародженості. Догляд та годування новонароджених. Профілактика токсико-септичних захворювань. БЦЖ
новонароджених.
78. Значення грудного живлення новонароджених. Методи стимулювання та блокування лактації. Догляд за молочними залозами.
79. Адаптаційний період новонароджених. Можливі ускладнення. Інтенсивна терапія новонароджених.
80. Пологовий травматизм новонароджених (кефалогематома, внутрішньочерепні крововиливи, переломи ключиці, кінцівок). Етіологія, клініка,
діагностика. Вади розвитку новонароджених.

81. Ендометрит в пологах. Причини, клініка, діагностика. Ускладнення для плода і матері. Лікування, методи розродження. Профілактика
ендометриту в пологах.
82. Післяпологові септичні захворювання. Класифікація. Клінічний перебіг на різних етапах. Діагностика. Інтенсивна терапія післяпологових
інфекційних захворювань.
83. Післяпологовий ендометрит. Клініка, діагностика. Інтенсивна терапія післяпологового ендометриту. Місцеві методи лікування в комплексі
терапевтичних заходів.
84. Лактаційний мастит. Клініка, діагностика, методи лікування (консервативного та хірургічного). Вплив лікарських засобів на
новонародженого, що живиться молоком матері, при запаленні молочної залози.
85. Обсяг і методи загального обстеження вагітних в жіночих консультаціях. Скринінг-діагностика ускладнень перебігу вагітності. Визначення
ступеня ризику. Методи підготовки до пологів вагітних з групи високого ризику акушерської патології.
86. Перинатальна смертність, її складові частини. Структура перинатальної смертності в сучасних умовах. Шляхи зниження перинатальної
смертності та патології.
87. Методи регуляції народжуваності і планування сім'ї. Протизаплідні засоби. Класифікація, механізм дії, ефективність. Сучасні протизаплідні
засоби, їх вплив на організм жінки. Можливі ускладнення..
88. Організація гінекологічної допомоги в дитячому та підлітковому періодах. Пропаганда здорового способу життя.
89. Вплив екологічних факторів (зовнішнього середовища, умов праці) на репродуктивну функцію жінки.
90. Значення загального обстеження хворої в діагностиці гінекологічних захворювань. Спеціальний анамнез гінекологічної хворої.
91. Методи об'єктивного загального та спеціального обстеження жіночого організму при діагностиці гінекологічних захворювань.
92. Сучасні методи обстеження статевих органів жінки (бактеріоскопічні, інструментальні, апаратні, рентгенологічні, ультразвукові, ендоскопічні).
93. Сучасні методи обстеження репродуктивної системи жінки (гіпоталамус, гіпофіз, яєчники, матка).
94. Сучасні методи обстеження функціональної спроможності яєчників.
95. Методи гормональної діагностики в гінекології.

96. Етіологія запальних процесів статевих органів на сучасному етапі (неспецифічні збудники, специфічні, трихомонади, гриби, хламідії,
мікоплазми, віруси).
97. Гострі запалення зовнішніх статевих органів (вульвіт, вагініт, запалення великої вестибулярної залози, гострі кондиломи). Етіологія, клініка,
діагностика, методи лікування.
98. Трихомоніаз статевих органів жінки. Клінічний перебіг. Діагностика, методи лікування.
99. Хламідіоз статевих органів жінки. Клініка, діагностика, методи лікування.
100.Мікотичні ураження статевих органів жінки. Клініка, діагностика, методи лікування.
 
101 .Вірусні ураження статевих органів жінки. Клініка, діагностика, методи лікування.
102.СНІД. Етіологія, клініка, діагностика, стан терапії, профілактика.
103.Гострі запальні процеси внутрішніх статевих органів жінки (ендоцервіцит, ендометрит, аднексит, пельвіоперитоніт). Клінічний перебіг,
діагностика, диференційна діагностика, методи лікування. Показання до хірургічного лікування та його методи. Профілактика.
104.Хронічні запальні процеси внутрішніх статевих органів жінки. Клініка, діагностика. Принципи лікування запальних процесів статевих
органів жінки в хронічній стадії. Показання до хірургічного лікування. Санаторно-курортне лікування. Реабілітація репродуктивної функції жінки.
105.Фізичні та бальнеологічні методи лікування гінекологічних хворих. Відбір хворих для санаторно-курортного лікування.
106.Гонорея статевих органів жінки. Етіологія, класифікація. Клінічний перебіг в гострій та хронічній стадіях. Особливості клінічного перебігу в
різні періоди життя та стану жінки (дитинство, вагітність, клімактеричний період). Діагностика, методи лікування різних форм гонореї жінки.
Показання до хірургічного лікування. Критерії виліковування. Методи конфронтації. Реабілітація репродуктивної функції жінки.
107.Туберкульоз жіночих статевих органів. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика. Сучасний комплексний метод лікування. Медична
реабілітація репродуктивної функції жінки.
108.Класифікація порушень розвитку і функції репродуктивної системи.
109.Аменорея.Класифікація.Ступені аменореї. Етіологія, клініка різних форм аменореї (маткової, яєчникової, гіпофізарної, гіпоталамічної).
Діагностика. Сучасні методи відновлення менструальної функції та репродукції.
110.Дисфункціональні кровотечі при двухфазному менструальному циклі. Етіологія. Клініка. Тести діагностики фаз циклу. Методи лікування.
111.Дисфункціональні кровотечі при однофазному менструальному циклі. Класифікація. Етіологія, патогенез. Особливості дисфункціональних
кровотеч в період статевого дозрівання, в репродуктивному та клімактеричному періодах.
112.Дисфункціональні кровотечі в період статевого дозрівання (ювенільні). Клінічний перебіг. Методи діагностики. Методи корекції
менструальної функції.
11З.Дисфункціональні кровотечі в репродуктивному періоді життя жінки. Клінічний перебіг. Методи діагностики. Методи лікування. Відношення
до відновлення репродуктивної функції та методи її реабілітації.
114.Дисфункціональні кровотечі в клімактеричному періоді. Клінічний перебіг. Методи діагностики. Методи лікування.
115.Нейро-ендокринні синдроми в гінекології (післякастраційний, передменструальний, клімактеричний). Етіологія, патогенез, клінічні
форми. Клінічний перебіг, діагностика. Методи лікування.
116.Генітальний ендометріоз. Теорії розвитку захворювання. Класифікація. Клініка зовнішнього та внутрішнього ендометріозу статевих органів.
Діагностика та сучасне лікування генітального ендометріозу. Показання до хірургічного втручання.
117.Безплідний шлюб. Причини жіночої та чоловічої безплідності, їх класифікація. Система обстеження подружжя при безплідному шлюбі.
118.Ендокринні форми жіночої неплідності. Комплекс обстежень. Методи відновлення репродуктивної функції.
119.Значення запальних захворювань жіночих статевих органів в розвитку неплідності. Методи діагностики неплідності запального генезу у
жінок. Методи відновлення репродуктивної функції.
120.Штучне запліднення жінки. Інсемінація. Екстракорпоральне запліднення. Перспективи медичного та правового аспектів.
121."Гострий живіт" в гінекології. Диференціальна діагностика. Лікувальна тактика.
122.Неправильні положення жіночих статевих органів. Етіологія. Класифікація. Клінічний перебіг, діагностика. Методи корекції неправильних
положень жіночих статевих органів.
123.Доброякісні пухлини матки. Етіологія, патогенез. Класифікація. Клініка різних форм міом матки, ускладнення. Діагностика. Методи
лікування. Показання до консервативного та хірургічного лікування.
124.Доброякісні пухлини яєчників. Класифікація. Клініка, методи діагностики. Тактика лікаря. Близькі та віддалені ускладнення пухлин яєчників.
Показання до хірургічного втручання. Поняття про хірургічну та анатомічну ніжки пухлин яєчників.
125.Пухлиноподібні новоутворення яєчників. Класифікація. Клініка, діагностика, тактика лікаря.
126.Фонові та передракові захворювання шийки матки. Класифікація. Клініка, методи діагностики. Сучасні методи лікування передракових
захворювань шийки матки.
127.Передракові стани ендометрію (гіперпластичні процеси). Етіологія. Класифікація. Клініка, діагностика. Сучасні методи лікування
передракових станів ендометрію.
128.Групи ризику розвитку раку яєчників. Методи обстеження жінок з групи ризику раку яєчників. Тактика лікаря.
129.Рак шийки матки. Етіологія, патогенез. Класифікація. Клініка, клінічні групи. Методи діагностики. Сучасні методи лікування раку шийки
матки. Особливості хірургічного лікування.
130.Рак тіла матки (ендометрію). Етіологія, патогенез. Класифікація. Клініка, клінічні групи. Методи діагностики. Сучасні методи лікування.
Гормональна терапія раку ендометрію.
ІЗІ.Трофобластична хвороба. Хоріонкарцинома тіла матки. Етіологія, клінічний перебіг захворювання. Діагностика. Сучасні методи лікування.
Можливості для реабілітації репродуктивної функції.
132.Рак яєчників. Класифікація. Клінічний перебіг. Діагностика. Сучасні методи комплексного лікування. Поліхіміотерапія, гормонотерапія.
133.Передопераційне обстеження та підготовка хворих до гінекологічних операцій. Особливості підготовки до черевних та пластичних операцій.
134.Основні гінекологічні операції. Види операцій. Показання. Техніка операцій.
135.Хірургічне лікування фіброміоми матки. Показання. Техніка операцій, що виконуються при фіброміомах матки.
136.Види операцій, що застосовуються при неправильних положеннях жіночих статевих органів. Техніка передньої та задньої пластики піхви,
перінеопластики.
137.Тактика ведення післяопераційного періоду після гінекологічних черевних та пластичних операцій. Профілактика ускладнень.
138.Особливості ведення післяопераційних хворих в похилому віці та при екстрагенітальній патології. Профілактика тромбоускладнень в
післяопераційному періоді.Насколько материал оказался Вам полезным?
Текущий рейтинг: 1.5/4 голосов

Добавил(а): nmu | 06.01.2009 | Просмотров: 7564 | Загрузок: 784
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Объявления на сайте
Продажа литературы на сайте
Медицинские выставки 2017
Яндекс.Метрика
Главная страница Информация о сайте Гостевая книга Обратная связь