Мобильная версия | RSS
Счастливый Вы человек, Гость!
Вход | Регистрация
Меню сайта
Разделы
Тесты КРОК 2015 [67]
Разное [27]
Акушерство и гинекология [37]
Анатомия [15]
Биология [3]
Биофизика [7]
Биохимия [14]
Военка [30]
Гигиена [7]
Гистология [5]
Гуманитарные науки [11]
Дерматология и венерология [4]
Детские инфекции [33]
Детская хирургия [23]
Законодательство [21]
Иммунология и аллергология [2]
Инфекционные болезни [26]
Латинский язык [2]
Микробиология [6]
Нервные болезни [6]
Нормальная физиология [20]
Онкология [37]
Офтальмология [4]
Патологическая физиология [41]
Патологическая анатомия [47]
Педиатрия [20]
Психиатрия [3]
Радиология [14]
Социальная медицина [6]
Стоматология [51]
Судебная медицина [22]
Терапия [107]
Травматология и ортопедия [47]
Фармакология [68]
Хирургия [39]
Эндокринология [10]
Эпидемиология [19]
Мультимедиа [27]
Записи в дневниках
Народный опрос
Опасно ли детям учиться в одном классе с ВИЧ-инфицированным ребенком?
Всего ответов: 4563
Форма входа
Неофициальный сайт студентов
НМУ имени А. А. Богомольца
Главная » Файлы » Акушерство и гинекология

Ведення вагітних із гострим вірусним гепатитом (-, )

[ Скачать с сайта (9.2 Kb) ] 03.03.2008, 15:26
Клінічний протокол.
ВЕДЕННЯ ВАГІТНИХ ІЗ ГОСТРИМ ВІРУСНИМ ГЕПАТИТОМ
Шифр МКХ-10 (В15-В19)

Гострий вірусний гепатит – це дифузне запалення печінки, вірусної етіології, яке супроводжується жовтяницею та причина якого не пов’язана з вагітністю.
Класифікація за МКХ-10
В15 гострий гепатит А
В15.0 Гепатит А з печінковою комою
В15.9 Гепатит А без печінкової коми
Гепатит А (гострий), (вірусний) БДВ
В16 гострий гепатит В
В16.0 Гострий гепатит В з дельта - агентом (коінфекція) і печінковою комою
В16.1 Гострий гепатит В з дельта - агентом (коінфекція) без печінкової коми
В16.2 Гострий гепатит В без дельта - агента із печінковою комою
В16.9 Гострий гепатит В без дельта - агента і без печінкової коми
Гепатит В (гострий), (вірусний) БДВ
В 17 інші гострі вірусні гепатити
В17.0 Гостра дельта (супер) - інфекція у носія гепатиту В
В17.1 Гострий гепатит С
В17.2 Гострий гепатит Е
В17.8 Інший уточнений гострий вірусний гепатит
Гепатит ні А ні В (гострий), (вірусний) ННК
В 19 Неуточнений вірусний гепатит
В 19.0 Неуточнений вірусний гепатит з комою
В 19.9 Неуточнений вірусний гепатит без коми
Вірусний гепатит БДВ
Клінічна класифікація вірусних гепатитів.
Виділяють вірусні гепатити:
А. За етіологією:
1. Вірусний гепатит А
2. Вірусний гепатит В
3. Вірусний гепатит С
4. Вірусний гепатит Е
5. Вірусний гепатит D
6. Вірусний гепатит G
7. Вірусний гепатит F
Б. За вираженістю клінічних проявів:
1. Безсимптомні форми:
- інапарантна;
- субклінічна.
2. Маніфестні форми:
- безжовтянична;
- жовтянична.
В. За циклічністю перебігу:
1. Циклічні.
2. Ациклічні.
Г. За ступенем тяжкості:
1. Легка.
2. Середньої тяжкості.
3. Тяжка.
4. Вкрай тяжка (фульмінантна).
Д. Ускладнення:
1. Гостра і підгостра дистрофія печінки (гостра печінкова енцефалопатія).
2. Функціональні та запальні захворювання жовчовивідних шляхів та жовчевого міхура.
3. Позапечінкові ураження (індукція імунокомплексних та аутоімунних захворювань).
Е. За наслідками:
1. Видужання.
2.Залишкові ознаки патології (постгепатитна гепатомегалія і гіпербілірубінемія, затяжна реконвалесценція – астеновегетативний синдром).
3. Хронічний гепатит.
4. Цироз печінки.
5. Первинний рак печінки (гепатоцелюлярна карцинома).

Діагностика гепатитів
Клінічні дані.
Наявність одного чи більше синдромів:
- інтоксикаційний синдром;
- астеновегетативний синдром;
- холестатичний синдром;
- мезанхімально-запальний синдром;
- цитолітичний синдром;
- інші.
Лабораторні показники.
1. Загальний аналіз крові – лейкопенія (можливо лейкоцитоз), лімфопенія, зниження ШОЕ, тромбоцитопенія.
2. Біохімічні показники крові – підвищення загального білірубіну переважно за рахунок прямого, підвищення активності АлАТ, і у меншій мірі АсАТ, диспротеїнемія, підвищення тимолової проби (не змінюється при ГВГВ), зниження сулемової проби, альбуміно-глобулінового, альбуміно-гамаглобулінового коефіцієнтів, протромбінового індексу та фібриногену, поява продуктів розпадів.
3. Специфічне обстеження (виявлення у крові):
Методом ІФА:
- гепатит А- анти-HAV IgM – навіть однократне виявлення є абсолютним доказом захворювання (з’являються в крові за 4-5 днів до виявлення симптомів захворювання та зникають через 6-8 міс.);
- гепатит В – HBsAg (основний маркер інфікування НВ – вірусом, виявляється з 3-5 тижня захворювання і визначається 70-80 днів), HBeAg (маркер епідеміологічного ризику, активної реплікації вірусу та трансмісії від матері до плоду; риск враження плода при цьому підвищується до 90%), HBcAg (у крові не визначається, але можуть бути антитіла до нього – анти HBcIgM та HBcIgG, що свідчить про етіологію ГВГВ та про перспективу вірусоносійства), HBcorAg, HBxAg, анти-HBc IgМ;
- гепатит С - анти- HСV IgM (діагностичне значення при хронічному гепатиті);
- гепатит D – HBsAg (маркер активні реплікації вірусу при гострому гепатиті), анти- HDV IgM (з’являються на 10-15 день захворювання і зберігаються 2,5-3 міс.);
- гепатит Е- анти- HЕV IgM.
Методом ПЛР (по можливості):
- гепатит А- РНК HAV;
- гепатит В –ДНК HВV;
- гепатит С- РНК HСV;
- гепатит D- РНК HDV;
- гепатит Е- РНК HЕV.
4. Уробілінурія.
Про несприятливий прогноз гепатиту свідчать:
- поява геморагічного і асцитично-набрякового синдромів;
- підвищення рівня загального білірубіну більше як 200 мкмл /л за рахунок непрямого;
- зниження активності АлАТ до норми на фоні наростання інтоксикації та росту рівня білірубіну;
- значне зниження рівня загального білка, альбуміно/глобуліновий коефіцієнт <1, альбуміно/гамаглобуліновий коефіцієнт <2,5;
- зниження протромбінового індексу ≤ 50% і фібриногену.
ГВГВ представляє реальну загрозу для життя жінки, плода і новонародженого.

Етапи надання медичної допомоги:
1. Жіноча консультація:
- оцінка стану вагітної;
- встановлення попереднього діагнозу спільно з терапевтом та інфекціоністом;
- вирішення питання щодо необхідності та місця госпіталізації;
- гострий гепатит є протипоказом до переривання вагітності у будь-якому терміні;
- ризик переривання вагітності підвищується в два рази, в ІІ-ІІІ триместрі ризик вищий, ніж в І-му (С).
2. Інфекційне відділення (до 36 тижнів вагітності чи до початку пологової діяльності).
3. Обсерваційне відділення пологового будинку.
4. Лікування та реабілітація породіль в амбулаторних умовах.

Принципи надання медичної допомоги.
1. Лікувально-охоронний режим з виключенням фізичного і психічного навантаження.
2. Дієта № 5 а, 5 в залежності від періоду хвороби, тяжкості її протікання. Необхідно забезпечити хворій не менше 2000 ккал на добу чи 8374 кДж на добу. Забезпечується така кількість калорій за рахунок білків (1,5 – 2 г/кг маси тіла на добу), жирів (0,8 – 1,8 г/кг маси тіла на добу), вуглеводів (4 – 5 г/кг маси тіла на добу). Половина отриманих з їжею білків має бути рослинного походження.
3. При легкому та середньому ступеню тяжкості гепатиту лікування обмежується наданням лікувально-охоронного режиму та дієтою (А).
4. Специфічне противірусне лікування вірусних гепатитів під час вагітності не проводиться.
5. Дезінтоксикаційна терапія з метою виведення шкідливих метаболітів із крові, корекції водно-електролітного та кислотно-лужного балансу. забезпечується призначенням ентеросорбентів, а також внутрішньовенного крапельного введення 5% розчину глюкози, 0,9% натрію хлориду та інших кристалоїдних розчинів з урахуванням клініко-лабораторних показників При тяжкій формі – амінокислотні суміші 2 –3 рази на тиждень по 500 мл інфузійно, повільно, протягом 12 – 24 годин, 7 – 10 вливань на курс, бажано на фоні введення глюкозо – інсуліно – калієвої суміші (В). Рибоксин по 0,2 г 4 рази в день при ГВГВ (С).
6. Ферментативна терапія призначається у разі дефіциту власних ензимів для зменшення навантаження на травну систему та покращення роботи кишківника. Застосовують поліферментні препарати, які призначають хворим тричі на день під час їжі.
7.У разі виникнення поліорганної недостатності проводиться інтенсивна терапія в умовах відділення інтенсивної терапії.
8. У період реконвалесценції призначають гепатопротектори.
9. При гострому вірусному гепатиті вітамінотерапія не показана.
10.Лікування загрози переривання вагітності та інших акушерських та перинатальних ускладнень.
11. Лабораторний контроль проводять у залежності від перебігу захворювання. При легкій і середньої тяжкості – один раз на 2 дні, при тяжкій формі - щодня проводиться повний аналіз крові (тромбоцити, гематокрит, гемоглобін) та визначення: білку, цукру, сечовини, креатиніну, трансамінази, білірубіну, електролітів, фібриногену та продуктів його розпаду, протромбіну і протромбінового часу. Щодня – аналіз сечі.

Принципи надання акушерської допомоги.
1. З початком пологової діяльності хвору госпіталізують до обсерваційного відділення.
2. Пологи ведуть через природні пологові шляхи:
- у гострій стадії захворювання пологи не загрожують роділлі ускладненнями, які пов’язані з гепатитом (С);
- пологи ведуть як передчасні (С).
- кесарів розтин проводять виключно за акушерськими показаннями. Кесарів розтин не зменшує ризик трансмісії гепатиту від матері до дитини (А).
- профілактика кровотечі у ІІІ періоді пологів (А).
- з метою профілактики інфекційних ускладнень не застосовуються препарати з переважно печінковим шляхом елімінації та з гепатотоксичною дією. Препаратами вибору є цефалоспорини ІІ – ІІІ генерації та напівсинтетичні пеніциліни.
3. У післяпологовому періоді:
- лікувально – охоронний режим;
- дієтичне харчування;
- аналіз сечі – один раз у три дні;
- загальний аналіз крові;
- біохімія крові та коагулограма – за показаннями;
- спостереження інфекціоніста, терапевта.
4. У всіх новонароджених від інфікованих HCV матерів у сироватці крові визначається материнські анти – HCV, які проникають крізь плаценту. У неінфікованих дітей антитіла зникають у першій рік життя. Грудне вигодовування не впливає на ризик інфікування дитини ( А). Новонароджений не є безпечним для інших новонароджених.

Насколько материал оказался Вам полезным?
Текущий рейтинг: 3.0/1 голосов

Добавил(а): nmu | 03.03.2008 | Просмотров: 3303 | Загрузок: 531
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Объявления на сайте
Продажа литературы на сайте
Медицинские выставки 2017
Яндекс.Метрика
Главная страница Информация о сайте Гостевая книга Обратная связь